Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® XL v zajímavých realizacích

Bezpečný spoj až do dimenze potrubí d 1200 mm

Elektrotvarovky velkých dimenzí se stále častěji uplatňují také v tuzemských aplikacích a jsou s výhodami využívány při rekonstrukcích vodovodů i plynovodů a také v průmyslových aplikacích.

Rekonstrukce vodovodu d 1200 mm Drnovská ulice v Praze


 

Praha je zásobována pitnou vodou ze dvou přírodních zdrojů ve Středočeském kraji: nádrže Želivky (úpravna vody Hulice) a Jizery (úpravna vody Káraný). Alternativně lze odebírat vodu přímo z toku Vltavy úpravnou vody v Podolí a průmyslovým vodovodem na Libeňském ostrově. Distribuce pitné vody po Praze je zajišťována z pěti hlavních vodojemů: Ládví I, Radotín II, Kopanina, Jesenice I, Suchdol II, jinak je celkový počet vodojemů po Praze 67 o celkovém objemu 947 214 m3.

Rekonstrukce úseku mezi vodojemy Kopanina a Suchdol byla nutná z důvodu úniků pitné vody z hrdlových spojů vodovodu z šedé litiny, který byl postaven v osmdesátých letech minulého století. Od dubna 2014 do května 2016 proto probíhá náhrada potrubí z šedé litiny polyetylenovým potrubím v dimenzi d 1200 mm. Generálním dodavatelem stavby je stavební společnost Čermák a Hrachovec, pokládku polyetylenového potrubí bezvýkopovou metodou protahováním jako subdodavatel provádí stavební firma Zepris.

Ke spojování PE trubek v dimenzi d 1200 mm byly použity elektrospojky UB SDR 17 s odkrytou topnou spirálou a technologií předehřevu. Díky technologii předehřevu bylo možné eliminovat spáry mezi tvarovkou a trubkami, které byly oválné, což způsobila bezvýkopová technologie pokládky.

Rekonstrukce plynovodního potrubí v Bohdalecké ul. v Praze


V období července a srpna 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce STL plynovodu v ulici Bohdalecká v Praze 4 - Michli.

Důvodem této rekonstrukce byly občasné problémy s únikem plynu. Dílčí opravy již nebyly vhodné, a proto bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci. Původní potrubí bylo z oceli DN 500 a bylo nahrazeno potrubím z PE100 d 560 mm. V některých částech této rekonstrukce bylo použito potrubí z PE 100 o průměru d 800 mm, a to jako chráničky pro potrubí d 560 mm. Vlastní spojování polyetylénového potrubí se provádělo formou spojování na tupo, místy také pomocí tvarovek na tupo a elektrotvarovek FRIALEN v dimenzích d 560 mm a d 800 mm. Tvarovky FRIALEN pro tuto stavbu jsou na trh dodávány společností Nicoll Česká republika, s.r.o. pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry.

 

Rekonstrukce elektrárny Prunéřov


Rekonstrukce přivaděče surové vody z Ohře do elektrárny Prunéřov II byla provedena řízeným protahováním PE potrubí d 800 do ocelového potrubí d 800 metodou swagelining. Pro připojení vzdušníků na potrubní systém bylo zapotřebí vysazení odboček d 160 mm v šachtách. Odbočky byly vysazeny za pomocí sedlových tvarovek FRIALEN® SA-XL d 800/160 mm.

 

Rekonstrukce kanalizačního potrubí d 1000 mm, Wroclav, Polsko


Pro rekonstrukci páteřního přivaděče pod řekou Odrou v původním litinovém hrdlovaném potrubí DN 1200 bylo použité polyetylenové potrubí PE 100 d 1000 mm, SDR 17, které bylo při protahování spojované metodou na tupo a v napojeních k betonovým šachtám spojované elektrotvarovkami FRIALEN. Jedná se o první instalaci v Evropě, kde byly použity kónické elektrospojky KM XL.

Jejich největší výhodou je odstranění spáry mezi trubkou a tvarovkou pomocí klínové techniky. Při protahování trubek bezvýkopovou metodou vznikají na trubce velké nerovnosti, které obzvláště u takovéto velké dimenze způsobují velké potíže při svařování. Možností utahování prstenců tvarovky dovnitř kónické objímky se tyto spáry úplně uzavřou a je tak možné bezpečné a spolehlivé svaření. Kónická elektrospojka FRIALEN tak byla jedinou možností pro svaření potrubí, zvláště když bylo nutné udělat spoj v horizontálně i vertikálně nakloněné rovině.

Více zajímavých referencí najdete na webových stránkách nebo v nové referenční knize.

Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...