rychlé hledání:


Interaktivní výpočty

Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody

Převodník jednotek

Partner výpočtu: AHI Carrier

Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí

Partner výpočtu: FV Plast

Výpočet doby ohřevu teplé vody

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Povrchy a objemy těles

Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Výpočet velikosti střešního žlabu

Tlaková ztráta místními odpory

Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace

Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát

Výpočet objemu vsakovací nádrže

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Partner výpočtu: Nicoll ČR

Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par

Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081

Partner výpočtu: Hellstein.cz

Návrh velikosti a typu biologické ČOV

Výběr úpravny vody

Lineární interpolace / extrapolace


Technické tabulky


Zdravotní technika

Směrná čísla roční potřeby vody


Potrubí - plastové

Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)

Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)


Potrubí - ocelové a měděné

Ocelové trubky závitové běžné a bezešvé

Porovnání světlostí DN[mm] a světlostí v palcích ["]

Měděné trubky

Jmenovité světlosti DN dle ČSN

Ocelové trubky svařované přesné


Tabulky pro výpočet tlakových ztrát potrubí a tvarovek, třecí charakteristiky Fe a Cu potrubí


Základní technické tabulky

Převody jednotek SI a jednotek anglo-amerických

Převody jednotek SI 01

Převody jednotek tlaku

Dekadické díly a jejich násobky

Vybrané fyzikální konstanty

Převody jednotek SI 02


Vlastnosti vody, vzduchu a páry

Vlastnosti syté vodní páry při daném tlaku

Hodnoty vody a vzduchu pro výpočet přestupu tepla

Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tepelné vlastnosti vody při tlaku nasycení


Vlastnosti materiálů a látek

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů

Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par

Témata 2018

Tabulky a výpočty

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

Wavin Poradna

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo NICOLL ČR
logo MEA
logo ASIO
logo GRUNDFOS
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo RAYCHEM

Top 10 tabulky a výpočty

 
 

Aktuální články na ESTAV.czRoudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru městaBudování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánuVelký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou KoukalovouPraha řeší změnu územního plánu pro tramvaje na Václavské náměstí