Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace

Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).

Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD. (Stavebná fakulta STU Bratislava) k problematice ochrany proti zpětnému vzdutí odpadních vod:


Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 • V poslední době jsme svědky mimořádně silných srážek, přívalových dešťů a nárazového tání sněhu, které mají za následek přetížení kanalizačních sítí. Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat.
 • Zpětné vzdutí může vzniknout v přípojce i ve svodném potrubí v budově, v případě nesprávného návrhu zaústění kanalizačního potrubí do stoky, přetížení nebo zmenšení průtočného profilu stoky.
 • Ochrana proti zpětnému vzdutí je možná dvěma způsoby: čerpacím zařízením se smyčkou proti zpětnému vzdutí nebo zařízením zabraňujícím zaplavení z kanalizačního potrubí, tzv. uzávěry zpětného vzdutí, které však lze použít jen pro prostory s méně důležitým využitím.
 • Podle nových norem se u podzemních podlaží striktně požaduje ochrana proti vzduté vodě pouze přečerpáváním.
 • Při návrhu je třeba dodržet tyto zásady: přečerpávání musí být proti zpětnému vzdutí smyčkou, musí být vybaveno drtičem splašků, musí být odhlučněno, půdorysná vzdálenost mezi stavbou a přečerpávacím zařízením je min. 600 mm, místnosti se zařízením musí být větrané, min. výpočtová průtoková rychlost je 0,7 m/s a max. 2,3 m/s, minimální průměry potrubí se určují podle minimálních průtoků, větrací potrubí čerpacího zařízení je min. DN 65 a musí být vyvedeno až nad střechu objektu, výtlakové potrubí čerpacího zařízení se připojuje pouze na svodné větrané potrubí. Přívodní potrubí je s min. spádem 2 %. Dále na výtlačném potrubí musí být zpětná klapka, na vstupu do zařízení i za zpětnou klapkou je zasouvací uzávěr (na výtlaku nemusí být, pokud je objem v potrubí menší než užitný objem sběrné záchytky), na výtlakové potrubí se nesmí připojit žádné zařizovací předměty, průměr potrubí se nesmí po trase zužovat, potrubí, zejména výtlakové musí být spolehlivě uchycené ke stavební konstrukci.
 • Alternativní řešení pomocí uzávěrů proti zpětnému vzdutí se doporučuje jen tehdy, když svodné potrubí klesá ke stoce, ohrožené místnosti jsou méně důležité a v případě jejich zaplavení nehrozí poškození zdraví lidí nebo cennějšího majetku, počet uživatelů je malý a v případě odstavení kanalizace mají min. jedno WC s umyvadlem umístěné nad hladinou zpětného vzdutí, vyřazení zařizovacích předmětů z provozu nezpůsobí žádné problémy.
 • Novinkou v této oblasti je zápachový uzávěr s ochranou proti zpětnému vzdutí pro samostatné zařizovací předměty pod úrovní hladiny zpětného vzdutí (dřezy, umyvadla apod.) a uzávěr proti zpětnému proudění pro ochranu skupiny zařizovacích předmětů.
 • Tuto přednášku budeme na TZB-info publikovat později v plném znění.

O této problematice jsme na TZB-info psali například v článcích:

Ing. Monika Ošlejšková (Fakulta stavební VUT Brno) k problematice šedé vody:


Ing. Monika Ošlejšková
 • Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda (z umyvadla, vany, sprchy, pračky). Za určitých podmínek se může znovu použít jako voda provozní.
 • Abychom mohli ušetřit až 50 % potřeby pitné vody, je nutné, aby se dodávka šedé vody rovnala potřebě šedé vody. Ideální je, když doba odběru je blízká okamžiku výstupu z procesu čištění. Vhodným příkladem jsou hotely, které mají celoroční kapacitu využitou alespoň z 60 %, protože každé ráno při sprchování hostů vzniká největší díl šedé vody, která se přes den používá při úklidu WC, opakovaném splachování a přes den a ráno s ní splachují hosté

Tuto přednášku budeme na TZB-info publikovat později v plném znění.

Ing. Lenka Laščeková (Stavebná fakulta STU Bratislava) - problematika navrhování podtlakového odvodnění střech

 • Doposud neexistuje norma, proto se doporučuje použít VDI 3806 Dachentwässerung mit Druckströmung.
 • Podtlakové odvodnění funguje na principu úplného zaplnění průřezu potrubí, kterého se dosáhne použitím speciálních střešních vtoků a správným hydraulickým nadimenzováním systému. Podtlak vzniká v zaplněném průřezu působením gravitace na masu vody v odpadním potrubí, čímž se vytváří tlakový rozdíl mezi střešním vtokem a místem přechodu do gravitační kanalizace.
 • Návrh podtlakového systému odvodnění střech je založen na principu hydrauliky proudění tekutin.

