Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tabulky a výpočty


rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Partner výpočtu: DZ Dražice

Výpočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Partner výpočtu: Lindab

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Výpočet tepelné ztráty potrubí s izolací

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet velikosti střešního žlabu

Výpočet tlakové ztráty místními odpory

Výpočet ekonomické tloušťky tepelné izolace

Výpočet průtokového součinitele kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu

Partner výpočtu: Aliaxis

Výpočet tloušťky izolace potrubí proti kondenzaci vodních par

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Výpočet množství dešťových (srážkových) odpadních vod Qr

Výpočet velikosti úpravny vody

Partner výpočtu: EuroClean

Výpočet velikosti lapáku tuků

Přepočet emisí oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Přepočet emisí oxidů dusíku NOx ze spalování zemního plynu na zvolenou jednotku

Výpočet úspory nákladů nového elektrického spotřebiče

Ekonomické porovnání dvou elektrických spotřebičů před jejich zakoupením

Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče

Výpočet energetické náročnosti sprchování a koupání ve vaně

Výpočet energetické náročnosti ručního mytí nádobí a mytí v myčce


Technické tabulky


Zdravotní technika

Směrná čísla roční potřeby vody


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Možnosti kombinování různých kovů pro omezení koroze

 
 
Reklama