Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

KSB představují AmaDS3 - systém separace pevných látek a novou generaci přečerpávacích zařízení

KSB získala do svého programu pro odpadní vodu mimo jiné systém DS3. Zkratka DS3 znamená Dry Solid Separation System a označuje patentovaný systém separace pevných látek s instalací v suché jímce, díky kterému může čerpací stanice odpadní vody čerpat i silně znečištěnou vodu s vysokým obsahem pevných látek.

Čerpací stanice se separací pevných látek Ama-DS3

Akvizicí německé společnosti Becker Elektromaschinenbau GmbH, ve které koncern KSB získal k 1. 1. 2011 majoritní podíl, získala KSB do svého programu pro odpadní vodu mimo jiné systém DS3. Zkratka DS3 znamená Dry Solid Separation System a označuje patentovaný systém separace pevných látek s instalací v suché jímce.

Čerpací stanicí odpadní vody Ama-DS3 rozšiřuje KSB svůj výrobní program pro likvidaci odpadní vody. Na základě inovačního systému separace pevných látek může čerpací stanice odpadní vody čerpat i silně znečištěnou vodu s vysokým obsahem pevných látek.

Funkční princip odpovídá obtokovému systému: Surová odpadní voda přitéká do separační nádrže, kde se oddělují pevné látky. Předčištěná odpadní voda potom natéká do sběrné nádrže až do dosažení určité výšky hladiny. Spínacím přístrojem se zapne čerpací agregát a odpadní voda je ze sběrné nádrže přečerpána do výtlačného potrubí. Přitom také vypláchne do výtlačného potrubí pevné látky ze separátoru. Jakmile hladina ve sběrné nádrži klesne na minimální výšku, čerpací agregát se vypne. Potom se automaticky otevře nátok a odpadní voda znovu přitéká do separátoru.

nákres KSB Ama-DS3 systém separace pevných látek
KSB Ama-DS3 systém separace pevných látek

Kouzlo tohoto výrobku spočívá v tom, že pevné látky neprocházejí čerpadly. Tím se sníží nejen opotřebení, ale i náchylnost k ucpávání a tudíž je životnost čerpadel významně delší. Kromě toho lze použít i čerpadla s menší průchodivostí, protože se čerpá jen mechanicky vyčištěná voda. „Proto můžeme používat čerpadla s vyšší účinností, často s menším jmenovitým výkonem motoru, než by to bylo nutné pro totožný průtok a dopravní výšku u klasických čerpadel s vysokou průchodností, avšak nižší účinností“ vysvětluje Michael Becker, bývalý jednatel společnosti Becker Elektromaschinenbau GmbH, který dnes pracuje ve výrobním managementu KSB. Nezanedbatelnou výhodou tohoto systému je i suchá instalace čerpadel, s dobrou přístupností všech důležitých částí systému. „Údržba mokrých jímek není zrovna příjemná práce a v naší zemi je čím dál složitější najít schopné řemeslníky, kteří by byli ochotni tuto činnost provádět,“ dodává Michael Becker.

Sytém Ama-DS3 se bude nejprve vyrábět v šesti rozdílných konstrukčních velikostech. Dosud se systémy se separací pevných látek dodávaly kromě Německa hlavně na trhy ve východoevropských zemích. Cílem KSB je uvést Ama-DS3 na celosvětový trh. „První poptávky se již objevily i ze Severní Ameriky a Indie“ sděluje Kerstin Gündra, vedoucí „Produktmanagementu“.

Čerpací stanice se separací pevných látek se používají především v komunálním sféře při přečerpávání odpadních vod, využívají se však i v oboru Technická zařízení budov jako přečerpávací stanice větších výkonů, pro vyšší dopravní výšky anebo v budovách s nadměrným výskytem pevných nečistot ve splašcích (nádraží, nemocnice ....)

Výroba Ama-DS3, která probíhala zpočátku ještě ve Wiehlu v Severním Porýní Vestfálsku, původním sídle společnosti Becker, se koncem loňského roku přesunula do výrobního závodu KSB v Halle.

Ama-DS3
Ama-DS3

Nové generace přečerpávacích zařízení pro obor ZTI (zdravotně-technické instalace)

Na veletrhu ISH 2011 ve Frankfurtu byla představena nová generace osvědčených přečerpávacích stanic na odpadní vodu Ama-Drainer®-Box a Evamatic-Box. Obě řady byly zcela přepracovány dle současných požadavků trhu, přičemž došlo i k unifikaci používaných nádrží pro obě typové řady.

