Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dešťová voda

Dešťové (srážkové) vody:

Nové nastavení dotací programu Nová zelená úsporám od října 2021 obsahuje Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA. Dotuje se využití dešťové vody na zálivku, zálivku + splachování WC, využití šedé vody a šedá voda+ (Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku.)

Jelikož dešťové mraky vznikají odpařováním, mohla by být dešťová voda vlastně vodou destilovanou, tedy čistou bez rozpuštěných látek. Už v atmosféře však dochází ke kontaktu této vody s různými chemickými látkami. Dešťová voda po průchodu atmosférou vykazuje hodnotu asi 5,6 pH, protože se váže mimo jiné také s CO2, obsaženým ve vzduchu.
Znečištění již zachycené dešťové vody je z rozpuštěných a nerozpuštěných látek z průchodu atmosférou, znečištění, které se během bezdeštného období nahromadí na povrchu území a během dešťové události je odváděno s dešťovou vodou a znečištění, které vzniká při kontaktu dešťové vody s materiály na povrchu území a staveb. Opotřebováním stavebních částí budov (vliv vody, slunce, mrazu, deště) se uvolňují částečky krytiny střech, cihel, betonu, kovů, barev, asfaltu, skla apod. Tyto částice tvoří značnou část znečištění v dešťovém odtoku. Rozsah znečištění závisí na stavu staveb a použitém materiálu.

Legislativa srážkových vod:

Pojem srážkové vody dle Zákona o vodovodech a kanalizacích (§ 1 odst. 3) zahrnuje rovněž povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod dopadajících na pozemky a je tedy širší než pojem srážkové vody dle Vodního zákona (§ 5 odst. 3), kde se jedná jen o srážkové vody ze staveb.

Co s dešťovou vodou?

Dešťovou vodu lze vsakovat nebo akumulovat pro další použití mimo budovu (zálivka) nebo po úpravě ji používat v budově (např. pro splachování), kde musí být zcela oddělena od rozvodu pitné vody. Dříve běžně využívané odvádění srážkových vod oddílnou kanalizací je dnes využíváno jen v případě, že vsak ani akumulace není možná. Vyřešení nakládání se srážkovou vodou je podmínkou pro vydání stavebního povolení, rozhodnutí o dodatečném povolení nebo rozhodnutí o povolení změn stavby a změn užívání a kolaudačního souhlasu.


