Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství

Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.

Zvláště bohatá je nabídka Pipelife Czech v oblasti kanalizačních systémů: trubky z polypropylénu nebo PVC, v jemně odstupňovaných kruhových tuhostech 4 - 8 - 10 -12 a 16 kN/m2, se stěnami hladkými nebo strukturovanými. Vybrat si může každý, jak ten, kdo vyžaduje nejvyšší kvalitu, tak také ten, kdo požaduje solidní trubky za nižší cenu. Poslední zkušenosti dokazují, že stále více zákazníků začíná preferovat plnostěnné trubky s kruhovou tuhostí alespoň 8 kN/m2.


Kanalizační trubka PVC Quantum SN 12, v hrdle vloženo těsnění s výstužným kroužkem

Proto Pipelife Czech přichází v oblasti kanalizačních potrubí se 2 systémy hladkých plnostěnných trubek. Jejich stěny jsou z poctivého kompaktního materiálu a neobsahují žádnou pěnovou strukturu. První systém nese název Quantum SN 12®. Je z PVC směsi, která výrazně zlepšuje vlastnosti běžného PVC. Červenohnědé trubky Quantum odolávají silným nárazům i při bodu mrazu a mohou být pokládány i při minus 10°C. Naformovaná trubní hrdla jsou opatřena těsněním s plastovou výztuží. A aby se ztížila záměna trub, jsou základní údaje uvedeny i na vnitřním popisu trub. Trubní stěna je vysoce odolná proti vtlačení kamene i proti opotřebení.


Trubka PP Master SN 12, v hrdle těsnění s podpůrným kroužkem

Třívrstvý systém PP Master nabízí kruhové tuhosti SN 10 a SN 12. Vnější vrstva je opatřena účinnou UV stabilizací, aby ani delší skladování neovlivnilo kvalitu trub. Naformovaná hrdla s prodlouženou zaváděcí zónou obsahují těsnění s podpůrným kroužkem. Vnitřní světlá vrstva ulehčuje práci kontrolní kameře a umožní dobrou čitelnost vnitřního popisu. PP Master SN 12 je řešením i pro velmi problémové geologické podmínky, SN 10 umožní zlevnit stavby v místech s nižšími statickými nároky. PP Master lze pokládat i za mrazu.Vodovodní trubka SUPERpipe

V oblasti vodovodních potrubí se Pipelife Czech nesnížil k dodávkám trub z překonaného typu LDPE (rozvětveného polyetylénu), jehož jedinou předností je dobrá ohebnost. Standardně dodává trubky z vybraných druhů HDPE (lineární polyetylén, typ PE 100+). Pipelife však pozorně sleduje vývoj nových typů polymerů a proto mohl včas přijít s další novinkou:


Stavba vodovodní trubky Robust SUPERpipe s ochrannou vrstvou a dobře chráněným detekčním vodičem.

Moderní materiál polyetylén PE 100RC vykazuje ve srovnání s dosud běžně používaným PE 100 až padesátinásobně vyšší odolnost proti šíření poruch /praskání/ a proti bodovému zatížení. Trubky z tohoto materiálu nejsou citlivé na kvalitu obsypu. Trubku SUPERpipe z PE 100RC lze obsypávat většinou materiálů přímo z výkopu, což přináší výrazné úspory za písek a jeho transport a podstatně urychluje pokládkové práce. Systém SUPERpipe je vhodný i pro méně náročné bezvýkopové metody pokládky.

ROBUST SUPERpipe je trubka SUPERpipe, opatřená dodatečnou velmi tvrdou a hladkou ochrannou vrstvou z PP, která účinně chrání základní trubku i integrovaný signalizační vodič a snižuje zatahovací síly. Robust SUPERpipe lze pokládat do všech druhů zemin a použít při všech metodách bezvýkopové pokládky.

V místech, kde je zapotřebí shromažďovat a řízeně vsakovat dešťovou vodu, se uplatní certifikovaný vsakovací systém STORMBOX. Dá se považovat za systém přírodě blízký. Jednotky (boxy) systému STORMBOX patří mezi nejpevnější na trhu, přitom mají menší hmotnost a větší jímací kapacitu, než konkurenční výrobky. Základním stavebním prvkem systému je vsakovací box o objemu 216 litrů, vyrobený z houževnatého polypropylénu. Výška boxu pouhých 30 cm dovolí použití i v místech s relativně vysokou hladinou podzemní vody. Boxy se dají skládat jako stavebnice, spodní uzavírá podkladová deska. Spojují se pomocí plastových klipů, čímž vzniká pevná prostorová struktura. Při montáži se celá konstrukce obalí geotextilií, která brání znečištění vnitřního prostoru zeminou; pro vytvoření pevného zemního zásobníku se obalí nepropustnou fólií. K systému jsou nabízeny i tvarovky pro odvětrání a kontrolní a usazovací šachty.


Tři jednotky systému Stormbox

Montáž vsakovací galerie STORMBOX
- pohled po obalení geotextilií, instalací
odvětrání a částečném zásypu
Pipelife Czech s.r.o.
logo Pipelife Czech s.r.o.

Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.