Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Materiály
Archiv článků od 10.4.2002 do 6.1.2005

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

6.1.2005
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.

Autor v článku upozorňuje na problém nedostatečně hlukově oddělené místnosti WC a nabízí své názory a návrhy na řešení.

1.11.2004

Plánujete výměnu stávajícího zdroje, nebo Vás rozhodnutí jakým zdrojem vytápět ještě čeká? Nabízíme Vám tipy vystavovatelů na úspory v provozu Vašeho domu a bytu.

10.9.2004
Ing. František Vranay, KTZB SvF TU v Košiciach

V súčasnosti je široký sortiment materiálov na výrobu potrubí používaných v technických zariadeniach budov a na rozvod rôznych technologických médií. Vzhľadom k ich rôznym vlastnostiam a cenám je nutné zvážiť vhodnosť použitia na daný účel.

18.6.2004
REHAU, s.r.o.

RAUBASIC je relativně nový alternativní program firmy REHAU pro domovní instalace sanity a vytápění. Tento systém je prodáván na našem trhu cca 3 roky a řada úspěšných aplikací potvrdila jeho opodstatněnost a místo na trhu. Dobrý poměr mezi cenou a kvalitou je předpokladem pro uplatnění systému RAUBASIC především v objektech, kde je prioritou investora cena.

25.4.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Otevření šampionátu v Hale Sazka je za námi a my Vás zveme na další (tentokrát již třetí) návštěvu TZB. Použití PE o průměru 500 mm na vnitřní kanalizaci je v ČR naprostým unikátem.

28.3.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Víceúčelová hala Sazka Arena bude patřit mezi nejmodernější a nejlépe vybavené stánky tohoto druhu v Evropě a TZB je tam hodně zajímavé.

5.11.2003
Wavin Czechia s.r.o.

Novinka firmy EKOPLASTIK umožňuje vytvořit odbočku u potrubí EKOPLASTIK PPR a EKOPLASTIK STABI při zachování principu polyfúzního svařování náhradou za "T" kus a tím ušetří práci i prostor. Novinka bude předvedena na veletrhu Aqua-therm Praha 2003 v hale L, stánek 431.

1.7.2003
Pavel Vaněk, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín

Unikátní soubor zákonů, předpisů a norem, týkající se posuzování shody u výrobků z hygienických hledisek.

19.6.2003

Dnes je již historií, že firma SEACOM přišla před 10 lety jako první na český trh s technologickou novinkou v oblasti domovní instalace vody a topení: s pětivrstvým polyetylén-hliníkovým potrubím UNIPIPE zcela nových vlastností a kvalit, ale také poněkud vyšší ceny, než běžný plast. I když vyšší kvalita a nové vlastnosti byly nesporné, vznikaly pochybnosti o prodejnosti nového potrubí s ohledem na cenu. Přitom trh byl již tehdy značně naplněn běžným plastovým potrubím, na něž se instalatérské firmy rychle adaptovaly.

23.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Sendvičová trubka znamená trubka vrstvená, někdy je označována jako kompozitní. Jedná se o trubku složenou z několika vrstev, které mají různé funkce. Tyto trubky jsou určeny pro tlakové rozvody vody, vytápění, ale vyrábějí se také sendvičové trubky pro kanalizaci, kde vnitřní vrstva zajišťuje zlepšení hlukových parametrů.

28.3.2003
Pavel Mališka, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Porovnání způsobu těsnění závitových spojů může být pro mnohé montážní instalatérské firmy i dost překvapivé. Špatná volba těsnění může být i příčinou havárie, nové typy těsnění usnadní práci a respektují nové materiály potrubí.

21.1.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Problém izolací střídavě zaměstnává montážníky, mysl projektantů a investorů, celkem pravidelně naplňuje stránky odborného tisku a byl vděčným tématem mnohých referátů na seminářích a konferencích. Přes toto všechno se na stavbě kupodivu mnoho nezměnilo.

24.11.2002
Hungarian Copper Promotion Centre - HCPC, Ing. Mojmír Kelča

Jaká je současná platná legislativa, jaké jsou základní zásady správného provedení potrubního systému pro rozvody pitné vody.

30.9.2002
Ing. Iva Attlová

Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost. Článek předkládá fakta o požadavcích na toto hodnocení a porovnání stavu v ČR, Německu a požadavků evropských norem.

8.8.2002
REHAU, s.r.o., Dipl. Ing. Luděk Pilát

Jedinou nevýhodou komplexně propracovaného systému REHAU byla na českém trhu oproti konkurenci vždy vyšší cena. Nyní firma přichází s nečekanou nabídkou cenově plně konkurenčního systému, u kterého zcela otevřeně prezentuje v jakých vlastnostech bylo dosaženo úspor a které přednosti REHAU jsou plně zaručeny.

5.6.2002
Ing. Zdeněk Reinberk, ČVUT, fakulta stavební

V technické praxi často potřebujeme vypočítat tlakovou ztrátu třením v potrubí kruhového nebo obdélníkového průřezu. Tento text je zpracován jako doprovodný popis k interaktivnímu výpočtu.

10.4.2002
Ing. Dagmar Kopačková

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zejména navazující vyhláška 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody zavádí nová pravidla pro deklaraci hygienické nezávadnosti.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama