Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Novinky ve zdravotní technice 2017 - Příprava teplé vody

Odborný seminář, který pořádá STP od r. 2002 je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů. Součástí vložného je tentokrát nový sešit projektanta Příprava teplé vody.

Název akce: Novinky ve zdravotní technice - 2017
Druh akce: seminář
Pořadatel: Společnost pro techniku prostředí
Datum konání: 21. a 22. 3. 2017
Místo konání: 21.3. - Praha, 22.3. - Brno
Vložné: členové STP 1000 Kč, ostatní 1300 Kč vč. DPH
V ceně vložného je sešit projektanta Příprava teplé vody
Hodnocení ČKAIT: 1 bod

V roce 2009 začala platit nová legislativa k energetickému hodnocení budov. Zároveň přišla legislativa ke zvyšování energetické účinnosti spotřebičů a zařízení. Tento koktejl velmi zasáhl do nabídky technologií i do návrhu systémů pro vytápění a přípravu teplé vody. Příprava teplé vody dnes hraje u nových budov a rekonstrukcí významnou roli v hodnocení energetické náročnosti budovy a je třeba se zorientovat v efektivních způsobech úspor a jejich vyčíslení. Máme nakročeno k rozhodující roli teplé vody v energetickém mixu budovy a musíme na to být připraveni.
I proto je součástí letošního vložného nový sešit projektanta Příprava teplé vody.

Komentář novinek je již tradiční náplní tohoto jarního semináře a nejinak tomu bude i v letošním roce. Seminář je určen pro všechny, kdo se podílí na procesu rozhodování, na navrhování a provozu vnitřních vodovodů.

Těším se na viděnou
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., odborný garant semináře

PROGRAM SEMINÁŘE:

08.30 - 09.00 Prezence
09.15 - 10.00 I. blok
Návrh systému přípravy teplé vody s ohledem na typ a velikost zdroje tepla - Ing. Roman Vavřička, Ph.D., FS ČVUT Praha
Reálné předpoklady pro využití zpětného získávání tepla v odpadovém hospodářství - Ing. Roman Vavřička, Ph.D., FS ČVUT Praha
10.00 - 10.20
Přestávka

10.20 - 12.10 II. blok
Přípravě teplé vody v bytových domech, kondenzační plynové kotle Intergas - Ing. Václav Frolík / Ing. Zdeněk Novák, Brilon a.s.
Spotřeby a průtoky vody podle výsledků měření - Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Katedra TZB, VUT Brno
HWAT od Raychem - vodárenský sen panelového či bytového domu - Miroslav Kašák, Pentair Thermal Management Belgium
Zabezpečovací zařízení ohřívačů vody podle revidované ČSN 06 0830 - Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Katedra TZB, VUT Brno
Voda v novém - 3 roky praxe s trubkami z PP-RCT - Petr Křivan, OM pro JM a SK, FV plast, a.s.
12.10 - 12.30
Přestávka

12.30 - 14.00 III. blok
Elektrické ohřívače Bosch a nové kotle Bosch v nízkohlučném provedení - Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o.
SOLAR KERBEROS - Systém pro fotovoltaický ohřev vody - Ondřej Vrla, UNITES Systems a.s.
Armatury Schell- Odpovědnost za zdraví - Ing. Aleš Řezáč, SCHELL GmbH & Co. KG
Hygiena vody je stále na prvním místě - doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp Brno
Aktuální informace k dotacím na využití dešťové vody - Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info
14.00 - 15.10 Diskuse a závěr semináře

Partneři semináře:


Upozorňujeme přihlášené účastníky, že pořadí přednášek se může operativně změnit. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

21. 3. 2017 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
22. 3. 2017 Brno - Hotel International, Husova 16

2. Účastnický poplatek


V ceně vložného je sešit projektanta Příprava teplé vody
Pro členy STP 1000 Kč bez DPH
Pro ostatní 1300 bez DPH Kč

Pedagogové vyučující příslušný odborný předmět mají vstup zdarma bez sešitu projektanta.

Cena semináře je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem semináře. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line přihlášky na konci článku.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel

Společnost pro techniku prostředí


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...