Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Učňů je stále málo, situace se však pomalu lepší

Většina vidí instalatérství jako zajímavý obor, kde lze vydělat slušné peníze. Někteří byli motivováni instalatérem v rodině. Nejkratší odpověď v anketě zněla: „Rozhodl jsem se proto, že instalatér je dobré řemeslo."

Mnozí rodiče, ale i mladí si začínají uvědomovat, že není nutno za každou cenu vystudovat gymnázium nebo nějakou jinou střední školu. V mnoha případech pak absolvent vlastně ani neví, na kterou další školu by se měl zaměřit, pokud vůbec hodlá dále studovat. Může se samozřejmě učit řemeslu, ale už ztratil roky.

Přitom na učňovských školách a odborných učilištích jsou třídy s maturitou, takže absolvent má víc než gymnazista se všeobecným vzděláním: maturitu a výuční list. Nicméně v České republice je řemeslníků stále málo. Zatímco před jedenácti lety vyšlo z řemeslných oborů přes 4000 absolventů, v roce 2015 jich bylo zhruba o 1 500 méně. Po roce 2000 se vydalo na 25 000 řemeslnických oprávnění, před čtyřmi lety jen 12 000 a předloni 10 000. Podle statistického údaje z konce roku 2016 je v současnosti v celé zemi vydáno 909 417 oprávnění k řemeslné živnosti. Dvě třetiny patří mužům, třetina ženám.

Roste zájem rovněž na oboru instalatér

Vzbudit větší zájem o řemesla měl vyhlášený Rok řemesel v loňském roce, spolu s desítkami firem jej podporovala ministerstva školství, průmyslu a také obchodu a zemědělství. Přesné údaje zatím nejsou k dispozici, příslušné školy hlásí mírný nárůst zájmu.
V médiích to již potvrdil i Drahoslav Matonoha, ředitel Akademie řemesel Praha: „Zájem o učební obory se lehce zvyšuje v důsledku určitého růstu počtu patnáctiletých, kampaní a státních maturit. Roste především zájem o obory, jako jsou například automechanik, truhlář, instalatér, elektrikář, kuchař nebo kadeřnice,“ uvedl Matonoha.

Problémem bývá rovněž nízká úroveň kvalifikace zájemců o nabízená místa, tedy kritika učňovských škol. Také tady se situace lepší, protože ti šikovní mají možnost slušného výdělku hned od začátku své kariéry. Čtenáři tohoto časopisu vědí, že úroveň absolventů oboru instalatér topenář je v Česku na velmi slušné úrovni, dokazuje to celý systém soutěže Učeň instalatér pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR. Je řada jiných soutěží i v ostatních oborech.

Rezervy v praxi učňů

K vyšší kvalifikaci a vůbec odbornému rozhledu učňů a pozdějších absolventů slouží jejich praxe ve firmách. Učiliště a odborné školy praxi organizují, rezervy však existují v iniciativě samotných učňů a možná i jejich rodičů. Při troše snahy by se v okolí našla firma, kde by učeň již třetího ročníku mohl občas pracovat a získávat první praktické zkušenosti. Snadněji by tam také získal své první pracovní místo.

Se zajímavým nápadem vstřícné nabídky pro žáky 8. a 9. tříd základních škol přišli v Akademii řemesel Praha - Střední škole technické. Vyčlenili prostor pro tzv. Líheň zručnosti, kde zájemci mohou získat manuální řemeslné dovednosti. Vyzkouší si práci se dřevem, kovem i s textiliemi, nahlédnou do zásad estetického cítění, do barevného řešení prostorových kompozic.

