Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné recenzované články

Voda, kanalizace / od 27.9.2010 do 9.5.2011


zpět na aktuální články

Kořenová domovní čistírna odpadních vod není jenom ekologická forma čištění odpadních vod, ale tvoří nové ekosystémy
2.5.2011
Ing. Mária Necidová, www.ned.cz

Porovnáním s klasickou ČOV případně kanalizační přípojkou je nutná větší plocha pozemku a větší investice, ale provozní náklady jsou minimální. Výhodou je i využívání vody na zalévání zahrady, příjemné klima kolem rybníčků a estetické hledisko, kterého si ceníme nejvíce.

Úspory teplé vody a tepla na její přípravu významně sníží vyvážení soustavy a regulace
18.4.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.

11.4.2011
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, Ing. Zuzana Karelová, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice

Cílem managementu srážkových vod z povrchového odtoku je dosáhnout udržitelnosti v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zároveň věnovat pozornost předcházení záplavám. Predikce pro jednotlivé oblasti v Evropě jsou rozdílné, někde hrozí sucho, jinde záplavy, některé oblasti budou muset čelit obojímu.

4.4.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.

14.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).

28.2.2011
Ing. Gabriel Markovič, Ústav budov a prostredia, SvF, TU v Košiciach

Hlavními benefity vsakování dešťové vody jsou zvyšování stability ekosystémů a úspora financí za dešťové kanalizace. Článek popisuje co je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh systému a rovněž jaké vztahy pro výpočet použít.

31.1.2011
Ing. Monika Ošlejšková

Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.

24.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.

17.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Článek shrnuje příspěvky s tematikou zasakování z konference Sanhyga 2010. Základní principy nové normy ČSN 75 9010 pro vsakování, vyhláška č. 268/2009 Sb., hospodaření s dešťovou vodou ve světě, využítí šedé vody a vsakovací studny.

10.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Spotřeba vody v roce 2009 výrazně poklesla. Cena vody v ČR v 2011 je už v některých regionech stejná jako v Německu. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo v r. 2009 při kontrolách pokutu za špatně kalkulovanou cenu vodného a stočného. Zdražení se nevyhneme.

3.1.2011
Ondřej Beneš, SOVAK ČR

Poměr nákladů hrazených za dodávku pitné vody a odkanalizování k průměrnému příjmu domácnosti by měl být pod 2 %. Z pohledu dlouhodobého financování je a zůstává prioritním zdrojem financování z vodného a stočného. Cena za vodu a odkanalizování je usměrňována Ministerstvem financí.

20.12.2010
Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice

Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

6.12.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Nelze říci univerzální optimální cenu vody. V cenách jsou značné rozdíly, ale zvýšení ceny je nutné, vodné a stočné musí zajistit finance na obnovu infrastruktury a provoz. Někde dojde ke skokovému zdražení.

22.11.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.

25.10.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.

11.10.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.

Pro stanovení energetické náročnosti budov je nutná potřeba teplé vody a teplo pro její přípravu. Hodnoty denní potřeby uvedené v TNI 73 0302 slouží pro hodnocení solárních tepelných soustav a údaje z ČSN 06 0320 nelze pro ENB použít. Článek popisuje správnou metodu výpočtu.

4.10.2010
kolektiv autorů, spolupráce Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Článek pojednává o solárních soustavách na panelových domech, o jejich účinnostech, energetických parametrech, o jejich architektonické integraci do objektu. V článku se dále dočtete o zajímavých aplikacích solárních kolektorů a o příkladech jejich umístění na objektu. Článek také přináší informace o realizaci solární soustavy na objektu SŠt Zelený pruh v Praze 4.

27.9.2010
doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně

Tradičním a velmi oblíbeným materiálem je stále zdravotnická keramika, která patří k nejstarším materiálům používaným pro sanitární předměty, zejména umyvadla, klozety, bidety a pisoáry, ale i vany nebo sprchové vaničky. Z pohledu historie znovu objevenými materiály jsou kámen, dřevo a sklo.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama