Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová generace tvarovek V2 pro systém POLIphon

V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.

Prostředí, ve kterém žijeme, a kterým jsme obklopeni, se projevuje každodenní hektikou a hlukem. V posledních letech klade převážná část stavebníků a majitelů domů stále větší důraz na akustickou pohodu ve svém obydlí a vynakládají nemalé finanční prostředky na zvukověizolační opatření při výstavbě svých sídel. Chráníme svá obydlí zejména proti hluku přicházejícímu z venku, budujeme protihlukové stěny mezi obytnou zástavbou a frekventovanými komunikacemi, izolujeme fasády a instalujeme dvojitá či trojitá okna. Teprve v okamžiku, kdy neslyšíme nic z venku, si uvědomíme, že nás ruší také hluk vznikající uvnitř domu.

Zdrojů hluku uvnitř objektu může být celá řada. Nejznámější je zřejmě hluk kročejový, způsobený chůzí po podlahových konstrukcích instalovaných bez zvukových izolací. Může to být také hluk způsobený chodem čerpadel, strojovnou výtahů, nevhodně zvolenými technologiemi vytápění či větrání, špatným uchycením venkovních žaluzií, provozem domácích spotřebičů nebo hluk vznikající v odpadních systémech budovy.

V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku:

 • hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí (zejména svislého - stoupaček) a způsobuje ho odpadní voda tekoucí a padající uvnitř. V tomto případě by měla zvukověizolační odpadní a dešťová kanalizace omezit šíření hluku vzduchem a uzavřít ho uvnitř trubek. Tuto funkci je možné zajistit pomocí speciálního složení materiálů (za použití nerostů či minerálů) a vícevrstvé struktury trubek, dodržením kvality zpracování a správnou instalací potrubí;
 • hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur a prostřednictvím upevňovacího systému nebo kontaktem stavebních materiálů se šíří dále do konstrukce budovy. Tyto přenosy zvuku vibracemi vnímáme jako rušivou akustickou vlnu (akustickou rezonanci).

V oblasti odpadních systémů již dlouho existuje komfortní řešení, které značně eliminuje oba způsoby šíření hluku a dokáže zajistit investorům i uživatelům budov tolik potřebný klid. Jedná se o odhlučněné systémy vnitřního odpadního potrubí.

Vnitřní vrstva
 • materiál PP-POLIcomp [i]
 • barva [světle šedá]
 • odolnost vúči vysoké teplotě + 90 °C [+ 95 °C]
 • odolnost vůči chemickým látkám
 • hladký povrch

Prostřední vrstva
 • materiál PP-MD POLIcomp [m]
 • obsahuje minerály
 • barva [smetanově bílá]
 • schopnost tlumit hluk
 • vysoká tuhost

Vnější vrstva
 • materiál PP-POLIcomp [e]
 • barva [modrá]
 • vysoká odolnost vůči nárazu
 • odolnost vůči náročným povětrnostním podmínkám
 • hladký povrch

Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk. Profesionální odhlučněná kanalizace POLIphon se vyznačuje rovnováhou mezi nabízenými vlastnostmi a cenou. Díky těmto vyváženým parametrům nachází stále početnější skupinu spokojených zákazníků a uplatňuje se nejen v objektech občanské vybavenosti, developerských projektech, ale také v individuální výstavbě. Využití najde zejména v objektech, jako jsou hotely, nemocnice, školy, divadelní a koncertní budovy, kina, učebny a vícepodlažní bytové domy.

Mezi referenční objekty, kde byl použit právě systém POLIphon, patří například Rezidence Prague Towers v Praze-Stodůlkách, Studijní a informační středisko VFU v Brně, hotel Kryštof v Ostravě, Rezidence Tupolevova v Praze-Letňanech, BOK Praha-Hostivař, bytové domy v Dobřichovicích, rekonstrukce panelových domů v Chomutově a Mostě a další. Výhradním dodavatelem tohoto systému na území ČR je firma GLYNWED, s. r. o.

Při výrobě odpadního systému POLIphon se využívá nejmodernější metody průtlačného lisování trubek z PP-MD (modifikovaného polypropylenu) se třemi vrstvami současně. Tato technologie výroby zajišťuje, že hluk způsobený odpadní vodou tekoucí uvnitř trubek přechází přes tři různě hmotné vrstvy, které silně omezují jeho šíření zevnitř systému a výrazně zvyšují odolnost vůči specifickému složení a teplotě odpadní vody stejně jako vůči vnějším činitelům.

První, světle šedá vnitřní vrstva má velmi hladký povrch a vyznačuje se odolností vůči vysoké teplotě, otěru a chemickým látkám. Druhá, smetanově bílá střední vrstva s obsahem minerálů má vysokou tuhost a schopnost tlumit hluk. Hladký povrch třetí, modré vnější vrstvy se vyznačuje vysokou odolností vůči nárazu a povětrnostním vlivům. Díky tomu je možné používat systém POLIphon i v prostředí s teplotou -10 °C.

Konstrukční skladba stěn trubek tedy zajišťuje částečné pohlcení zvukových vln a jejich částečný odraz dovnitř potrubí. Významně se tak snižuje šíření hluku do okolí.

Aby se v maximální možné míře snížil přenos hluku vibracemi do stavební konstrukce a omezil se tak vliv akustického mostu, je nezbytné pro fixaci potrubí odhlučněných odpadních systémů použít také akustické upevňovací objímky. Plastové objímky navržené pro systém POLIphon a ve třech bodech vložené pryžové pásky zajišťují, aby objímka stabilně držela a zachovala si akustické vlastnosti. Tvar trubkové objímky je po jejím rozevření asymetrický, a tak napomáhá zajištění trubky, ještě než se objímka uzavře.

Nová generace tvarovek V2

Promyšlená konstrukce zesílených tvarovek nové generace V2, kterou firma GLYNWED, s. r. o., nabízí svým zákazníkům od začátku března letošního roku, je dílem společného vývoje výrobního závodu Poliplast a výzkumného ústavu Aliaxis R&D Institute.

   

Nový design a pevná konstrukce tvarovek V2 nabízí lepší redukci hluku. Plasticky zvýrazněné značení na každé tvarovce umožňuje rychlou jednoznačnou identifikaci a usnadňuje montáž. Každá tvarovka je již z výroby opatřena identifikačním EAN kódem a vymezenou plochou k popisu s možností dalšího upřesnění.

Díky této nové generaci tvarovek V2 je POLIphon ještě účinější. Naměřené hodnoty hluku na testované sestavě nepřesáhly 19 dB. Podle použitelných standardů byla srovnávána hladina hluku v dB při rychlosti průtoku Qp = 4 l/s, když testovacím médiem byla voda.

Evropská norma pro odhlučněné odpadní systémy EN 14366 udává mezní hodnotu hluku ve výši 25 dB, POLIphon ji tedy snadno a výrazně překonává.

Výborné akustické vlastnosti byly potvrzeny ve Fraunhoferově institutu stavební fyziky ve Stuttgartu i certifikátem SKZ Technického institutu pro stavební techniku v Německu. V České republice je systém POLIphon certifikován Institutem pro testování a certifikaci, a. s., ve Zlíně.

Jak již tedy bylo zmíněno výše, vynikajících zvukověizolačních schopností dosahuje systém POLIphon díky třívrstvé struktuře stěny trubek, zesíleným tvarovkám a speciálně navržené akustické objímce.

Technické parametry a výhody systému POLIphon

 • Snížení hluku z odpadního potrubí až na hladinu 19 dB,
 • rozměry trubek a tvarovek v širokém rozsahu od d 40 mm po d 160 mm,
 • rozměry odpovídající evropskému standardu EN 1451,
 • kompatibilita a běžným PP-HT systémem,
 • spojování pouze zasunutím, těsnost dosahovná prostřednictvím břitových kroužků,
 • snadná montáž,
 • skladová dostupnost,
 • možnost výroby speciálních tvarovek,
 • možnost použití nejen uvnitř budovy, ale i v zemi v rámci jejího půdorysu,
 • možnost montáž i při teplotě pod -10 °C,
 • vysoká odolnost vůči teplotám tekoucího odpadu až do +90 °C (krátkodobě i +95 °C),
 • vysoká odolnost vůči chemickým složkám obsaženým v odpadní vodě,
 • vysoká odolnost vůči nárazu a mechanickému poškození,
 • hladký vnitřní povrch - výborné hydraulické vlastnosti,
 • eliminace usazování vápencových částic, bez nebezpečí koroze,
 • vysoká životnost,
 • třída odolnosti vůči ohni dle normy DIN 4102 - třída B-2 - normálně hořlavé - netoxické.
Nicoll Česká republika, s.r.o.
logo Nicoll Česká republika, s.r.o.

Nicoll Česká republika, s.r.o. je vaším spolehlivým dodavatelem stavebních materiálů - pro odvodnění a hospodaření s dešťovou vodou od střechy až po vsakování dešťové vody a liniové odvodnění a dále sortiment pro vnitřní instalace a sanitu.