Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Moderní čistírna pomohla paní Zlatce s odpadními vodami, a ještě získala relaxační zónu

Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji. Jak to někdy v menších městech a na vesnicích bývá, dům nebylo možné připojit na kanalizaci. Projektant i úředníci jim doporučili, aby odpadní vody likvidovali pomocí septiku o objemu minimálně 15 m3. Během krátké doby se rodina rozrostla a pochopitelně s větším počtem členů rodiny se zvýšil objem odpadních vod. Častější vývoz septiku byl finančně a časově mnohem náročnější a nepohodlný. Paní Zlatka se proto začala poohlížet po lepším řešení.

Vizualizace nízkoenergetického domu paní Zlatky
Vizualizace nízkoenergetického domu paní Zlatky

Čistírna odpadních vod STMH ušetří starosti i finanční prostředky

Dokončení stavby po vybudování 15 m3 septiku
Dokončení stavby po vybudování 15 m3 septiku

Počáteční investice do septiku byly velmi nízké. Stačilo však, aby každý z pětičlenné rodiny denně vyprodukoval přibližně sto litrů odpadních vod a k naplnění objemu septiku docházelo skoro každý měsíc. Při ceně okolo 5 tisíc korun za jeden vývoz se už využívání septiku tolik nevyplácelo.

Paní Zlatka se na internetu dozvěděla o několika zajímavých řešení, jak by s manželem mohli zajistit nakládání s odpadními vodami výhodněji. Zaujalo ji, že septik může doplnit o domácí čistírnu. Jenže na trhu existuje více druhů a každá má svá pro a proti. Předtím, než zvolila, jakou čistírnu odpadních vod s manželem pořídí, porovnávala nejen cenu, ale i využití při různé zátěži a způsob údržby.

Jeden stupeň čištění vyžaduje pravidelnou péči

Na pomyslné misky vah položila zařízení s jednostupňovým a s třístupňovým čištěním. Nejsympatičtější na jednostupňovém řešení byly nepochybně nízké pořizovací náklady, které se pohybují v rozmezí 20 až 50 tisíc korun. Protože veškeré čistící procesy probíhají v jedné nádrži, nezabírá čistírna příliš místa. Nejsou s ní tedy spojené vysoké investice.

Příprava realizace moderní čistírny odpadních vod STMH
Příprava realizace moderní čistírny odpadních vod STMH

Přesto je u jednostupňového systému potřeba zajistit každý měsíc údržbu. Ta vyžaduje kalovou zkoušku, při které je nutné ověřit koncentraci kalu, podle níž majitel čistírny zjistí, zda nastal čas kal vyčerpat. To však není zdaleka všechno. Čištění probíhá za pomoci aerobních organizmů a ty ke své práci potřebují kyslík. Vlastník čistírny musí pravidelně kontrolovat nastavení vzduchových ventilů, aby docházelo ke správnému provzdušňování. Dále biologicky nerozložitelné látky z odpadních vod, jako jsou písek, plasty nebo vlasy, se musí pravidelně ručně zlikvidovat. V neposlední řadě musí rodina výrazně omezit používání běžných čistících a dezinfekčních prostředků. Zbavují totiž nejen mastnoty v kuchyni a bakterií v koupelně a na toaletě, hubí také organizmy v samotné čističce. Mohou sice přejít na šetrné prostředky, avšak jejich účinnost je výrazně nižší.

Na řadu přichází třístupňová čistírna STMH

Paní Zlatka mezi dalšími nabídkami objevila třístupňové řešení pomocí technologie STMH, které jako jediné na český trh dodává firma Hellstein. Spojila se s konzultantem společnosti, který s paní Zlatkou a jejím manželem domluvil osobní návštěvu přímo u nich doma. Důkladně si vyslechl, v čem spočívá problém a navrhl řešení přímo na míru. Zástupce firmy připravil komplexní cenovou nabídku, u níž manžele zpočátku zarazila vyšší cenové rozpětí od 100 do 150 tisíc korun. Nicméně, záhy pochopili, proč se jim třístupňové čištění technologií STMH vyplatí.

Instalace čistírny odpadních vod STMH
Instalace čistírny odpadních vod STMH
Dokončené stavební práce na realizaci domovní čistírny odpadních vod STMH
Dokončené stavební práce na realizaci domovní čistírny odpadních vod STMH

Bezúdržbové zařízení na klíč

Čistírna odpadních vod STMH prakticky nevyžaduje žádnou údržbu. Systém je rozdělený na tři části a v každé pak probíhá jiný způsob čištění pomocí aerobních a anaerobních mikroorganismů, které zajišťují stabilní provoz a maximální účinnost bez hluku a zápachu. Odpadní voda se nejdříve shromažďuje v předřazené jímce, kde dochází k jejímu předčištění, vypaření běžných čistících prostředků a usazení veškerých nerozložitelných látek. Podle zatížení vyžaduje zařízení s technologií STMH odvoz nerozložitelných látek a směsného kalu pouze jednou za tři až deset let. Při správném používání není nutné ani pravidelně doplňovat enzymy a mikroorganismy.

Vhodné využití přečištěné vody k tvorbě relaxačních zón, např. zahradních vodních ploch
Vhodné využití přečištěné vody k tvorbě relaxačních zón, např. zahradních vodních ploch

Součástí cenové nabídky také byla projektová dokumentace pro zdárné schválení vodoprávním úřadem, dále příprava jednotlivých povolení, doprava, zajištění výkopových prací, montáž, zprovoznění a zaškolení manželů. Oba manželé jsou velmi zaneprázdnění, proto ocenili, že jim společnost vše dodá na klíč. Paní Zlatce se tak podařilo problém velmi rychle a jednoduše vyřešit. Díky tomu také ročně ušetří finanční prostředky až ve výši 60 tisíci korun.

Kvalitní voda pro další použití

S likvidací odpadních vod paní Zlatce odpadly starosti a rodina se tak mohla začít plně věnovat zahrádce. Protože přečištěná voda je vysoce kvalitní, shromažďují ji ve stávajícím septiku a používají na zálivku, čímž ušetří další peníze. Především v době opakujícího se sucha se nashromážděná voda vyplatí. Ovšem dá se využít i jinak. Vyčištěná voda je totiž ideální i pro napouštění umělých okrasných rybníků nebo zálivek zelených střech.

Více informací najdete na www.vracimevodezivot.cz


Hellstein spol. s r.o.
logo Hellstein spol. s r.o.

Moderní čistírna odpadních vod STMH pro domácnost, firmy s vysokou stabilitou a účinností čištění. Bezúdržbový třístupňový systém čištění. Čistírna odpadních vod evropského výrobce s tradicí od roku 1999. Realizace řešení na klíč nebo svépomoci vždy ...