Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Likvidace odpadních vod
Archiv článků od 4.8.2010 do 11.4.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

11.4.2011
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, Ing. Zuzana Karelová, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice

Cílem managementu srážkových vod z povrchového odtoku je dosáhnout udržitelnosti v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zároveň věnovat pozornost předcházení záplavám. Predikce pro jednotlivé oblasti v Evropě jsou rozdílné, někde hrozí sucho, jinde záplavy, některé oblasti budou muset čelit obojímu.

4.4.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.

1.3.2011
STP - Společnost pro techniku prostředí

Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě.

recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
4.2.2011
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Marek Holba, Ph.D.

Vnos fosforu do povrchových vod je jak z bodových, tak z difuzních zdrojů. Vyšší koncentrace fosforu poté vede k procesu zvýšené trofizace nádrží, jež je indikována nárůstem planktonních sinic, řas a vodních makrofyt. Za účelem ochrany povrchových vod je dle Nařízení vlády 61/2003 ve znění 229/2007 Sb. nařízeno fosfor odstraňovat u čistíren odpadních vod větších než 2 000 EO.

31.1.2011
Ing. Monika Ošlejšková

Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.

18.1.2011
ASIO NEW, spol. s r.o.

Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.

20.12.2010
Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice

Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

1.12.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

26.10.2010
Pipelife Czech s.r.o., Ing. Majid Saleh

Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.

25.10.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.

19.10.2010
MEA Water Management s.r.o.

Pro rodinné domy i průmysl nabízí firma RONN ucelený program přečerpávacích stanic. Menší čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylenu vstřikováním a vynikají vysokou pevností a spolehlivostí. Malé STAR270 pro domácnosti, které lze vybavit jedním nebo dvěma čerpadly a které uložit volně v budově. Všechny stanice jsou samonosné a jsou vhodné i pro uložení v pojezdných komunikací.

13.10.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o.

S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.

5.10.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Oldřich Pírek

V rámci řešení bezpečného odvedení srážkových vod v případě velkých až extrémních srážek již dnes není žádnou novinkou budování podzemních akumulačních objektů pomocí plastových bloků. Tento způsob budování podzemních retenčních nádrží však vyvolává u rozhodujících osob obavy z možnosti nekontrolovatelného zanášení takovéto nádrže sedimenty.

1.10.2010
ASIO NEW, spol. s r.o.

Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.

15.9.2010
GLYNWED s.r.o., Ing. Michal Tlach, Ing. Eva Neudertová

Jedním ze stavebně technických problémů řešených při výstavbě halových objektů je řešení odvodnění. Objem srážkových vod, který je potřeba ze střech a okolí stavby za deště odvádět, dosahuje vysokých hodnot. Tyto hodnoty se v závislosti na velikosti řešených hal a přilehlých pozemků pohybují v řádu desítek až stovek vteřinových litrů.

13.9.2010
Ing. Richard Kuk, PUDIS a.s.

Požadavky na hospodaření s dešťovou vodou jsou správné, ale často jsou vyšší než je nutné a reálné. Vsakování dešťových vod, zdržení na pozemku, denní úhrn, svedení do vodního toku, do oddílné nebo jednotné kanalizace, to jsou jen příklady co vše je nutné řešit v souvislostech pro konkrétní situaci.

8.9.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Michal Plotěný

Rychlý odtok srážkové vody z území souvisí s povodněmi, s neschopností udržet vodu v krajině, s intenzitou dešťů, způsoby zacházení s vodou a s její cenou. Problematika hospodaření s vodou se dá vykládat z několika stran: etické, ekologické, ekonomické a našly by se i další.

11.8.2010
TopolWater, s.r.o.

Švédsko je země, která je známá svým kladným přístupem k přírodě. A Švédové ji právem považují za jeden z jejich největších pokladů a náležitě si ji váží. Lesy jsou nádherně čisté a protékají jimi průzračně řeky, pýchou jsou také četná jezera.

4.8.2010
TopolWater, s.r.o., Ing. Jan TOPOL

Diskuse ohledně výhod a nevýhod malých domovních čistíren (DČOV) jako náhrady centrálních kanalizačních systémů se vždy pravidelně vrací, protože finanční náročnost některých centrálních systémů je prostě nad možnostmi menších obcí.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama