Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Teorie

19.12.2023prof. Ing. Vladimír Kočí MBA, Ph.D.,, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav udržitelnosti a produktové ekologie
Recenzovaný Stanovení uhlíkové stopy má své nevýhody a není úplně komplexní. Proto je vhodné jej doplnit dalšími metodami posuzování udržitelnosti, jako například Life Cycle Assessment (LCA) vč. použití dalších indikátorů materiálové cirkularity nebo sociálních a ekonomických aspektů hodnocených systémů. V tomto příspěvku jsou diskutovány možnosti a slabiny určování uhlíkové stopy vodárenských organizací. Bude zdůrazněno, že stanovení uhlíkové stopy by mělo být pouze jedním z nástrojů pro hodnocení environmentální udržitelnosti organizace a mělo by být doplněno o další metody posuzování udržitelnosti.
14.12.2023Mgr. Petr Nakládal, obor geologie a ochrana vod
Recenzovaný S hydrogeologem Petrem Nakládalem se zaměříme na ukázky, jak lze pomocí nových technologií rekonstruovat staré a dosluhující vrty bez zbytečné likvidace. Prezentován je postup prací, nikoliv už použité technologie opravy. Autor chce upozornit hlavně na speciální aspekty této práce, tedy co v podzemí funguje a čemu se při této činnosti raději vyhnout.
Foto © Fotolia.com
18.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve čtvrtém díle se zaměříme především na otázky a závěry v posouzení technického stavu potrubí, neopomeneme ani budoucí trendy a možné příklady.
Foto © fotovapl, Fotolia.com
17.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. Ve třetím díle se zaměříme především na kontrolní seznamy pro posuzování bezpečnosti potrubí a možné příklady.
Foto © Fotolia.com
13.10.2023doc. RNDr. Dana Procházková, Ph.D., DrSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Recenzovaný V rámci čtyřdílného seriálu představíme možnosti bezpečnostního inženýrství, včetně řízení rizik, metod a dokumentace při stavbě a provozu potrubí. V druhém díle se zaměříme především na řízení rizik a potřebná data.
5.5.2023Mgr. Petr Nakládal, obor geologie a ochrana vod
Recenzovaný Obor hydrogeologie, inženýrské geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín je pro stavebnictví velmi důležitý. Namátkou lze uvést například zajišťování zdrojů pitné vody, řešení znečištění životního prostředí, průzkumy pro pozemní, liniové i podzemní stavby, řešení svahových pohybů a stability svahů, adaptační opatření na klimatické změny, odstraňování následků důlní činnosti, průzkumy pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu a mnoho dalších úkolů. Se zkušeným geologem Petrem Nakládalem budeme postupně mapovat nejčastější problémy oboru; začneme prací s termokamerou.
12.4.2023Ing. Karel Plotěný, ASIO
Odborný V současnosti dosáhla Česká republika toho, že jsou v podstatě odkanalizovány aglomerace větší než 2 000 ekvivalentních obyvatel (EO). Při vstupu do EU se Česká republika zavázala zajistit odpovídající řešení odpadních vod i u menších aglomerací. Vedle toho si dala za úkol i dosažení dobrého stavu vod, což fakticky představuje mít vyřešený venkov jako celek, zajistit minimální odlehčení odpadních vod ve městech, realizací opatření pro hospodaření se srážkovou vodou (HDV) a mít pod kontrolou zemědělskou výrobu a průmysl. Další parametr, který si ČR v souvislosti se sanitací stanovila, je sociálně únosná cena vody, což pak souvisí s efektivitou vynakládaných investic. Lidem často nedochází, že i investiční náklady na realizaci se promítnou do ceny vody, a to i přesto, že obce obdrží podporu ve formě nejrůznějších dotací (viz tvorba fondu obnovy a souvislost s cenotvorbou stočného).
31.3.2023Ing. Karel Plotěný, ASIO
Odborný Jedno z adaptačních opatření proti suchu je recyklace a opětovné využití použité vody. Jedním z druhů použité vody je šedá voda, především její část pocházející z osobní hygieny. Příspěvek pojednává o tom, jak se v České republice daří prosazovat její recyklaci v praxi, a to jak po stránce praktické, tak i legislativní a srovnává postup především s Německem, jako sousední zemí se srovnatelnými přírodním a demografickými podmínkami. Cílem je popsat současný stav a identifikovat, proč je tak velký časový posun v realizacích a jak by se dal v budoucnu při zavádění inovací ušetřit čas a nemalé prostředky.
