Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Materiály
Archiv článků od 17.9.2007 do 10.3.2010

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

10.3.2010
Pipelife Czech s.r.o., J. Jonášek

Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.

23.12.2009
Viega s.r.o.

Sprchy v úrovni podlahy se staly synonymem pro nadstandardně vybavené, komfortní koupelny. Viega rozvíjí se svým sprchovým žlábkem Advantix "Basic" tento komfort také pro objektové projekty. Bydlení bez bariér je totiž nejen architektonická, ale především také společenská výzva z důvodu demografického vývoje. Bezbariérové koupelny v budoucnu podstatně přispějí k dlouhodobému zajištění atraktivity pronajímatelnosti bytů.

21.12.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Podpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení

7.12.2009
MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu

NRC zaznamenalo dotazy, zda má ČR výjimku z plnění evropské směrnice pro jakost vody určené pro lidskou spotřebu (pitnou vodu) v ukazateli olovo. ČR výjimku nemá a článek přináší podrobněji informace k této problematice.

20.7.2009
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.

13.7.2009
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB

První část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.

11.5.2009
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ústav budov a prostredia SvF TU v Košiciach

V minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).

30.3.2009
Ing. Dagmar Kopačková

Revize ČSN 73 6660 bude připravena až po vydání celé ČSN 806. Revidovaná ČSN 73 6660 bude tvořit zbytkovou normu. Článek dále přináší zajímavosti ze sortimentu Kemper, Glynwed, Grundfos a HL, tj. novinky ve vodovodních armaturách, hospodaření s dešťovou vodou, desinfekci vody a kanalizačních armatur.

9.3.2009
doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB

Účelem normy je specifikace požadavků a doporučení pro montáž vodovodů v budovách a jejich blízkosti. Týká se nových instalací i oprav. Popisuje např. připojení ohřívačů vody a nádrží, vedení potrubí a pravidla uvedení vodovodů do provozu, ČSN EN 806-4 vyvolá změnu dosud platných norem.

4.2.2009
Viega s.r.o.

Výrobce špičkových instalačních systémů, společnost Viega, v programu Pexfit Pro představuje nový systém plastového potrubí, který může být používán jak pro rozvody pitné vody, tak pro instalaci vytápění. Pružné a tvarově stálé trubky jsou vyrobeny z materiálu PE-Xc a jsou tak mimořádně odolné. Současně lze trubkový systém Pexfit Pro instalovat velmi hospodárně, neboť před lisováním trubkových spojů není nutná kalibrace. Rovněž díky novým spojkám s SC-Contur se případné neslisované spoje projeví již při plnění zařízení. Po zalisování jsou spojky těsné trvale.

22.12.2008
redakce

Dnešní článek přináší především inspiraci. Mařížské malované obklady se nejlépe vyjímají mezi čistě bílými či jednobarevnými obklady. Celkové pořizovací náklady tak mohou být nižší než při zakoupení luxusních obkladů. Tuto tematiku jsme vybrali pro nastávající sváteční chvíle s ohledem na její ryze český původ.

22.9.2008
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová

Článek uvádí shrnutí zajímavých praktických poznatků ze zahraničí, které mohou být s úspěchem použitelné i pro projektanty a provozovatele budov v ČR. Témata: spotřeba SV a TV, výpočtové metody spotřeby vody, bezpečnost provozu a hospodaření s dešťovou vodou.

16.6.2008
AGC Flat Glass Czech

Svět skla se dočkal pozoruhodné premiéry. Společnost AGC Flat Glass Czech (dříve Glaverbel Czech) uvedla na trh nové Antibakteriální sklo®. Tento mimořádně inovativní produkt dokáže zničit 99,9 % bakterií a dokonce zabránit šíření plísní.

4.12.2007
Borealis s.r.o., Reinhold Gard (Borealis AB, Stenungsund, Švédsko), Petr Vondráček

Trubky vyrobené z PP-RCT mají vyšší tlakovou odolnost a je tak možné pro stejnou aplikaci použít trubky se stěnou slabší než mají příslušné trubky vyrobené ze standardního PP-R. Zabrání se použití trubek se zbytečně velkými průměry a z pohledu hygieny nebezpečné stagnaci vody.

29.10.2007
Ing. Dagmar Kopačková

Článek se věnuje problematice dvou dříve běžných materiálů, které se dnes v nových rozvodech již nepoužívají. V případě olova se dokonce starých rozvodů chceme co nejdříve zbavit.

17.9.2007
překlad Ing. Antonín Chyba

Rozsah škod roste úměrně požadavkům na úroveň bydlení - tj. i na vzhled instalovaného potrubí. Autor ukazuje na náhodně volených příkladech, že příčinou vzniklých škod bývá často nedbalost a nedostatečná odbornost při montáži.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama