Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úprava komunální ČOV pro menší obec s nízkým rozpočtem

ČOV Vojslavice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Obec Vojslavice je malá – 100 trvale bydlících obyvatel občas doplňují chataři (cca 20 EO). Jedná se o komunální ČOV, která je nově postavená na stávající jednotné kanalizaci. Nová technologie ASIO (převzatá z AS-VARIOcomp N) vystřídala již vysluhující čistírnu DČB.

Vzhledem k vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku Želivky byly na ČOV stanoveny rozšířené odtokové parametry mimo nařízení vlády č. 61/2003 Sb.

Při návrhu technologie ČOV hrálo důležitou roli několik určujících aspektů – převážně se jedná o balastní vody okolo 1 l/s (teplota, snižování koncentrace látkového znečištění, vysoký průtok, atd.), vysoký tlak na odtokové parametry a jejich koncentrace.

Oproti typové čistírně odpadních vod AS-VARIOcomp N byla zvětšena plocha a objem dosazovací nádrže vč. objemu aktivační a primární nádrže. Do aktivační nádrže byla vložena skladba s nosiči biomasy. Na odtoku z ČOV je umístěn trojúhelníkový přeliv s ultrazvukovou sondou a vyhodnocovací jednotkou.

S generálním dodavatelem zakázky, firmou VOKA Humpolec, která zná dobře místní podmínky a požadavky obce (firma VOKA zároveň plní funkci projektanta, provozovatele vodohospodářského díla, zastoupení obce ve smyslu získání dotací) bylo domluveno následující: „… odlehčovací komora nebude pouštět víc než 1 l/s a pokusí se snížit přítok balastních vod, které z velké části vznikaly na pár známých místech staré kanalizace.“

Původní čistírna odpadních vod Vojslavice
Původní čistírna odpadních vod Vojslavice
ČOV Vojslavice nově postavená
ČOV Vojslavice nově postavená

ČOV Vojslavice – osazení, armování
ČOV Vojslavice – osazení, armování
ČOV Vojslavice – nosiče biomasy
ČOV Vojslavice – nosiče biomasy

Rozbor odtoku ČOV
Rozbor odtoku ČOV

Povedlo se a generální dodavatel tyto balasty snížil na minimum – cca 0,3 l/s. Ze začátku, než byly „vychytány“ menší mušky, jsme se potýkali s absencí nárůstu aktivovaného kalu, ale po provedení všech opatření byla ČOV uvedena do plně funkčního provozu a teď se může chlubit perfektními výsledky. Ty jsou samozřejmě opřeny o přesný provoz ČOV, který provádí již zmíněná firma VOKA Humpolec. Důkazem této skutečnosti je přiložený rozbor odtoku ČOV.

Jsme rádi, že ČOV i přes počáteční obavy funguje a bude brzy uvedena do trvalého provozu. Možná tu máme jednu z cest, jakou se budou malé obce s velmi nízkým rozpočtem ubírat v dalších letech. Oprava stávající kanalizace, dobře navržené a funkční odlehčení dešťových vod, správně navržený typ technologie ČOV…

Momentálně připravujeme (ve spolupráci s VOKA Humpolec) další projektovou dokumentaci podobného rozsahu.

V případě, že by Vás tento způsob řešení čištění odpadních vod zajímal a chtěli byste s námi konzultovat Vaši konkrétní situaci v obci, neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo e-mailem na
nemecek@asio.cz.