rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Partner výpočtu: Raychem

Převodník jednotek

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Partner výpočtu: Giacomini

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Partner výpočtu: Raychem

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Partner výpočtu: GIACOMINI Czech

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Partner výpočtu: OSMA

Povrchy a objemy těles

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet velikosti střešního žlabu

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Partner výpočtu: ASIO

Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Partner výpočtu: Hellstein.cz

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Výběr úpravny vody

Partner výpočtu: EuroClean

Lineární interpolace / extrapolace

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku


Technické tabulky


Zdravotní technika

Směrná čísla roční potřeby vody


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

 
 

Aktuální články na ESTAV.czCentrální evidence zeleně v New Yorku ukazuje lidem důležitost stromů ve městěUpevnění bodů záchytného systémuStát letos rekordně podpoří stavbu cyklostezek, přibude 50,1 kmFOR ARCH 2018 upozorní nejen na novinky v legislativě, ale i na časté chyby ve stavebnictví