Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kanalizace splašková
Archiv článků od 4.1.2002 do 25.4.2004

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

25.4.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Otevření šampionátu v Hale Sazka je za námi a my Vás zveme na další (tentokrát již třetí) návštěvu TZB. Použití PE o průměru 500 mm na vnitřní kanalizaci je v ČR naprostým unikátem.

28.3.2004
Ing. Dagmar Kopačková, TZB-info

Víceúčelová hala Sazka Arena bude patřit mezi nejmodernější a nejlépe vybavené stánky tohoto druhu v Evropě a TZB je tam hodně zajímavé.

18.3.2004
WILO CS, s. r. o.

Projektant TZB je často postaven před nutnost umístit toaletu, kuchyňku nebo alespoň úklidovou výlevku do suterénu pod úroveň stávající kanalizace, resp. jejího zpětného vzdutí. Elegantní a ekonomické řešení této situace přináší použití kompaktní přečerpávací stanice fekálií a splašků.

20.2.2004
prof. Ing. V. Skokan, DrSc.

Ve všech oborech technických zařízení budov dnes probíhá kvalitativní vývoj v navrhování i provádění. Všechny profese TZB sledují a spoluvytvářejí optimální vnitřní životní prostředí (interní mikroklima) pro uživatele bytových a občanských budov. Také v exteriéru se výrazně uplatňuje optimální řešení TZB (např. snížení zakouřenosti našich vesnic a čištění odpadních vod).

15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.

8.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková

Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.

30.9.2002
Ing. Iva Attlová

Na českém trhu se vyskytují v současné době dvě varianty kanalizačních systémů z polypropylenu, které mají stejné vlastnosti mechanické a jsou identické i z pohledu odolnosti teplotě, ale je u nich rozdílně klasifikována požární odolnost. Článek předkládá fakta o požadavcích na toto hodnocení a porovnání stavu v ČR, Německu a požadavků evropských norem.

28.5.2002
Ivan Sakal,

Výměník na využití tepla z odtékající odpadní vody není příliš běžné zařízení. Přesto může ušetřit jistě zajímavé procento nákladů na ohřev teplé užitkové vody.

15.5.2002
IVAR CS spol. s r.o.

Firma IVAR CS, jako výhradní zastoupení významného evropského výrobce čerpadel DAB, nabízí zcela mimořádné slevy až 40% na vybrané modely ponorných čerpadel, domácích vodáren a přečerpávacích stanic.

27.3.2002
Ing. Dagmar Kopačková

Měřítkem úspěšnosti semináře určeného pro projektanty zdravotní techniky byl zájem více jak 130 účastníků a 11 firem. Podobná setkání v oboru zdravotní techniky velmi chyběla a je zřejmé, že druhé pokračování již dává naději na periodické opakování.

8.3.2002
Ing. Vladimír Valenta

Při kondenzaci spalin zemního plynu vzniká kondenzát, který musí být odváděn z kotle. Kolik kondenzátu vzniká při provozu kotle a co s ním se dozvíte v dnešním článku.

18.1.2002
Ing. Jaroslav Dufka

V poslední části přehledu zápachových uzavírek pro odpadní systémy jsou uvedeny některé speciální typy, obvyklé ceny a přehled značek na našem trhu.

11.1.2002
Ing. Jaroslav Dufka

Druhé pokračování přehledového článku o zápachových uzavírkách, které jsou v praxi nejvíce známy pod označením sifony.

4.1.2002
Ing. Jaroslav Dufka

Zápachové uzavírky (sifony) jsou jedním z důležitých prvků vnitřní kanalizace. V první části třídílného seriálu, který bude vycházet vždy v pátek, se seznámíte s principem funkce a několika základními typy.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama