Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rychlejší a hospodárnější instalace vícevrstvých trubek s inovativním systémem Viega Smartpress

Ohebné vícevrstvé trubky jsou ideální pro instalace pitné vody a topení. Nový potrubní systém Viega Smartpress umožňuje nyní ještě jednodušší zpracování. Nové lisovací spojky z ušlechtilé oceli a červeného bronzu nemají O-kroužek. Kalibrovač nebo expandér trubek se stávají minulostí.

Kromě rychlého zpracování přesvědčují nové spojky Viega Smartpress minimálními ztrátami tlaku, které jsou až o 80 procent menší než u standardních lisovacích spojek pro plastové trubky. Instalace pitné vody lze tím pádem dimenzovat v podstatně menších průměrech. Snižuje to investiční a provozní náklady a přispívá k zachování kvality pitné vody.

Grafika znázorňuje, jak proudově příznivé jsou spojky Viega Smartpress (vlevo) v porovnání s běžnou plastovou nebo mosaznou spojkou. (Grafický obrázek: Viega)
Grafika znázorňuje, jak proudově příznivé jsou spojky Viega Smartpress (vlevo)
v porovnání s běžnou plastovou nebo mosaznou spojkou. (Grafický obrázek: Viega)

S inovativními spojkami Viega Smartpress se společnosti Viega nyní podařil velký vývojový skok v oblasti spojování vícevrstvých trubek: Lisovací spojky z ušlechtilé oceli a červeného bronzu nemají O-kroužky, ale vysoce zatížitelná podpěrná tělesa z PPSU. Trubka tak po zalisování těsní celoplošně. Usnadňuje to zpracování, protože na trubku se po jejím zkrácení rovnou nasadí spojka a provede se zalisování. Odpadá jinak obvyklé odstraňování otřepů a kalibrace nebo tvarování trubek.

Menší dimenze

Rozhodující výhodou plochého těsnění je, že jako O-kroužek nezužuje průměr a všechny změny směru mají proudově příznivou geometrii. U standardních lisovacích spojek z mosazi nebo plastu pro vícevrstvé trubky způsobují pravoúhlé změny ve směru proudění a výrazné zúžení průměru díky O-kroužkům velké ztráty tlaku.

Spojky Viega Smartpress mají koeficienty odporu, které jsou výrazně nižší než u známých standardních spojek. Vnitřní geometrie ve spojkách Viega Smartpress z ušlechtilé oceli nebo červeného bronzu je naproti tomu optimálně, proudově příznivě vytvarována a spojky tak mají velmi malé koeficienty odporu (hodnoty Zeta).

Díky menšímu odporu při proudění je možné již při plánování sanitární instalace dimenzovat potrubí a spojky s menší jmenovitou světlostí. Šetří se tím náklady na materiál. Při spotřebních špičkách je kromě toho menším dimenzováním dosahováno např. kratší doby přívodu teplé vody do místa spotřeby.


U Smartpress jsou nutné pouze tři pracovní kroky pro bezpečné trubkové spojení: zkrátit, zasunout až do průzoru a zalisovat; vše bez zdlouhavé kalibrace, odstraňování otřepů nebo tvarování trubky
U Smartpress jsou nutné pouze tři pracovní kroky pro bezpečné trubkové spojení: zkrátit, zasunout až do průzoru a zalisovat; vše bez zdlouhavé kalibrace, odstraňování otřepů nebo tvarování trubky
Spojky Viega Smartpress mají typickou SC-Contur, bezpečnostní prvek, který zajišťuje viditelnou netěsnost u omylem neslisovaného spoje
Spojky Viega Smartpress mají typickou SC-Contur, bezpečnostní prvek, který zajišťuje viditelnou netěsnost u omylem neslisovaného spoje

Snadná instalace s kvalitní trubkou

Vícevrstvá spojovací trubka, která patří k systému Viega Smartpress, je k dodání v rozměrech 16 až 63 mm. Skládá se ze základní trubky PE-Xc, hliníkové vrstvy a pláště PE-Xc. Tato struktura zaručuje tvarovou stálost, spolehlivou kyslíkovou bariéru, vysokou zatížitelnost a snadnou pokládku odvíjením z role. Trubky se vyrábějí v Niederwinklingu v Bavorsku, kde má společnost Viega továrnu na výrobu plastových trubek.

Pro sanitární a topenářské instalace

Vícevrstvá trubka Smartpress může být použita v instalacích pitné vody a topení. V instalacích pitné vody se potrubní systém Smartpress s optimalizovaným průtokem postará o komfortní zásobení pitnou vodou i v situacích vysokého množstevního odběru v jednom okamžiku. Zároveň taková instalace podporuje udržení kvality pitné vody: menším dimenzováním je zajištěna pravidelnější výměna vody. Riziko stagnace je tak značně menší.

