Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 4.1.2010 do 10.2.2014

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3   

Nový způsob navrhování vnitřních vodovodů

10.2.2014 | Claudia Agudelo-Vera, Ilse Pieterse-Quirijns, Mirjam Blokker, KWR Výzkumný ústav vodního cyklu, Nizozemsko, Will Scheffer, Pracovník REHVA - TVVL, Expertní skupina pro sanitární metody, Nizozemsko
Pomocí modelu SIMDEUM lze simulovat denní vzorce spotřeby studené i teplé vody ve specifických nerezidenčních budovách. Model předpovídá dobře denní vzorce spotřeby studené i teplé vody. Tímto návrhem lze významně snížit objem vody v potrubí i v místě přípravy teplé vody a tím dosáhnout úspor energie a omezit hygienická rizika.

Čištění komunálních vod od A do Z … aneb ABECEDA novinek

28.1.2014 | ASIO NEW, spol. s r.o.
Tradiční jarní semináře společnosti ASIO „Čištění komunálních vod od A do Z“ budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod, a to od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíníme nejnovější poznatky z oblasti vegetačních i „strojních“ ČOV a informace o nových polutantech.

Hospodaření s dešťovou vodou podle aktuální legislativy a norem

10.10.2013 | GLYNWED s.r.o.
V pátek 8. 11. 2013 proběhne v sídle společnosti GLYNWED ve Vestci u Prahy seminář věnovaný problematice hospodaření s dešťovou vodou podle platné legislativy a aktuálních norem. Cílem semináře je představit a probrat aktuálně platnou legislativu týkající se hospodaření s dešťovou vodou na pozemku a dále projít dvě nejnovější technické normy k této problematice.

ČSN 75 5409 „Vnitřní vodovody“

29.7.2013 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Účelem revize ČSN 73 6660 bylo uvést národní normu pro vnitřní vodovody do souladu s normami evropskými (především ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717) a vytvořit z ní zbytkovou normu k těmto evropským normám, která by obsahovala požadavky, jež nejsou v evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec.

Proč je hospodaření s povrchovými vodami dnes tak důležité?

21.3.2013 | ACO stavební prvky spol. s r.o.
ACO nabízí v oblasti hospodaření s odpadními vodami řešení pro regulaci průtoku vody od jejího sběru, čištění, zadržení až po vypuštění zpět do přírody. Stejně jako v předchozích letech jsme připravili semináře ACO AQUA TOUR, které Vám pomohou lépe se zorientovat nejen v celé problematice hospodaření s povrchovými vodami, ale seznámí Vás i s novinkami a změnami v legislativě.

Výpočtový program pro návrh výměníků CAIRO 3.5.5.

19.3.2013 | SECESPOL-CZ, s. r. o.
Osvědčený výpočtový program CAIRO společnosti Secespol pro návrh deskových a trubkových výměníků tepla má novou verzi 3.5.5. a je volně ke stažení. Ve článku chceme upozornit zejména na změny ve výpočetním programu oproti předchozím verzím. Základní návrh je popsán ve videu (ke zhlédnutí na konci článku), případně na stránkách www.secespol.cz v sekci software.

Srážkové a šedé vody aneb „colors of water“ – cyklus seminářů ASIO

17.1.2013 | ASIO NEW, spol. s r.o.
Již v lednu začíná tradiční „kolečko“ po ČR, seminář se zabývá zejména novými řešeními při odvádění a využívání srážkových a šedých vod (recyklace) a v neposlední řadě využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a návratnost řešení.
Potřeba tepla pro přípravu teplé vody

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody

17.12.2012 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Autor vyhodnocuje jednotlivé metody výpočtu a porovnává vhodnost jejich použití pro čtyři různé objekty (rodinný dům, bytový dům 23 bytů, bytový dům 105 bytů a sportovní centrum).

Energie – další parametr při čištění odpadních vod

12.12.2012 | ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Stanislav Piňos
Snížení provozních nákladů a spotřeby energií se v současné době stává prioritou nejen pro uživatele domů, ale i pro provozovatele vodohospodářských a čistírenských infrastruktur. Nový přístup k energii, recyklaci vody a nutrientů se snaží naplňovat firma ASIO, a to nejen při dodávkách technologií, ale i rozšířením nabídky a úpravou stávajících výrobků.
nezávadná pitná voda

Předcházení stagnaci vody v systému pitné vody

6.12.2012 | Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Kemper KHS-Bodenbox předchází stagnaci vody v systému pitné vody pomocí Venturiho děliče průtoku KHS a je určen pro jednoduchou a cenově přijatelnou montáž v menších objektech a rodinných domech.
vodovod

Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí

23.4.2012 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Součástí některých v současné době vyráběných potrubních systémů jsou tvarovky, jejichž konstrukční řešení způsobuje velkou tlakovou ztrátu. Jedná se zejména o tvarovky mající menší vnitřní průměr než je vnitřní průměr trubek, které spojují. Při výpočtu je nutné uvažovat skutečné tlakové ztráty těchto tvarovek.

Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky

11.1.2012 | ASIO NEW, spol. s r.o.
Únorový cyklus seminářů představí novinky - TNV 75 9011, hospodaření se srážkovými vodami, bude se mluvit o metodickém pokynu MŽP k NV 416/2011, o nových možnostech pro čerpání odpadních vod. Semináře i konference společnosti ASIO jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a odbornou veřejnost.

Domovní ČOV přehledně. Technika a paragrafy pro projektanty

26.9.2011 | Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.
Výrazné snížení směrných čísel potřeby vody

Výrazné snížení směrných čísel potřeby vody

9.6.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45 m3.lůžko/rok. Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody.

Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3

9.5.2011 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Výpočet podle ČSN EN 15 316 je v mnoha ohledech vzdálen od projekční praxe z pohledu dostupnosti údajů potřebných pro výpočet. Příspěvek upozorňuje především na správné použití okrajových podmínek a doplňuje popsaný postup v normě ČSN EN 15316-3.

Optimálny návrh a dimenzovanie vsakovacích šácht pre zrážkove vody

28.2.2011 | Ing. Gabriel Markovič, Ústav budov a prostredia, SvF, TU v Košiciach
Hlavními benefity vsakování dešťové vody jsou zvyšování stability ekosystémů a úspora financí za dešťové kanalizace. Článek popisuje co je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh systému a rovněž jaké vztahy pro výpočet použít.

Tlakové ztráty ve vnitřním vodovodu

22.11.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.

Hospodaření s dešťovými vodami s čepicí v ruce - pozvánka na seminář

1.10.2010 | ASIO NEW, spol. s r.o.
Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.

Filtrace vody nanotextilií

15.3.2010 | Ing. Jaroslav LEV, Ing. Libor KALHOTKA, Ph.D., doc. Ing. Michal ČERNÝ, CSc., MZLU v Brne
Článek popisuje experiment verifikující možnosti využití nanotextilních materiálů pro oblast filtrace mikrobiologicky znečištěné vody. Hlavní předností tohoto postupu při úpravě kontaminované vody by byla úplná absence chemických látek, které následně zůstávají v desinfikované vodě při použití chemického čištění, a mohou se tak podílet na degradaci biologických reakcí v organismu.

Nejdůležitější normy pro vnitřní vodovod

4.1.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Národní normy jsou rušeny, měněny nebo revidovány a postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem. Proto je vhodné připomenout nejdůležitější normy, jež jsou v současné době platné.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
zpět na aktuální články       1  2  3   

Témata 2018

Tipy pro projektanty

Tabulky a výpočty

Partneři - Voda, kanalizace

 
 

14.11.2018 konference TZB-info o bytových domech

Připravujete rekonstrukci bytového domu, děláte PENB nebo audit? Jak na úspory za energie a zhodnocení domu? Unikátní publikace pro účastníky. Těšíme se na vás v Praze.

Program a přihláška