Tuto přednášku budeme na TZB-info publikovat později v plném znění.

Konferenci Sanhyga 2010 pořádala Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava, Katedra technických zariadení budov SvF STU Bratislava a Regionálne združenie SKSI Bratislava. Sborník vydala SSTP pod ISBN 978-80-89216-35-2.


Patentovaná REHAU upevňovací objímka pro eliminaci vibrací v odhlučněné kanalizaci RAUPIANO Plus

Zajímavým doplněním bylo představení systému Raupiano firmy REHAU

 • Se systémem RAUPIANO Plus dochází ve srovnání se standardním systémem HT ke snížení vnímané hlukové hladiny až o cca. 50 % (při srovnatelném průtoku odpadní vody). Přenosu zvuku vznikajícího při průtoku odpadní vody zabraňuje speciální materiál, ze kterého jsou trubky a tvarovky vyrobeny. Druhý zdroj zvuku, vznikající vibrací trubek, je eliminován našimi patentovanými REHAU upevňovacími objímkami. Jedná se o kombinací upevňovací objímky a tzv. objímky volné, která zabraňuje pevnému spojení trubky se zdí. Tím nedochází k přenosu vibrací/zvuku přes stěnu do dané místnosti.
 • Stejné dimenze jako systém HT zajišťují bezproblémovou kombinaci s ostatními materiály
 • Systém obsahuje i universální protipožární manžety do i na strop či stěnu.

Na téma odhlučněné kanalizace hovořil i zástupce společnosti GEBERIT


Tvarovka ze sytému Silent-PP Geberit
 • Geberit má pro řešení snížení hlučnosti z kanalizace nový kanalizační systém Geberit Silent-PP se zvýšeným útlumem hluku. Je vhodný pro všechny budovy se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, ve kterých nesmí být překročena povolená hladina hluku 30 dB (A).
 • Potrubí Silent-PP je vyrobené z třívrstvého polypropylenu. Tvarovky jsou jednovrstvé, plněné křídou.
 • Sortiment Silent-PP nabízí také speciálně zkonstruovanou přechodku pro přechod na osvědčený zvukověizolační systém Silent -db20.
 • Tvarovky mají pro snadnou manipulaci vroubkování a pro zajištění správné montáže doraz a nastavení značek po 30°
 • Montáž je snad a bez potřeby nářadí
 • Víčko čisticí tvarovky lze dát pouze do správné polohy

Společnost HL prezentovala zajímavé novinky:

 • HL600G - lapač střešních splavenin s vrchní částí z litiny, který je určen především pro starou zástavbu. Varianta HL 660G se spodním odtokem.
 • Zajímavostí je HL405E - podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody (mosazná nástěnka 1/2" vnitřní závit), s elektrickou krabicí (pod omítku) pro el. připojení. Minimální stavební hloubka 75 mm. Elektrická zásuvka může být umístěna takto blízko dalších dvou připojení, jelikož se nejedná o otevřený zdroj vody.
 • Další novinkou je HL90PrD - podlahová vpust s vodorovným odtokem DN40 s nakašírovanou textilií na izolační přírubě, Zápachovým uzávěrem PRIMUS, výška vody v zápachové uzávěrce 30 mm, výškově stavitelný nástavec s rámečkem 2-70 mm/123x123 a speciální mřížkou z nerezové oceli 115x115 mm. Výška zápachové uzávěrky sice neodpovídá normě (min. 500 mm), ale zápachová uzávěrka je ještě navíc zajištěna kuličkou a je určena do míst, kde skutečně nic jiného nezbývá.
 • Důležitým doplňkem pro odhlučnění staveb může být novinka HL99 - zvukověizolační prvek s fixací vtoku při montáži pro podlahové vpusti série HL90, HL510, HL5100. Pomocí čtyř talířových hmoždinek se připevní izolační prvek do konstrukce podlahy a takto odizoluje těleso vtoku. Přímému přenášení zvuku do konstrukce budovy je tímto zabráněno.

English Synopsis

This article summarizes the contributions on the theme of water offlux in sewerage, theme of gray water and theme of depression roof drainage from the conference Sanhyga 2010.