Velkým počtem variant napojování zajišťuje Viega v topenářství od zavedení systému Viega Smartpress na trh co nejjednodušší a nejrychlejší instalaci. K dispozici jsou zvláště hospodárné napojovací bloky k topným tělesům a rovněž předizolovaná potrubí.

Lisování inovativních spojek Smartpress se provádí známými lisovacími nástroji Viega a čelistmi určenými pro tento systém.

I pro instalace topení je v sortimentu Viega Smartpress k dispozici mnoho praktických speciálních komponent, jako je tento napojovací blok pro topná tělesa, které značně usnadňují montáž
I pro instalace topení je v sortimentu Viega Smartpress k dispozici mnoho praktických speciálních komponent, jako je tento napojovací blok pro topná tělesa, které značně usnadňují montáž
Spojky Viega Smartpress s příslušnými lisovacími prstenci mohou být bezpečně lisovány i na těžko přístupných místech nebo přímo pod stropem
Spojky Viega Smartpress s příslušnými lisovacími prstenci mohou být bezpečně lisovány i na těžko přístupných místech nebo přímo pod stropem
Spojky Viega Smartpress vyrobené z ušlechtilé oceli nebo červeného bronzu mají na rozdíl od standardních lisovacích spojek pro vícevrstvé trubky optimální geometrii proudění a jsou bez O-kroužku
Spojky Viega Smartpress vyrobené z ušlechtilé oceli nebo červeného bronzu mají na rozdíl od standardních lisovacích spojek pro vícevrstvé trubky optimální geometrii proudění a jsou bez O-kroužku

A ještě tři otázky pro pana Björna Michela, produktového manažera plastových potrubních systémů Viega

Na trhu již existuje množství potrubních systémů z plastu; proč ještě teď Viega Smartpress?

Známé plastové potrubní systémy pro lisování jsou v podstatě technologicky srovnatelné. Bývají však nevýhodné při zpracování. Konce trubek musí být kalibrovány, aby se nepoškodily O-kroužky spojek potřebné pro těsnost.

Kromě toho O-kroužky silně zužují vnitřní průměr spojek, což násobí tlakové ztráty ve srovnání s kovovými lisovacími spojkami. Tento účinek se dodatečně zesiluje ostrohrannými změnami směru uvnitř spojek.

Spojky Viega Smartpress z červeného bronzu s optimalizovaným průtokem podporují svým malým odporem při proudění hygienicky optimální dimenzování instalací pitné vody, zde dvojitá nástěnka
Spojky Viega Smartpress z červeného bronzu s optimalizovaným průtokem podporují svým malým odporem při proudění hygienicky optimální dimenzování instalací pitné vody, zde dvojitá nástěnka

Spojka Smartpress disponuje naproti tomu těsnící plochou, která zalisováním zajistí trvanlivé tlakově i teplotně stálé spojení. Tím jsou zajištěny vnitřní průměry, které ve srovnání s trubkou mají pouze malé zúžení průřezu. Všechny spojky mají kromě toho proudově příznivé poloměry, pro které se tlaková ztráta v porovnání se spojkami běžnými na trhu nakonec sníží až o 80 procent.

Jaký užitek z toho má kvalifikovaný řemeslník?

Kvalifikovaný řemeslník nemusí již při instalaci kalibrovat konce trubek. Instalace je bezpečnější, časově úspornější a není k ní potřeba žádné další nářadí. Malé tlakové ztráty současně umožňují menší dimenzování instalací. To snižuje náklady a zvyšuje komfort při montáži.

A pro uživatele, jaké výhody má při provozu zařízení?

Konečný spotřebitel dostane menším dimenzováním a díky nižším tlakovým ztrátám v potrubní síti velmi vysoký komfort zásobování, jelikož tlak v odběrných místech je s přihlédnutím k malým koeficientům tlakových ztrát u Viega Smartpress i v menších průměrech potrubí dostatečný. Komfort zvyšují i menší teplotní výkyvy a kratší doba přítoku média do místa spotřeby. Rovněž z hygienického hlediska jsou menší rozměry optimální, jelikož menší objem pitné vody v celé instalaci efektivně podporuje zachování její kvality.


Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.

Společnost Viega s více než 4 700 zaměstnanci v současnosti patří k předním výrobcům instalační techniky. Produkty se vyrábějí ve čtyřech továrnách v Německu a speciální řešení pro severoamerický trh zajišťuje závod McPherson Kansas/USA. Pro společnost ...