Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čistírna odpadních vod STMH jako vestavba do septiku

Nesplňuje vybudovaný septik vaše očekávání? Zvažujete jiné možnosti řešení a zároveň nechcete přijít o vynaložené finanční prostředky? Čistírna odpadních vod STMH tento problém vyřeší: přináší unikátní patentované řešení. Tento typ čističky je možné instalovat přímo do stávajícího septiku díky vyjímatelné konstrukci pevného nosiče biomasy a ušetřit tak až 45 % finančních prostředků oproti realizaci zcela nové čističky odpadních vod.

Mnozí majitelé bytových, rodinných nebo rekreačních objektů, kteří se při projektování novostaveb nebo rekonstrukci svých nemovitostí rozhodli z rozmanitých důvodů pro vybudování septiku, mohou po určité době provozu objektu zjistit, že takovéto nakládání s odpadními vodami jim nevyhovuje a nepřináší očekávanou finanční úsporu oproti instalaci kvalitní čistírny odpadních vod. Zvažují tedy jiné možnosti řešení. Nechtějí ale přijít o vynaložené finanční prostředky kvůli demontáži septiku a znovu financovat výstavbu nové čističky odpadních vod.

Čistírna odpadních vod STMH však přináší unikátní patentované řešení, kdy je možné tento typ čističky instalovat přímo do stávajícího septiku díky vyjímatelné konstrukci pevného nosiče biomasy a ušetřit tak až 45 % finančních prostředků oproti realizaci zcela nové čističky odpadních vod.

Stávající septik funguje jako usazovací jímka, v níž se oddělují sedimentující a plovoucí látky a probíhá předčištění odpadních vod pomocí anaerobních mikroorganismů, které ke svému životu a činnosti nepotřebují kyslík. Jímka čištění se nachází za dělící stěnou poslední komory septiku a přepážka ji rozděluje na aktivační a dosazovací zónu. Právě v aktivační zóně je umístěn jedinečný patentovaný nezanášený pevný nosič biomasy ve tvaru buňkového rotačního disku, slepeného z plastových lamel.

Systém konstrukce STMH zaručuje stabilní podmínky pro odbourávání uhlíkového, amoniakálního, případně dusíkatého znečištění a pro biologickou eliminaci fosforu. Vyčištěná voda je vlivem gravitace svedena do vodoteče, kanalizace nebo vsaku.

Fáze realizace:

1. Skrývka zeminy
1. Skrývka zeminy
2. Příprava vstupu pro instalaci vestavby čistící technologie STMH
2. Příprava vstupu pro instalaci vestavby čistící technologie STMH

3. V případě nutnosti vybudování přepážky, dna a instalace dělící stěny
3. V případě nutnosti vybudování přepážky, dna a instalace dělící stěny
4. Instalace čisticí technologie STMH
4. Instalace čisticí technologie STMH

5.Instalace řídicí jednotky
5.Instalace řídicí jednotky

Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...