Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kvalitní řemeslníci potřebují po škole ještě minimálně 3–5 let praxe

Zkuste sehnat instalatéra s dobrým doporučením do dvou měsíců. Nemožné. Tato slova Bohuslava Hamroziho, prezidenta Cechu topenářů a instalatérů ČR, nastiňují, že se jeho obor podobně jako jiná řemesla potýká s nedostatkem kvalitních lidí.

Dobrý topenář a instalatér umí také poradit při výměnách starých zařízení a při haváriích

Zjednodušeně řečeno provádějí topenáři a instalatéři všechny práce související s vytápěním, vnitřními rozvody studené a teplé vody, kanalizací, plynem a vzduchotechnikou, tedy například montáže potrubí, kotlů, otopných těles, van, umyvadel, praček, dřezů, myček, jejich připojení, opravy a servis. Dobrý topenář a instalatér umí také poradit při výměnách starých zařízení a při haváriích – každý určitě alespoň jednou zažil mokro v bytě a dobrý odhad příčiny havárie vody ušetří mnoho času a peněz.

Materiály a technika se neustále mění

Už staří Římané stavěli vodovody, jejichž nejznámějšími částmi byly akvadukty. První vodovod na území dnešní České republiky pochází patrně z roku 1489. Voda se čerpala čerpadly poháněnými vodními koly do věžových vodojemů a odtud proudila dřevěnými, popř. mramorovými troubami do kašen. Důležitým mezníkem byl rok 1883, kdy byla instalatérská živnost prohlášena za koncesovanou, protože naši předkové si dobře uvědomovali, že závady na vodovodech a plynovodech mohou ohrozit majetek i životy lidí.

Materiály a technika se v průběhu let měnily. Řadu kovových materiálů (např. litinu a olovo) dnes nahrazují plasty. Velmi se zjednodušilo spojování potrubí, na druhou stranu jsou však různá zařízení složitější a vyžadují více odborných znalostí.
Dobrý byznys

Instalatér je tříletý učební obor vhodný pro absolventy základních škol, kteří jsou manuálně zruční a mají technickou představivost. Ti nejlepší mohou po výučním listu získat úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Škol je dostatek, naopak je problém s malým počtem zájemců.


„Rodiče i žáci by měli přemýšlet, co je uživí,“ myslí si Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR. „Když volí školu, nevybírají přece kurz snadného přežití na další 3–4 roky, ale staví základy svého života. Komfort vytápění a vody v domě je v dnešní době nepostradatelný – a co je nepostradatelné, to je vždy dobrý byznys.“
S nabytou praxí si může mladý člověk založit firmu a je pánem svého času – a šikovní instalatéři jsou na roztrhání. Jazykově zdatní absolventi se navíc díky jednotnému evropskému trhu snadno uplatní i v zahraničí – znalost materiálů a výrobků je bez problémů přenositelná.

Nestačí, že voda teče

Současný systém sice řemeslníky nenutí se dále vzdělávat, ale na trh neustále přicházejí novinky a jen ti dobří je správně namontují, seřídí a opraví. A jako u všech profesí jde o osobní přístup.
„Když si zákazník koupí krásnou baterii, rozhodně si nepředstavuje, že mu ji někdo bude utahovat hasákem nebo že budou ventily s připojením nakřivo,“ vysvětluje Bohuslav Hamrozi. „Nestačí, že voda teče a odtéká. Je třeba se stále učit nové věci a udržovat si přehled v oboru, sledovat normy, předpisy a novinky. Stále roste podíl elektronických prvků a podstatně se mění požadavky praxe, s nimiž se musejí absolventi klasického oboru instalatér vyrovnat. Je nezbytné, aby se zaměřili i na další oblasti, jako jsou vytápění, chlazení a vzduchotechnika.“

O tom, jestli bude řemeslník dobrý, se rozhoduje často už na škole – hodně napoví už zájem o řemeslo. Přesto výuční list není všechno ani u těch nejlepších. Aby se z nich stali kvalitní řemeslníci, potřebují ještě minimálně 3–5 let praxe.
„Ideální je vybrat instalatéra na doporučení od známého nebo zaregistrovaného v Cechu topenářů a instalatérů, který sdružuje dobré řemeslníky a mimo jiné také podporuje jejich znalosti a vzdělávání,“ radí Bohuslav Hamrozi.

Cech topenářů a instalatérů ČR

Hlavním posláním Cechu topenářů a instalatérů ČR je podpora dobré řemeslné praxe v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na výrobu, projekci, obchod, montáž a servis. Cech se snaží, aby se řemeslníkům dařilo a měli podmínky pro rozvoj svůj i svých firem a tím celého oboru. Připravuje a organizuje mistrovské zkoušky v oboru topenářství, vodoinstalatérství, podporuje profesní vzdělávání na školách, nabízí školení a ověřování odborné způsobilosti. Vydává odborné publikace, pořádá soutěže, výstavy a exkurze.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...