rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Partner výpočtu: Raychem

Převodník jednotek

Partner výpočtu: ELEKTRODESIGN ventilátory

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Partner výpočtu: Giacomini

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Partner výpočtu: Raychem

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Partner výpočtu: SCHELL - specialista na armatury

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Partner výpočtu: GIACOMINI Czech

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Partner výpočtu: OSMA

Povrchy a objemy těles

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet velikosti střešního žlabu

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Partner výpočtu: ASIO

Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Partner výpočtu: Hellstein.cz

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Partner výpočtu: Hellstein.cz

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Výběr úpravny vody

Lineární interpolace / extrapolace

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku


Technické tabulky


Zdravotní technika

Směrná čísla roční potřeby vody


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Témata 2018

Tabulky a výpočty

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo MEA
logo NICOLL ČR
logo WILO
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo RAYCHEM
logo ASIO

Top 10 tabulky a výpočty

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDPP a Penta založí podnik na výkup pozemků pro stavbu metra DSTRONGER TOGETHER: Fermacell a James Hardie se stávají jednou společnostíVítězný pasivní rodinný dům je promyšlená dřevostavba se skromným vzhledemŘízené větrání: Přísun čerstvého vzduchu jako nezbytnost