Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vodovodní přípojky

31.5.2024Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion Praha
Recenzovaný Na konferenci Voda Zlín se autor článku zabýval majetkovou evidencí vodovodů se zaměřením na infrastrukturní majetek. Představil budování informačního systému postupným plněním a kontrolami dat a přidáváním nové funkčnosti spolu s nově se objevujícími potřebami. Podrobnou majetkovou evidenci pak použil jako základ nejen pro podávání hlášení státu, ale i jako základ pro hodnocení stavu dané infrastruktury, pro plánování její obnovy a údržby. Podrobná majetková evidence slouží jako základ všech ostatních agend, pomáhá při hledání úspor finančních prostředků při posuzování životního cyklu jednotlivých prvků infrastruktury, uživateli zajišťuje rychlou a přehlednou dostupnost potřebných dat, návaznost na ostatní informační systémy, zejména GIS snižuje množství manuální práce a zajišťuje aktuálnost dat. Jednotlivé části infrastruktury a i napojené činnosti mohou být plně geolokovány.
29.5.2024Ing. et Ing. Matej Horňák, Ing. Marek Coufal, Ph.D., Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
Recenzovaný Velká část vodárenské infrastruktury na územní České republiky byla vybudována v období od padesátých do osmdesátých let dvacátého století. To zahrnuje nejen rozsáhlé distribuční vodovodní sítě, ale i nespočet zařízení vodárenské infrastruktury, jako jsou úpravny vody, vodojemy, čerpací stanice a další. V současné době pak dochází k postupným rekonstrukcím budov těchto zařízení. Rekonstrukce stavebních částí vodohospodářských objektů představuje specifickou problematiku, jejíž úspěšný výsledek závisí na mnoha faktorech, jež přímo ovlivňují trvanlivost provedených stavebních úprav. Příspěvek se zabývá praktickými poznatky z předprojektové a projektové přípravy stavebních úprav vodohospodářských objektů, z pohledu projektanta stavebních konstrukcí.
28.4.2024Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace v loňském roce zákazníkům nafakturovaly za nelegální odběr pitné vody a černou produkci odpadních 3,7 miliónu korun (v celkové sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce).
Vhodné a osvědčené řešení dánského výrobce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup A/S
25.2.2024redakce
Obce se už nyní mohou registrovat, aby mohly požádat o příspěvky na výstavbu vodovodů, kanalizací i na opatření zmírňující sucho. Žádosti o dotace MZe se budou přijímat od 19. 3. do 30. 5. 2024 a v dotačním titulu je 700 milionů Kč.
3.12.2023Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin Czechia se podílela na projektu modernizace a zkapacitnění vodovodního přivaděče, který zásobuje pitnou vodou obyvatele z okolí Bystřice pod Hostýnem. Projekt byl realizován ekologickou bezvýkopovou technologií berstlining a bylo při něm využito potrubí Wavin TS, které zaručuje vysokou kvalitu vody, bezpečnost a dlouhou životnost. K přivaděči bylo díky této realizaci možné připojit i další obce regionu, a zvýšit tak kvalitu života místních obyvatel.
Foto © luchshen, Fotolia.com
28.11.2023MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu SZÚ
V rámci konference Voda v Litomyšli jsme se zeptali zástupců pražského Státního zdravotního ústavu, Centra zdraví a životního prostředí, oddělení hygieny vody na jednu z nejpalčivějších otázek současnosti. Objevují se totiž případy, kdy si lidé stěžují na pach a divnou chuť vody. Jaký je rozdíl mezi hodnocením ze strany spotřebitelů a odborných laboratoří?
Popularita dálkového odečtu spotřeby vody stále roste, foto PVK
22.3.2023Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
V Světový den vody o měření a úspoře. Na konci 2022 Pražské vodovody a kanalizace měly osazeno 14 864 vodoměrů s dálkovým odečtem, což je meziročně nárůst o 18 %.
21.2.2023Kamstrup A/S
Ultrazvukové měření spotřeby pitné vody dnes patří k zavedeným standardům ve vodárenství. Kompaktní ultrazvukové vodoměry jsou výkonné, přesné, spolehlivé a samozřejmostí je rovněž integrovaná komunikace. Díky inovacím nabízí tyto vodoměry rovněž další užitečné funkce a stávají se tak základní součástí komplexního systému správy vodárenských sítí. Lídrem v oblasti vývoje této technologie a SMART vodoměrů je technologický inovátor, dánská společnost Kamstrup A/S.
7.2.2023Kamstrup A/S
Ultrazvukové měření spotřeby pitné vody je zavedenou a prověřenou technologií. Malé, kompaktní provedení, které zahrnuje integrovanou komunikaci, to je dnes již standardní koncepce vodoměru. Nové technologie nabízí množství dalších funkcí a vysokou provozní spolehlivost měření. Lídrem ve vývoji této technologie je po mnoho let v oblasti SMART vodoměrů společnost Kamstrup A/S.
4.11.2022Ing. Jaroslav Slavíček, VAG, s.r.o
Recenzovaný Uzavírací klapky patří mezi nejrozšířenější uzavírací armatury používané v současné době ve vodárenských technologiích. V posledních 25 letech vytlačily z projektů především šoupátka pro menší prostorovou náročnost, jednodušší konstrukci, nižší hmotnost, větší materiálovou rozmanitost a cenovou dostupnost. Cílem přednášky je ukázat na praktických zkušenostech, jak konstrukční prvky ovlivňují životnost a spolehlivost tohoto typu výrobku.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Voda, kanalizace


VIDEA 
 
Reklama