Stanice Ama-Drainer-Box je určena pro splašky bez obsahu fekálií a moči (= šedá voda dle ČSN EN 12056), případně dešťovou či užitkovou vodu. Evamatic-Box může být použit na splaškovou vodu včetně fekálií a moči (= černá voda dle ČSN EN 12056).

nákres
Ama-Drainer-Box 100 l above-floor
Ama-Drainer-Box 100 l above-floor

Nová zařízení konstrukční řady Ama-Drainer®-Box
podle EN 12 050-2 pro přečerpávání znečištěné vody

Nová přečerpávací stanice Ama-Drainer®-Box je přirozeně k dostání, tak jako dříve, ve známém nadúrovňovém a podúrovňovém provedení.

Vedle známých aplikací při odvádění domovní odpadní vody a silně znečištěné odpadní vody s obsahem vláknitých příměsí z živnostenských provozů, jako např. pračky, výlevky, myčky, sprchy nebo koupací vany, může být nyní Ama-Drainer®-Box použita také jako zabezpečení proti přetečení při využívání dešťové vody a v zásobnících hasicí vody.

Kromě nových aplikací nabízí nová generace zákazníkům také mnoho konstrukčních výhod:

Ama-Drainer-Box 100 l underfloor
Ama-Drainer-Box 100 l underfloor
 • Optimalizované skladování pro obchodníky a také vysoká provozní spolehlivost pro konečné zákazníky díky jednotnému provedení nádrží pro všechny druhy odpadní vody, včetně agresivních médií a médií s obsahem olejů.
 • Jednoduché připojení stanic k místním sítím
  Sběrné nádrže, vyrobené z polyetylénu, odolného proti nárazům, nabízí nyní zákazníkovi více možností připojení s pootočením o 180° a odstupňováním pro nátok a odvětrání.
 • Flexibilní použití pro všechny požadavky na použití a aplikace díky vysoké kompatibilitě nového boxu pro všechny velikosti čerpadel.
 • Ochrana proti protlačující se vodě (u podúrovňové instalace)
  Cenově výhodné napojení zařizovacího předmětu volitelnou průchodkou ve zdi.
 • Snadné odborné připojení a provozní spolehlivost
  „Garantovaná suchá podlaha ve sklepě“ pomocí volitelné těsnicí příruby k připojení zábrany proti vlhkosti u podúrovňového provedení.
 • Flexibilní napojení na stavební rozvody díky volitelnému, výškově nastavitelnému a otočnému nástavci šachty.
 • Dlouhá životnost a spolehlivost díky použití čerpadel Ama-Drainer® C- & R – v provedení až do 2,2 kW z materiálů odolných proti korozi a opotřebení.
 • Snadné čištění / snadná údržba: díky zabudovanému upínacímu kroužku u nadúrovňové stanice Ama-Drainer®-Box 100 může být nádrž otevřena bez jakéhokoliv nářadí.
 
Evamatic-Box 200 l
Evamatic-Box 200 l

Evamatic-Box N 500 l
Evamatic-Box N 500 l

Nová čerpací stanice konstrukční řady Evamatic-Box N
podle EN 12 050-1 pro domovní odpadní vodu

Čerpací stanice Evamatic-Box N může být instalována jako nadúrovňová nebo podúrovňová a bude použita pro odčerpávání odpadní vody, znečištěné vody, dešťové vody, odpadní vody s obsahem fekálií (jen mimo Německo) a rovněž o odčerpávání vody pod hladinou vzdutí.

Pro novou čerpací stanici Evamatic-Box N hovoří následující přednosti:

 • Výrobek s vedoucím postavením na trhu pro odčerpávání odpadní vody v soukromém a živnostenském sektoru.
 • Jednoduchá instalace, volitelně jako instalace přímo na podlaze nebo jako podúrovňová instalace.
 • Flexibilita díky četným možnostem připojení.
 • Neucpávající se hydraulika: vířivé oběžné kolo nebo řezací zařízení.
 • Snadné vytažení čerpadla (čerpadel) ze šachty víkem s velkým průměrem (630 mm)
 • Snadno přístupný plovákový spínač (u Evamatic-Box N 500 l je upevněný na demontovatelné tyči), (patentovaný systém).
 • Jednoduchá a bezpečná instalace
  Práce na místě instalace se omezují na připojení k nátokovému a výtlačnému potrubí a na připojení k elektrické síti
 • Univerzální použití dovnitř budovy i mimo budovu, pod úroveň terénu

Ama-Drainer®-Box lze také objednat jako výběrový program (sestavení celku z jednotlivých komponent).

Připomínáme, že kromě uvedených typových řad Ama-Drainer-Box a Evamatic-Box je v našem výrobním programu ještě výrobní řada přečerpávacích stanic mini-Compacta a Compacta. Toto koncepční řešení s relativně plochou nádrží má své místo zejména v prostorech s omezenou stavební výškou a dále – díky velkým výkonům řady Compacta – pro velké budovy jako hotely, letiště apod.

Evamatic-Box
Evamatic-Box
Evamatic-Box N
Evamatic-Box N
mini-Compacta
mini-Compacta