Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Posouzení staveb z hlediska hospodaření s dešťovou vodou


V letech 2012 a 2013 byly vydány dvě technické normy, které reagují na legislativní požadavky řešení srážkových vod co nejblíže místa vzniku povrchového odtoku, tj. primárně přímo na pozemku stavby. První normou je ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, druhou pak TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Obě normy pak dohromady tvoří komplex informací, který popisuje všechny hlavní aspekty hospodaření s dešťovými vodami. Nástroj na této stránce umožňuje projít krok za krokem celý proces návrhu odvodnění stavby tak, aby výsledek byl v souladu s požadavky obou norem a legislativními předpisy (zejména zákonem o vodách a Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území).

Nástroj je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů a projektantům, nicméně jej mohou použít i další aktéři výstavby.


 
 
Reklama