Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Voda, kanalizace

VČERASaint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
Kudy vést rozvody, když nechceme narušit vrstvu kročejové izolace? Je vůbec přípustné mít vrstvu kročejové izolace tlustou 80 mm. Je možné ji tam položit ve dvou vrstvách? Toto jsou otázky, na které se bude realizační firma či přímo investor ptát projektanta.
8.7.2020Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízené (topné a technické plyny), CTI ČR
Podle platné legislativy – Zákon č. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 jsou plynovody chráněny ochranným pásmem. Pokud dochází k souběhu sítí, je nezbytné dohodnout se zástupcem provozovatele plynovodu písemně podmínky pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v souladu s platnými předpisy.
6.7.2020Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Investiční a provozní náklady a skutečná životnost vnitřního vodovodu se významně promítají do skutečné ekonomiky objektu a jeho provozu. Chyby, které jsou s vnitřními vodovody spojeny, nás všechny zbytečně ochuzují, jen malé skupině generují práci. Je nutné změnit pohled na význam vnitřních vodovodů, zvláště když se to týká objektů spravovaných státem, obcemi nebo sloužících veřejnosti.
4.7.2020MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí Národního referenčníhocentra pro pitnou vodu SZÚ, RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav, Praha
Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes něj přelije, ale i v případech, že povodňová vlna ke studni zdaleka nedosahuje. Vše záleží na propustnosti podloží.

KRÁTKÉ ZPRÁVY

archiv zpráv

DISKUZNÍ FÓRUM

forum.tzb-info.cz

Dobrý den, mám tuto vodarnu Riwall PRO REHS 1224 F která čerpá vodu z IBC kontejnerů. Po natlakovani se voda ihned začne tlačit zpět. Dal jsem do vedení tedy zpětný ventil z OBI (mosazný 1" váleček s pružinou) o něco se to zlepšilo že voda odteka pomaleji ale prakticky co 5 minut čerpadlo spíná. P
Dobrý den, norma ČSN 75 6760 udává podle článku 5.7.3.4 písmeno c), že pokud dojde k zalomení odpadního potrubí pod úhlem větším než 45°, musí se zvětšit jmenovitá světlost u nejvyššího zalomení. Znamená to, že světlost potrubí se musí zvednout od místa zalomení například ve 3.NP po celé dél
Máme plně schválenou a zkolaudovanou vrtanou studnu, taktéž soused asi 50m od studny naší. Studny jsme vrtali v době a jen proto, že nám MÚ nebyl schopen vodu k našim domům přivést, byly jen tříleté sliby. Nyní vedle staví další soused, který sedává v městské radě, obecní voda byla konečně přivedena
Dobrý den, na pozemku, který vlastním mi vede vodovodní řad. Bohužel v místě, kde bych si chtěl postavit garáž (jiní umístění garáže prakticky možné není). Ptal jsem se na SČVK, jak se dá tato situace řešit. Odpověď: Přeložka vodovodního řadu - cena 15.000,-/metr!! V případě, kdy si tam natáh
Dobrý den, má někdo osobní zkušenosti s ČOV AT6 Aquatec,s jejím provozem,revizemi a vyvážením?
Chtěla jsem se zeptat, kam umístit UV lampu na dezinfekci studniční vody, když nemáme žádnou technickou místnost? Zatím máme pouze přívod studené na verandu, chystáme se zavést vodu dovnitř - jen do kuchyně ke dřezu, pravděpodobně s nějakým kompaktním průtokovým ohřívačem (je tam málo místa). Může b
Zdravím, byl by schopen mi někdo poradit ohedně nádrže na dešťovou vodu, konkrétně s filtrací a vodárnou. Situace je taková, že v domě mám připraveny rozvody vody na splachování a pračku jak na pitno, tak na studnu s dešťovkou. Venku mám podzemní nádrž o objemu 4,5m3, zevnitř obalenou fatrafo
Reklama

RECENZOVANÉ A ODBORNÉ ČLÁNKY

další články

30.6.2020redakce
Ministr Brabec se pro kameru TZB-info vyjádřil k širšímu využití dešťové a šedé vody v budovách. Je třeba odstranit administrativní bariéry, posílit ekonomickou motivaci a nakonec zavést i určitou zákonnou povinnost pro nové stavby. Šance pro budovy navrhuje, aby zejména ve městech byla pro rezidenční budovy zrušena výjimka zpoplatnění dešťových vod odváděných do kanalizace.
Reklama
Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.
28.6.2020redakce
Výsadbu stromů a stromořadí v ulicích komplikují trubky a kabely. S požadavkem výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí. Jak dopadne revize normy Prostorové uspořádání sítí technického vybavení?
24.6.2020MEA Water Management s.r.o.
Dlouhá období sucha ohrožují vysázenou zeleň v zastavěném městském území. Zelená infrastruktura je utlačována konstrukcemi vozovky, chodníků, parkovišť, systémem inženýrských sítí atd. Na kořenový systém je vyvíjen značný tlak a v omezeném prostoru půdy se neudrží dostatek závlahy pro trvalý růst. Značná část stromů časem usychá nebo se výrazně snižuje jejich vitalita.
18.6.2020BELIMO CZ spol. s r.o.
Pro plánování a navrhování energeticky efektivních řešení jsou k dispozici chytré nástroje pro výběr výrobků a jejich volbu. SelectPro je jednoduchý nástroj pro přesný návrh a volbu ventilů a pohonů. Doplněním čidel lze nyní přístroje na pracovní úrovni vybrat pomocí jediného nástroje.
17.6.2020SanSwiss s.r.o.
Jedinečné sprchové kouty CADURA Gold Line v luxusní zlaté barvě nabízí nyní SanSwiss. Tradiční výrobce sprchových zástěn a vaniček tak přichází s exkluzivní novinkou – zlatou řadou sprchových zástěn s křídlovými nebo posuvnými dveřmi. Architekti jsou nadšeni. Mohou kombinovat netradiční sprchový kout s koupelnou ve stylu vintage či v zcela moderním stylu s černými či tmavě modrými zdmi či dlažbou.
16.6.2020GT Energy s.r.o.
Aplikace „Projektuj tepelná čerpadla“ společnosti GT Energy řeší výběr tepelného čerpadla, návrh přípravy teplé vody, aktivní nebo pasivní chlazení, otázky hluku, schéma zapojení a prezentuje časté chyby. Pracuje s 21 typy elektrických a plynových TČ. Článek se zaměřuje na přípravu teplé vody.
16.6.2020Ing. Radek Červín, Fakulta strojní, ČVUT v Praze, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Předmětem zkoumání je větrací jednotka s tepelným čerpadlem zajišťující podtlakové větrání v konkrétním RD. Ze získaných parametrů byla zpracována celoroční energetická bilance provozu. Pro celkovou tepelnou ztrátou 5 kW byl vyhodnocen sezónní topný faktor SPF celého systému na úrovni 2,5.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


VIDEAPartneři oboru
Voda, kanalizace
 
Reklama