Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Materiály
Archiv článků od 13.6.2001 do 21.1.2003

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

24.11.2002
Hungarian Copper Promotion Centre - HCPC, Ing. Mojmír Kelča

Jaká je současná platná legislativa, jaké jsou základní zásady správného provedení potrubního systému pro rozvody pitné vody.

30.9.2002
Ing. Iva Attlová

Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost. Článek předkládá fakta o požadavcích na toto hodnocení a porovnání stavu v ČR, Německu a požadavků evropských norem.

8.8.2002
REHAU, s.r.o., Dipl. Ing. Luděk Pilát

Jedinou nevýhodou komplexně propracovaného systému REHAU byla na českém trhu oproti konkurenci vždy vyšší cena. Nyní firma přichází s nečekanou nabídkou cenově plně konkurenčního systému, u kterého zcela otevřeně prezentuje v jakých vlastnostech bylo dosaženo úspor a které přednosti REHAU jsou plně zaručeny.

5.6.2002
Ing. Zdeněk Reinberk, ČVUT, fakulta stavební

V technické praxi často potřebujeme vypočítat tlakovou ztrátu třením v potrubí kruhového nebo obdélníkového průřezu. Tento text je zpracován jako doprovodný popis k interaktivnímu výpočtu.

10.4.2002
Ing. Dagmar Kopačková

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zejména navazující vyhláška 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody zavádí nová pravidla pro deklaraci hygienické nezávadnosti.

17.1.2002
Ing. Dagmar Kopačková

Autorka nám předkládá článek zastánce PVC jako materiálu pro potrubní instalace a současně i fakta o současném i předpokládaném budoucím radikálním poklesu spotřeby tohoto plastu (konkrétně CPVC) v Evropě.

16.11.2001
Wavin Czechia s.r.o.

Je to již jedenáct let, kdy se jméno Ekoplastik poprvé objevilo v rejstříku výrobců. Od svého založení se Ekoplastik orientuje cíleně na aktivity v oblasti zpracování plastů.

13.6.2001
Ing. Dagmar Kopačková

Porovnání vlastností plastových materiálů s mědí a pozinkovanou ocelí. Pro projektanty i montážní firmy cenný výčet značení plastů používaných pro vnitřní vodovody.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama