Dezodorizace na ČOV Benešov: první zkušenosti provozovatele

Datum: 17.8.2015  |  Autor: Ing. Ondřej Unčovský  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Zdroj: rozhovor s vedoucí provozu ČOV Benešov

V nedávné době byla dokončena rekonstrukce ČOV Benešov v rámci stavby „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“. ČOV má po rekonstrukci kapacitu 53 738 EO. V rámci stavby byla realizována i technologie dezodorizace (odpachování) haly mechanického předčištění. Zařízení na likvidaci zápachu je v provozu již zhruba dva měsíce. Na první dojmy jsem se zeptal vedoucí provozu ČOV pí. Hany Zbejvalové.

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

Technologie dezodorizace fotokatalytickým procesem byla dodána v rámci rekonstrukce ČOV Benešov.
Co Vás vedlo k volbě této technologie?

Projekt rekonstrukce ČOV Benešov byl vypracován již v poměrně dávné minulosti. V rámci projektu bylo odpachování strojovny mechanického předčištění řešeno způsobem, který nezaručoval, že se zápach z provozního souboru mechanického předčištění nebude šířit mimo objekt ČOV. V průběhu rekonstrukce ČOV byla tedy provedena změna projektu, s cílem realizovat opatření, které riziko zápachu bude minimalizovat.

Kde jste se s technologií dezodorizace pomocí fotokatalytické oxidace seznámila?

S volbou této technologie přišel projektant rekonstrukce, který měl s technologií již zkušenosti z jiných realizovaných projektů. Navštívili jsme následně ČOV Česká Třebová, kde zařízení již několik let provozují, což nás i investora přesvědčilo o účinnosti zvolené technologie.

Jak se v rámci běžící stavby podařilo zajistit financování výrazně účinnější, ale také investičně náročnější řešení odpachování?

ČOV Benešov AS-PCO
Vedoucí provozu Hana Zbejvalová v areálu ČOV Benešov

Zde patří velké poděkování investorovi stavby, Městu Benešov, který po seznámení se s potenciálním problémem zápachu rozhodl o spolufinancování účinné dezodorizační technologie. Nové řešení odpachování bylo následně upraveno změnovým listem odsouhlaseným poskytovatelem dotace SFŽP.

Byla ČOV v minulosti terčem stížností občanů na zápach?

Ano, občas k tomu docházelo. My se však snažíme problémům se zápachem zejména předcházet. V posledních letech dochází k rozvoji rezidenční výstavby i v nejbližším okolí ČOV, která bude nadále pokračovat. Jde zejména o to vyvarovat se potenciálnímu obtěžování obyvatel města zápachem.

Co ukazují první měsíce provozu?

Například v rámci Dne Země navštívilo halu mechanického předčištění více než 200 školáků. A byli dost překvapeni, že ačkoliv se tu nakládá s odpadní vodou, je zápach minimální. To bych řekla, že hovoří za vše.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Ondřej Unčovský
uncovsky@asio.cz
www.cistenivzduchu.cz

 

Hodnotit:  

Datum: 17.8.2015
Autor: Ing. Ondřej Unčovský
Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partner - Likvidace odpadních vod

logo HELLSTEIN

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo RAYCHEM
logo NICOLL ČR
logo ASIO
logo WILO
 
 

Aktuální články na ESTAV.czVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.Proč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyTřebíč plánuje rekonstrukci zimního stadionu za 200 milionů, pokud dostane dotaciVěznice nebo hotel? Architekti navrhli vězení, které nemá trestat ale napravovat