Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kanalizace splašková
Archiv článků od 16.6.2010 do 12.6.2011

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

12.6.2011
Wavin Czechia s.r.o.

Kvůli havarijnímu stavu kanalizace (místy až v hloubce 6m), jež prosakovala a ohrožovala statiku objektů, bylo zapotřebí kompletně nahradit starou kanalizaci. Wavin Osma dodal systémy šachet TEGRA 1000, TEGRA 600, kanalizační potrubní systém a tvarovky KG z PVC hladké a ULTRA RIB 2 B z PP žebrované.

Pipelife TZB-info
7.6.2011
Pipelife Czech s.r.o.

Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.

24.5.2011
Nicoll Česká republika, s.r.o., Ing. Jiří Janich, technický ředitel

V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.

10.5.2011
ASIO NEW, spol. s r.o.

Stále častěji se budeme v praxi setkávat s lokalitami, kde jsou omezené prostorové možnosti a kvůli malé vodnosti toků bude nutno zároveň splňovat ty nejpřísnější limity. Jednou z možností, jak takové zdánlivě neřešitelné situace řešit, je použití membránových technologií (MBR).

14.3.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).

recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
4.2.2011
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Marek Holba, Ph.D.

Vnos fosforu do povrchových vod je jak z bodových, tak z difuzních zdrojů. Vyšší koncentrace fosforu poté vede k procesu zvýšené trofizace nádrží, jež je indikována nárůstem planktonních sinic, řas a vodních makrofyt. Za účelem ochrany povrchových vod je dle Nařízení vlády 61/2003 ve znění 229/2007 Sb. nařízeno fosfor odstraňovat u čistíren odpadních vod větších než 2 000 EO.

31.1.2011
Ing. Monika Ošlejšková

Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.

18.1.2011
ASIO NEW, spol. s r.o.

Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.

1.12.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.

26.10.2010
Pipelife Czech s.r.o., Ing. Majid Saleh

Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.

25.10.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.

13.10.2010
SFA - SANIBROY, spol. s r.o.

S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.

1.10.2010
ASIO NEW, spol. s r.o.

Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.

8.9.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Michal Plotěný

Rychlý odtok srážkové vody z území souvisí s povodněmi, s neschopností udržet vodu v krajině, s intenzitou dešťů, způsoby zacházení s vodou a s její cenou. Problematika hospodaření s vodou se dá vykládat z několika stran: etické, ekologické, ekonomické a našly by se i další.

11.8.2010
TopolWater, s.r.o.

Švédsko je země, která je známá svým kladným přístupem k přírodě. A Švédové ji právem považují za jeden z jejich největších pokladů a náležitě si ji váží. Lesy jsou nádherně čisté a protékají jimi průzračně řeky, pýchou jsou také četná jezera.

4.8.2010
TopolWater, s.r.o., Ing. Jan TOPOL

Diskuse ohledně výhod a nevýhod malých domovních čistíren (DČOV) jako náhrady centrálních kanalizačních systémů se vždy pravidelně vrací, protože finanční náročnost některých centrálních systémů je prostě nad možnostmi menších obcí.

26.7.2010
ASIO NEW, spol. s r.o.

Mechanický zemní filtr slouží jako dočištění odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod (DČOV) nebo septiků.

28.6.2010
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Pavel Seidl

Wavin AS představuje komplexní a moderní systém řešení odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku.

16.6.2010
Nicoll Česká republika, s.r.o.

Předstěnové systémy FRIATEC společnosti GLYNWED nabízejí řešení pro moderní interiéry, rychlejší a bezpečnější montáž a mohou být použity ve stavbách zděných, betonových i s lehkou stavební konstrukcí (sádrokarton, dřevostavby) pro WC, bidety, pisoáry, umyvadla, výlevky, pro handicap a komerční prostory.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama