Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vodohospodářské chuťovky s ASIO

Pozvánka na semináře firmy ASIO, spol. s r.o.

Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.

Hlavní odborné téma:

 • Představení legislativních a technických novinek z oboru vodního hospodářství ve zkrácené přehledné formě, stravitelné pro projektanty, úředníky, pracovníky samospráv a stavebních firem.
 • Přehled novinek z oblasti domovních čistíren - decentrálního řešení pro obce.
 • Přehled novinek z oblasti komunálních čistíren - membrány, kal, zápach.
 • Přehled novinek z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.
 • A informace o tom, jak si sáhnout na dotační peníze.

Pojďte s námi ochutnat něco jako Las Tapas

Malé chuťovky, které jsou již po staletí tradičně k zakousnutí ke sklence vynikajícího Sherry, vína nebo i piva. "Tapa" (víčko, poklička) byl původně pouze plátek šunky nebo sýra (případně na kousku bílého chleba), kterým se zakrývala sklenice před dotěrnými muškami a po vypití obsahu se snědla. Tak vznikla ve Španělsku tradice tapas, která samozřejmě dávno není jen o kousku šunky nebo sýra, ale o výběru různých studených i teplých, jednoduchých i složitých menších jídel, které se konzumují před večeří nebo jen tak pro zakousnutí při popíjení.

Informace:

Cílem semináře je bez zbytečných omáček ochutnat přímo to nej, co přinesl minulý rok. Konaly se např. výstavy jako IFAT a WEFTEC, konala se i řada konferencí jak v zahraničí, tak i u nás a každý nemá čas objezdit svět nebo i jen naši Evropu. Proto jsme si tentokrát řekli, proč Vás nepozvat na takové setkání, které nebude o jednom tématu, ale bude takovou ochutnávkou chuťovek z více vodohospodářských oborů. Prostě Vás formou krátkých příspěvků seznámíme s legislativními i technickými novinkami, a to jak od nás, tak i ze světa. Třeba zároveň najdete inspiraci k řešení nějakého konkrétního problému ... nebo si prostě jen tak rozšíříte obzory. Podrobnější informace formou vlastních článků, překladů a odkazů pak budou připraveny ve sborníku.

Podrobnější informace k jednotlivým tématům:

 • Domovní ČOV - nová legislativa a projektant.
 • Jak nový Vodní zákon, tak i další předpisy, změnily postupy při povolování domovních ČOV. Příspěvek se tedy zabývá tím nejdůležitějším a prvními zkušenostmi při uplatňování novinek.
 • Domovní ČOV - telemetrie a nové trendy v DČOV.
 • Domovních ČOV v Evropě přibývá, systémy kontroly založené na dálkovém přenosu se již uplatnily v některých zemích, zejména v Německu. Bude to cesta i u nás?
 • Dělení vod, bílé a šedé vody - nové poznatky a jejich využití.
 • Nejdále v praxi je už využití tzv. šedých vod. Informace o praktickém navrhování, ekonomických relacích a provozu jsou již k dispozici zejména pro hotely a relaxační centra.
 • ČOV - 500 - 2000 EO - připravená řešení a novinky.
 • I tato oblast ČOV má svá specifika a realizované akce.
 • Membránová ČOV pro 1850 EO - poznatky z realizace.
 • Membránové ČOV jsou často nejekonomičtějším řešením intenzifikace. Co se týká membrán, přibývá projektů a ASIO má dokonce již i vlastní poznatky z realizace pro obec s 1850 EO.
 • Odstraňování fosforu na hodnoty pod 1 mg/l.
 • Přehled metod na odstraňování fosforu, extrémní požadavky budou muset stát obvyklými.
 • Dešťové vody - HDV a úprava a využití jako užitkové vody.
 • Nový Vodní zákon, Stavební zákon a další předpisy nově upravily hospodaření s dešťovými vodami, což klade nové nároky jak na projektanty, tak i vodoprávní a stavební úřady.
 • Kal, odpady a zápach - legislativa a technické novinky.
 • Je připravena změna zákona, a tak přijdou vhod nové poznatky, možnosti a přehled technických řešení, např. srovnání biofiltru a katalytické oxidace.
 • Pitné vody, technologické vody - odstraňování arsenu nanotechnologiemi. V současné době je realizována dodávka technologie, své uplatnění najdou i další novinky.
 • Ochrana povrchových vod - Brněnská přehrada
 • Zajímavosti z realizace a problematika trofizace vod a odstranění cyanobakterií.
 • Obec / veřejná zakázka - postupy a návody. Postup realizace, získávání informací, možnosti zisku podpor, nejčastější chyby.

Zařazení seminářů:

 1. "Program celoživotního vzdělávání ČKAIT" s bodovým hodnocením - 1 bod.
 2. "Akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy" - průběžné vzdělávání.
  (Vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., č.a.: AK/I-30/2006)

Pro koho je seminář určen:

Pro projektanty, pracovníky veřejné správy a státní správy, stavební firmy, vodohospodářské společnosti a ostatní odbornou veřejnost.

Místa konání:

Datum Město Místo konání
pondělí 31.1.2011 Hodonín
středa 2.2.2011 Plzeň
čtvrtek 3.2.2011 Teplice
pátek 4.2.2011 Praha
úterý 8.2.2011 Hradec Králové
středa 9.2.2011 Zlín
čtvrtek 10.2.2011 Brno
úterý 15.2.2011 České Budějovice
středa 16.2.2011 Ostrava
čtvrtek 17.2.2011 Olomouc