Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč se vlastně dešťové a šedé vodě tolik věnujeme?

Protože musíme anebo chceme? Webinář věnující se vodohospodářskému řešení domu z pohledu šedé a dešťové vody.

Webinář je věnován krátkému přehledu, u jakých typů objektů se vyplatí recyklace šedé vody anebo prosté využívání dešťové vody. Také zde najdete i pár produktových novinek, několik fotografií z realizací a informace pro projektanty.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Doufám, že si většina z Vás na úvodní otázku odpověděla, že chceme. Z určitého pohledu, díky nedostatku pitné vody, se jedná o záležitost nutnou, ale věřím, že to většina společnosti uchopí za druhý konec. Dopad pak bude větší a lepší.

Šetřením vodou uděláme službu nejen naší peněžence, ale zejména přírodě. Vždyť voda je člověkem nejvíce využívaný přírodní zdroj. Všichni víme, že bychom měli vypínat vodu při čištění zubů, pouštět pouze plnou pračku či zkrátit dobu sprchání. Jak to ale ještě zefektivnit? Můžeme začít používat dešťovou nebo šedou vodu.

Několik dekád zpátky bylo zvykem srážkovou a odpadní vodu co nejrychleji odvést z místa, prostě pryč. Tento stav, který byl nastolen, již většina společnosti vnímá a chápe jako neudržitelný. Důsledky jsou zřejmé, nejde jen o zajištění dostatečného množství pitné vody, ale i o komfort žití v urbanizovaných oblastech-zastavěných betonových rozpálených městech. Pokud budeme chtít udržet rozvoj společnosti i komfort žití, je nutné vody zadržovat a recyklovat.

Aby si člověk lépe představil absurdnost použití pitné vody např. na splachování WC, přineste si na toaletu balík balené pitné vody, vykonejte potřebu a balík pitné vody vylejte do toalety. Také vám to připadá jako nesmysl?


Jak tyto vody vhodně využívat?

V rámci rodinných domů lze prohlásit, že zpravidla využívání dešťové vody je levnější než recyklace šedých vod. Jsou ale i případy, kde recyklace šedých vod je nezbytnou součástí realizovaného domu. Typickým příkladem jsou tzv. ostrovní systémy, kde nejsou žádné nebo velmi omezené zdroje pitné vody, ale i chybějící kanalizace či nevhodné vsakovací podmínky na pozemku, jímky na vyvážení a podobně. To staví recyklaci šedých vod do popředí a lze u těchto případů mluvit o dobré návratnosti systému. U větších objektů tomu může být právě naopak, je potřebné se podívat na typ objektu, funkci a podobně. U různých objektů se vyplatí různá řešení.

P. S. Zkusme být ohleduplní k vodě. Jen 1% vody na zemi se dá považovat za vodu pitnou.