Mohlo by vás zajímat


20.9.2023Jana Šmídková, Asociace pro vodu ČR z.s.
Vědci, odborníci z provozů, dodavatelé technologií i studenti z oboru vodního hospodářství se po dvou letech opět setkávají na největší domácí odborné konferenci o vodě. CzWA svoji bienální konferenci s jednoduchým podtitulem VODA pořádá již popatnácté. Konference probíhá ve dnech 20. až 22. září. Vrací se opět do Litomyšle a s ní přijíždějí rekordní čtyři stovky účastníků.
8.9.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V programu Nová zelená úsporám se otevírá příjem žádostí o dotace 19. září v případě bytových domů a 26. září v případě rodinných domů, a to včetně podprogramu Oprav dům po babičce. Nová zelená úsporám Light, určená pro seniory, invalidní důchodce a osoby pobírající příspěvek na bydlení, běží beze změny kontinuálně od 9. ledna tohoto roku.
22.8.2023MEA Water Management s.r.o.
V červnu 2023 probíhalo dokončení kompletního odvodnění podzemních garáží se žlaby MEARIN v nově budovaných objektech Nové Waltrovky v Praze. Projekt zahrnuje více než 500 bytů, dvě moderní kancelářské budovy, hotel, základní školu, nové centrální náměstí, velké sportovní i dětské hřiště.
Zatravňovací dlažba. Zdroj: ASIO
8.8.2023ASIO
Při volbě zatravňovacích tvárnic jsem jakožto svépomocný stavitel uvažoval nad několika faktory – náročnost instalace a s tím spojená doba pokládky, kvalita produktu, a především pak celková cena za materiál, přesun materiálu a pronájem nářadí.
29.7.2023Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Městské oázy v podobě zelených střech jsou trendem poslední doby. A není divu. Mají totiž celou řadu praktických přínosů, a to jak pro obyvatele budov, tak pro své okolí. Navíc je můžete kombinovat s fotovoltaickými panely, a zajistit tak svému bydlení obnovitelnou elektrickou energii.
Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek, Asio 30 let na trhu ve výjimečném dokumentu
18.7.2023redakce
Děkujeme společnosti ASIO za možnost tento výjimečný příběh zveřejnit. Portál TZB-info se připojuje ke gratulaci, velké poděkování patří českému výrobci a dodavateli za všechnu práci pro rozvoj oboru a péči o vodu. Přejeme, ať se daří i v letech příštích.
11.7.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Ohlášené změny v programu Nová zelená úsporám se týkají také podpory novostaveb s velmi nízkou energetickou náročností. Je to jedna z mála oblastí, kde se od září v případě rodinných domů podpora zúží, a to tak, že bude podporována jen energeticky nejúspornější varianta ze třech, které se podporovaly do konce června. Řada dílčích změn je ale v detailech.
6.7.2023Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, představila nové řešení PolderRoof, které slouží jako základní stavební prvek modrozelených střech. Jde o další řešení z nabídky Wavin, které akcentuje nutnost hospodárného nakládání s dešťovou vodou a posiluje odolnost měst vůči klimatickým změnám a jejich následkům, zejména pak přehřívání a přetěžování kanalizační sítě vedoucí až k lokálním záplavám.
27.6.2023MEA Water Management s.r.o.
Ve slovenské Prievidze proběhla instalace podzemní retenční a požární nádrže o objemu 109 000 litrů. Nádrž MEA INFINITY TANK z polyetylenu byla do této velikosti složena z jednotlivých 2,1 m širokých základních modulů – koncových, středových, obloukových a dvou T-kusů. Právě variabilita spojování jednotlivých segmentů umožňuje zadržet vodu v objemu od 15 000 až po 200 000 litrů a současně se přizpůsobit prostoru a dispozici pozemku.
Vylepšené tiché odpadní potrubí Master3Plus od Pipelife
21.6.2023Pipelife Czech s.r.o.
Systém pokrývá veškeré běžné průměry pro instalace vnitřních odpadních systémů od průměru 32 do 160 mm. Nechybí i dim 90 mm, která se víc a víc se používá na českém s ohledem na úsporu místa při instalaci odpadních stoupaček v šachtách.
Vídeňský chytrý obrubník těsně před dokončením © Silvia Aigner / MA 28
11.6.2023WH Digital GmbH
První teplé dny letošního roku opět v praxi ukázaly význam vzrostlých stromů v městských ulicích. Horko a sucho však trápí i stromy. Vídeň proto vyvíjí a aplikuje jednoduché zařízení, které podle potřeby propustí vodu z ulice přímo ke stromu. Město tím udrží dešťovou vodu v místě dopadu, dřeviny či trvalky získají potřebnou vláhu a sníží se objem vody odtékající bez užitku do kanalizace.
Dešťové záhony, příklad zadržování vody z Prahy 3
10.6.2023Ing. Silvie Drabinová, poradkyně projektu Počítáme s vodou
Princip dešťového záhonu je založen na modelaci terénu, kdy se střídají rovné úseky s prohloubenými, které umožňují zachytit srážkové vody, a to i z přívalových dešťů.
2.6.2023Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Nově vzniklý projekt na 5,8 hektarech zaplavované nivy, přirozené koryto, tůně a tůňky a 17,5 hektarů nového lužního lesa je základem pro návrat vzácné lužní krajiny, slanisek, lužních druhů živočichů a rostlin. Týká se soutoku řeky Dyje a Baštýnského potoka.
Zdroj foto: CTPark Trnava, MEA Water Management
27.5.2023MEA Water Management s.r.o.
Individuální řešení na míru pro nájemce areálu obsahoval nejen hydraulický výpočet, nadefinování specifikace žlabů, ale také vyhovění požadavkům pro velmi vysokou zátěž odvodnění.

Partneři - Dešťová voda


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Voda, kanalizace


VIDEA 
 
Reklama