26.3.2023Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, zpřístupnila projektantům TZB nejmodernější firemní verzi softwarového nástroje Wavin TechCON 10. Ten umožňuje vytvářet komplexní návrhy vnitřních rozvodů vody, topení a kanalizace ve 2D i 3D, a to včetně všech souvisejících výpočtů a projektové dokumentace. Nástroj je k dispozici zdarma.
25.3.2023ASIO
Modro-zelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou, které se v architektuře využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je významný.
15.3.2023Ing. Lenka Fremrová, Sweco Hydroprojekt Praha
TZB-info doporučuje Článek představuje informace o vybraných normách pro analýzu vody a pro chemikálie k úpravě vody, které byly zpracovány v roce 2022. Obsahuje rovněž informace o připravovaných normách. Za nejdůležitější lze považovat ČSN EN ISO 5667-1. Tuto normu používají všechny vodohospodářské laboratoře. Připomínkové řízení k připravovaným normám již proběhlo, normy budou vydány ve 2. čtvrtletí roku 2023.
26.2.2023Grohe ČR s.r.o.
Když si pustíme vodu, máme tendenci zapomínat na její nenahraditelnou roli. A na to, že voda není nevyčerpatelným zdrojem. Proto se společnost GROHE, přední světový výrobce kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, rozhodla vodě věnovat svůj vůbec první GROHE X Summit s názvem „Caring for Water“, tedy péče o vodu. Ten se uskuteční ve dnech od 7. do 9. března 2023.
23.1.2023EuroClean, s.r.o.
Escherischia coli (E. coli) již dlouho slouží jako modelový organismus v mnoha odvětvích molekulární biologie. Mikrob objevený v roce 1885 dosáhl celosvětového věhlasu. V souvislosti s výzkumem E. coli byla udělena více než desítka Nobelových cen. Zkoumáním této pozoruhodné bakterie se po celé zeměkouli zabývá velké množství týmů. A poznatky rychle přibývají.
12.12.2022Ing. Veronika Singrová, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
Odborný Kombinované systémy míchání a aerace v aktivačních nádržích jsou schopny zajišťovat oba tyto procesy. Dodržení potřebné rychlosti pro udržení aktivovaného kalu ve vznosu je velmi důležité.
26.11.2022Grohe ČR s.r.o.
Společnost GROHE zve své zákazníky a obchodní partnery na digitální summit, který se bude konat ve dnech 7.–9. března 2023 na zážitkové platformě GROHE X. Na téma „Caring for water“ se tato globální značka spojí s odborníky, aby společně diskutovali o budoucnosti bydlení, hygienickém průmyslu a udržitelném rozvoji. Summit je dalším stavebním kamenem hybridní zákaznické zkušenosti ze značky GROHE.
12.7.2022EuroClean, s.r.o.
Mikrobiologický růst patří spolu s tvorbou úsad k nejzávažnějším problémům spojeným s chladicí vodou. Mikroorganismům se dobře daří zejména v místech, kde se usazují korozní produkty. Vytváří biofilmy, které představují nejen zdravotní riziko, ale také izolují teplosměnné plochy, čím se snižuje účinnost přenosu tepla. Prostředí chladicí věže je ideální pro bakterie rodu Legionella a její šíření ve formě aerosolu do okolního prostředí.
4.7.2022JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., advokát a odborný asistent Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
TZB-info doporučuje V rámci odborné konference Pitná voda Tábor 2022 jsme oslovili jednoho z delegátů, advokáta a odborného asistenta Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zdeňka Horáčka a zeptali se ho na aktuální legislativu v oblasti zásobování vodou.
Školicí centrum Znojmo
1.6.2022LAUFEN CZ s.r.o.
Společnost Laufen CZ, která na českém trhu zastupuje značky Laufen, Jika a Roca nabízející kompletní portfolio produktů pro koupelny, letos na jaře otevřela inovované školicí centrum, které je součástí továrny ve Znojmě. Na 850 m2 představí sortiment značek Laufen a Roca a umožní si nejen jednotlivé produkty vyzkoušet, ale přináší i možnost zkusit si jejich montáž. Zároveň nabídne místo pro setkávání, ať už osobně, nebo online formou, která se v uplynulých dvou letech ukázala jako velmi důležitá.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Voda, kanalizace


Reklama

VIDEA 
 
Reklama