Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pilotní projekt městského parku s efektivním managementem vody v krajině

Se změnou klimatu a zvyšující se teplotou vzduchu přichází pro města nová výzva. Města trpí v létě přehříváním a dlouhá období sucha často střídají intenzívní přívalové srážky. S cílem zajistit obyvatelům příjemnější život a zmírnit výše uvedené vlivy se realizoval v Bratislavě výjimečný projekt – Park Jáma.

Unikátní řešení využívá dešťovou vodu, která se svádí ze zpevněných i zelených ploch systémem drenážního potrubí. Nášlapnou vrstvu chodníků tvoří speciální drenážní beton, který propouští až 95 % dopadající dešťové vody a zároveň tvoří dostatečně pevnou pochozí vrstvu. Drenážní beton ZAPA DROP dodala firma ZAPA beton. Dešťová voda se odvádí do nově vytvořené retenční nádrže v podobně jezírka, které má estetickou, klimatickou i vodozádržnou funkci a je zdrojem parkové závlahy. Efektivní systém chodníků z drenážního betonu, drenážního potrubí a retenční nádrže je navržen tak, aby dokázal pojmout i 100letou vodu.

Na městský park byla vypsána soutěž, kterou mezi 14 návrhy vyhrál architektonický atelier Baar. Kolektiv autorů Daniel Šubín z atelieru Baar a Katarína Boháčová a Martin Berežný z atelieru ART koncipoval park jako reminiscenci na původní cyklostadion. Dlouho nevyužitý areál upravili architekti do původní stopy cyklodráhy. Cyklistický ovál, jako znak dynamiky a rychlosti, se stal pomyslnou hranicí mezi „pohybem a klidem, mezi městem a přírodou a kontaktem a intimitou“.

Před vypsáním soutěže pořádalo město sérii veřejných setkání. Četné podněty od místních obyvatel se staly součástí zadání. Požadované funkce architekti rozložili do aktivních „spotů“ s vyhlídkovými moly orientovanými do parku umožňující vzájemný vizuální kontakt. Samotná mola jsou přímým odkazem na původní funkce cyklostadionu. Vznikla tak nerušená zákoutí s klidovými výhledy orientovanými na zeleň a park.

Cílem návrhu bylo pracovat s výškovým převýšením, které bylo povýšené na ústřední motiv. Toto řešení čitelně odděluje aktivní a klidovou zónu. Veřejný prostor je tak rozdělený z hlediska hierarchie na horní a dolní. Horní úroveň parku je otevřená, více zpevněná, pravidelná a vzdušná a představuje městský parter. Převažují tu aktivity orientované pro mladé lidi, rodiny s dětmi a aktivní sportovce: tenisové kurty, multifunkční hřiště, kavárna s atriem, půjčovna kol, amfiteátr a vyhlídková věž. Spodní úroveň je více intimní, divoká, nepravidelná a živelná, typická bohatou vzrostlou zelení a zelenými plochami, které plní funkci klidového prostoru zaměřeného na procházky, oddych na lavičkách, odpočinek u jezera a v trávě, případně fitness cvičení a parkourové sestavy. Samotná koncepce dvouúrovňového parku umožňuje přirozeně svádět dešťovou vodu z horní části do „jámy“ s okrasným jezírkem.

Bezbariérové řešení formou ramp umožnuje využívat park i osobám s omezenou schopností pohybu.

ZAPA DROP

Drenážní betonová vrchní vrstva odvádějící dešťovou vodu do podloží. Ideální pro pěší zóny, cyklostezky, zahrady a okolí bazénů.

  • Až 95% prostupnost pro dešťovou vodu.
  • Úspora pro podnikatele na poplatku za odvod dešťové vody do kanalizace.
  • Bez nutnosti spádování.
  • Povrch bez louží.
  • Přínos pro ekologii.

Na rozdíl od zámkové dražby:

  • lze realizovat organické a složité tvary bez nutnosti pracného řezání,
  • nevzniká odpad a odřezky,
  • se drenážní beton rychleji ukládá.

Díky velmi malému smrštění lze provádět dilatace až po 10 m.
Pevnost v tlaku po 28 dnech dosahuje min. 8 MPa.

Více informací naleznete na stránkách společnosti ZAPA beton.


Výsadba parku byla provedena pod odborným dohledem zahradního architekta Eugena Lipky. V prostoru bývalého cyklostadiónu je vysazená celá škála rodů a druhů dřevin, bylin a vodních rostlin. Celkem bylo vysázeno 13 000 trvalek, 1 350 keřů, 180 stromů a 450 vodních rostlin. Kromě původních domácích druhů jsou mnohé introdukované a vysázené především ve vztahu k měnícímu se klimatu. Nejvýznamnější dřeviny jsou označené přímo v terénu jmenovkami, čímž rozšiřují potenciál parku o edukační funkci poznáváním a chápáním přírody v městském prostředí.

Park se silnou identitou a vysokou atraktivitou naleznete v Bratislavě v městské části Nové Město, ulice Kalinčiakova.

Pilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajině

Pilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajiněPilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajiněPilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajině
Pilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajiněPilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajiněPilotní projekt městského Parku Jáma v Bratislavě s efektivním využitím vody v krajině

ZAPA beton a.s.
logo ZAPA beton a.s.

Výroba, doprava a ukládání betonových směsí. Výroba u ZAPA beton a.s. probíhá na úrovni jednotlivých středisek (betonáren či výroben kameniva), v základním členění na regiony Čechy a Morava. Stejné oblastní rozdělení platí (u transportbetonu) i pro ...