Adepty instalatérství lákají peníze, některé motivovala rodina

Redakce časopisu Cechu topenářů a instalatérů INFO oslovila učně 1. a 2. ročníku oboru instalatér topenář s dotazem, jaká byla motivace pro jejich rozhodnutí učit se právě tomuto oboru. Většina vidí instalatérství jako zajímavý obor, kde lze vydělat slušné peníze. Někteří byli motivováni instalatérem v rodině (otec, strýc), jiným doporučili známí. Jiní zdůrazňují, že chtějí vydělávat rukama, jeden si libuje, že se nemusí tolik učit všeobecné předměty. Další si vybrali konkrétní školu vzhledem k blízkosti od domova a také pro její dobrou pověst. Jeden se svěřil, že se na obor instalatér přihlásil jen proto, že byla volná místa, protože na jiné škole v přijímačkách neuspěl. Nejkratší odpověď v anketě zněla: „Rozhodl jsem se proto, že instalatér je dobré řemeslo".

Učeň Pavel se svěřil, že na škole je čtvrtým rokem. Nejdříve nastoupil na maturitní obor technická zařízení budov, musel však opakovat druhý ročník. „Při opakování jsem si uvědomil, že technická zařízení jsou náročnější, než jsem si myslel, proto jsem požádal o změnu oboru na instalatéra. Je to hodně práce rukama, já jsem docela zručný. A dnes je málo lidí, kteří se rukama poctivě živí,“ zakončil Pavel.
Jiný učeň napsal opak: „Obor instalatér jsem si vybral záměrně, myslel jsem si, že nebude nijak zvlášť obtížný. Ale není to tak.“ Dotyčnému také vadí časné ranní vstávání, musí asi 30 kilometrů dojíždět. Školu si vybral vzhledem k její dobré pověsti. Oceňuje tamní učitele, sám by se chtěl věnovat spíše topenářství.


Soutěž Učeň instalatér vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Partnerem a odborným garantem soutěže je Cech topenářů a instalatérů České republiky. Organizátorem soutěže je již tradičně Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o. Foto ze soutěže 2016.

Někteří z vyučených instalatérů pokračují ve studiu souvisejícího oboru na vysoké škole. Není jich v celé zemi málo. Příkladem je autor některých článků v časopise Cechu topenářů a instalatérů INFO Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Pracuje na Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Absolvoval v roce 1987 Střední odborné učiliště stavební Havlenova 16 v Brně. Tam sídlilo ředitelství, škola byla na adrese Jílová 36g, proto je nástupcem učiliště dnešní Střední škola polytechnická na Jílové ulici.
„Dnes patří mezi nejlepší školy a učiliště, ale v době, kdy jsem se tam učil, se ještě v řemeslných dovednostech nesoutěžilo. Soutěže mezi školami, které se tehdy konaly, měly spíše politický charakter,“ říká Ing. Vrána. Po vyučení pracoval jako instalatér u Pozemních staveb Brno a současně studoval na střední škole pro pracující, kde složil maturitu, potom vystudoval brněnskou techniku. „Obor mě zajímal už před nástupem do učení, proto jsem ho chtěl dále studovat. Po maturitě jsem se tedy přihlásil na Fakultu stavební VUT, kde bylo možné studovat specializaci technická zařízení budov. Potom jsem pracoval jako projektant zdravotně technických instalací a nyní po absolvování doktorského studia na této fakultě učím,“ dodal.

Někteří vyučení řemeslníci, včetně instalatérů, se naopak vrací na svoje odborné učiliště.
Ředitel Střední školy polytechnické Jílová v Brně Ing. Andrzej Bartoś sumarizuje: „Máme bezmála deset pedagogů, absolventů naší školy, kteří se sem po letech vrátili jako učitelé.“ U nás absolvovali obory instalatér, elektrikář, truhlář, malíř. Po absolvování šli do práce a buď hned, nebo za určitou dobu dálkově vystudovali vysokou školu, někteří studovali řádně. Na vysoké škole nepokračovali všichni ve svém či příbuzném oboru, takže na Jílové dnes učí původní řemeslník třeba tělesnou výchovu. Nejvíce jich působí ve stavebních oborech.


Slavnostní vyhlášenívýsledků Soutěže Učeň instalatér 2016

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...