Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Voda, kanalizace
Archiv článků od 7.6.2021 do 30.6.2021

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

Mnichovo Hradiště – širokospárá dlažba, foto Ing. Jan Mareš
30.6.2021
Ing. Jan Mareš, místostarosta města Mnichovo Hradiště

Hospodaření s dešťovou vodou mimo jiné umožňuje oddálit nákladné zkapacitnění stokového vedení, zlepšovat městské mikroklima nebo alespoň ušetřit na stočném za srážkové vody.

VSAKOŇ urychlí vsakovací zkoušky, foto autor
27.6.2021
Ing. Martin Dub, Ph.D., Ústav konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze

Vsakoň nahrazuje historické kopané nebo bagrované sondy či vrty pro vsakovací zkoušku v místě připravované stavby. Pracuje automaticky a lze jej snadno přepravit na místo.

merXu
26.6.2021
Merxu s.r.o.

Nabídnout velkoobchodům a firmám s nespotřebním zbožím možnost začít okamžitě obchodovat online bez nutnosti investic do vlastního e-shopu i získat nové zákazníky v celém regionu střední Evropy a Pobaltí a také zjednodušit každodenní práci obchodníků. To jsou některé z hlavních cílů B2B online obchodní platformy merXu.

Na jižní Moravu míří balená voda od PVK
26.6.2021
PVK, a.s.

PVK využívají balenou vodu také při haváriích či dlouhodobých výlukách jako náhradní zdroj zásobování pitnou vodou. Přednostně jsou kontejnery přistavovány před školky, školy, sociální a zdravotní zařízení nebo domovy seniorů.

25.6.2021
Svaz moderní energetiky

Do Česka míří stovky miliard korun, které nabídnou příležitost k investicím do nových projektů obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Vlastní vyrobená energie uspoří peníze a zajistí čistou energii pro budoucnost. Domy lze postupně renovovat do podoby zdravých budov doplněných o zelené střechy či vodní prvky.

24.6.2021
Státní fond životního prostředí

Jedním z předpokladů úspěchu žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a Dešťovka v letech 2021–2030 může být spolupráce se specialistou. SFŽP zprovoznil registrační systém. Očekává se, že činnost specialistů bude i finančně podpořena.

15.6.2021
redakce

Valdická věznice nyní prochází řadou rozsáhlých změn, které zefektivní fungování energetického hospodářství a sníží náklady na energie. Energetický projekt za 115 milionů korun realizuje společnost ENESA z ČEZ ESCO.

Český pavilon na EXPO Dubaj 2021 – vizualizace
10.6.2021
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

Prvního října se otevřou brány světové výstavy EXPO Dubaj 2021. Český pavilon, který bude stejně jako před šesti lety v Miláně vítat návštěvníky hned u vstupu, jsme si mohli projít již nyní, a to díky digitálnímu modelu pavilonu ve virtuální realitě, který vytvořila společnost Virtuplex.

9.6.2021
REHAU, s.r.o.

I když naštěstí žijeme v té části světa, kde je dobré vody stále dostatek, neměli bychom ochranu její kvality a především efektivní hospodaření s ní podceňovat. Základem je zdravé a bezporuchové potrubí, které nám ji bezpečně přivede „až pod nos“.

8.6.2021
Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.

Potřebujete průkaz energetické náročnosti budov, energetický posudek nebo energetický audit? Potřebné informace získáte na webináři, který je určen pro stavební úřady, ale také pro vlastníky, společenství vlastníků, stavebníky a správce budov.

7.6.2021
Wavin Czechia s.r.o.

Environmentální udržitelnost projektů se stává důležitým tématem rostoucího počtu českých developerů. Již 62 procent z nich proto využívá při výstavbě materiály s nízkým dopadem na životní prostředí, více než polovina myslí na hospodárné využití dešťové vody a 41 procent se snaží využívat obnovitelné zdroje energie. Vyplývá to z průzkumu mezi českými developery, který pro společnost Wavin zrealizovala agentura Strateggo. Partnerem průzkumu bylo rovněž Ministerstvo pro místní rozvoj.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama