Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Materiály
Archiv článků od 17.5.2005 do 13.6.2006

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

13.6.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Článek je pokračováním informací ze semináře v Galerii koupelen Laufen. Lasselsberger představil systémová řešení pro bazény a koupelny a nové tvarovky, například pro potravinářské provozy. Skutečně zaujala novinka pro ukončení balkónů, která odstraní trvalý problém se zatékáním v místě oplechování.

6.6.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Na semináři v Galerii koupelen Laufen byly představeny novinky firem Ravak, Lasselsberger a Laufen. U moderních sérií Ravak je důležitá variabilita, zajištěná možností kombinovat různé prvky a nové detaily pro delší životnost, bezporuchový provoz, vyšší komfort pro eliminaci nepřesností stavebních prací.

1.5.2006
Ing. Hana Doležílková, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Stanislav Frolík

Hodnocení životního cyklu slouží k regulaci a snižování dopadů výrobků na životní prostředí. Hodnoty uvedené v článku jsou původní výsledky předkládané prvně odborné veřejnosti a významná část z nich je i pro obor vytápění.

10.4.2006
Ing. Dagmar Kopačková

V článku najdete například: jaké uvažovat hodnoty potřeby vody pro bytový dům, jaký je stav přípravy další části nové normy pro vnitřní vodovody, kritéria pro volbu baterie, návrh nerezového potrubí. Je úkolem projektanta zpracovat provozní řád?

3.4.2006
MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav

Nová vyhláška nijak výslovně nepožaduje testování podle nové vyhlášky, ale odběratelé i kontrolní orgány budou požadovat doklad o ověření, že výrobek odpovídá platnému předpisu tj. vyhlášce č. 409/2005 Sb. Ne vždy výrobky odpovídající vyhlášce č.37/2001 odpovídají i požadavkům nové vyhlášky.

27.3.2006
Milan Trs, GEROtop Liberec

Kvalita a provedení primárního okruhu země - voda je zisková část systému tepelného čerpadla. Omezení, která vznikají použitím nevhodných komponentů, se projeví na životnosti a hlavně efektivitě tepelného čerpadla. Článek přináší celou řadu doporučení a upozornění pro praktické realizace.

20.3.2006
Ing. Miroslav Hartl, Geberit

Článek přináší užitečné a konkrétní zásady návrhu a montáže nerezového potrubí pro vnitřní instalace včetně popisu materiálu. V článku je například řešení uchycení potrubí, dilatace a její kompenzace, druhy kompenzátorů a vhodné způsoby uložení nerezového potrubí.

27.2.2006
Ing. Ivana Attlová, technický poradce Wavin Ekoplastik

Výzkumy ukázaly, že baktericidní účinky mědi jsou pouze dočasné, že při dlouhodobém používání potrubního systému nemá to, zda použijeme jako materiál měď nebo plast žádný vliv. Skutečný faktor, který ovlivňuje šíření Legionelly je řešení a provozní vlastnosti potrubní trasy.

20.2.2006
Ing. Dagmar Kopačková

Výrobek určený pro pitnou i teplou vodu musí splňovat velmi přísná kritéria. Pokud zákazník požaduje například potrubí, nádrž, armaturu... pro teplou užitkovou vodu, může mu být nabídnuto i zboží mnohem levnější, které například z hlediska výluhů dopravě vody pro lidskou spotřebu neodpovídá.

16.1.2006
Ing. Jindřich Matějka

Článek předkládá k diskusi názor, že systémy vícevrstvého potrubí vykazují vysoké ztráty tlaku na tvarovkách a běžné výpočtové programy s těmito odpory dosud nepočítají. Problematika se týká projektantů všech potrubních sítí z tohoto materiálu.

26.12.2005
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp, s.r.o., Brno

Článek je úvodem do problematiky zdánlivě jednoduché - jak zvolit výtokovou armaturu. Druhý díl však uvádí minimálně 20 kritérií, která je při volbě konkrétního typu užitečné zohlednit. Ačkoliv je konkrétní příklad, na kterém je problematika popsána, ze specifického prostředí instalace v nemocnici, kritéria jsou zcela obecná - použitelná pro jakékoliv budovy včetně obytných.

1.11.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Pokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.

31.10.2005
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Od října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.

5.9.2005
Ing. Peter Galo

Rozdielne systémy existujúce v členských štátoch pre schvaľovanie výrobkov v kontakte s pitnou vodou vytvárajú bariéry pre obchodovanie a normalizáciu. Schéma EAS (Európska akceptačná schéma) bola vyvinutá v rámci smernice EÚ o stavebných výrobkov a smernice o pitnej vode, teraz sa však navrhuje, aby smernica o pitnej vode bola pozmenená a aby sa tak explicitne uznala úloha EAS.

31.8.2005
STP - Společnost pro techniku prostředí

Cílem semináře je seznámit technickou veřejnost se současnými a hlavně novými směry v oblasti systémů zdravotně technických instalací. Hlavní téma semináře Vás seznámí s normou EN 1717 - ochrana vody proti znečištění, dále se přednášející zaměří na hygienu vnitřních vodovodů - legionela - jak s ní bojovat.

31.5.2005
Michal Košatka

Článek slovem i obrazem dokumentuje utěsňování poškozeného potrubí moderní bezvýkopovou technologií pod náměstím ve Volyni. Při použití této technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukáv zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v potrubí starém.

23.5.2005
Ing. Dagmar Kopačková

Článek popisuje problém budov s olověnými rozvody, kde je podle nových požadavků na pitnou vodu přímo doporučena výměna rozvodů. U budov, kde materiál rozvodů není jistý, je stanoven postup zjišťování. Článek díle upozorňuje na projekt Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého lze žádat dotaci na rekonstrukci olověných rozvodů.

17.5.2005
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Ivana Attlová, oddělení technického marketingu

Článek informuje o tlakových zkouškách Systému Ekoplastik PPR - při teplotě kapaliny 0 °C a -20 °C se zkušebním přetlakem 5,209 MPa, které potvrdily, že nízké teploty média nejsou z provozního hlediska problémem.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama