Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Reklama

Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Výpočet umožňuje Posouzení možnosti využití srážkové vody. Při návrhu systému je vhodné postupovat následujícím způsobem: navrhnout dispozici systému, posoudit vhodnost povrchu střechy pro zachycování srážkových vod, stanovit objem akumulační nádrže, vybrat prvky systému od některého z výrobců a zvolit jejich uspořádání, zvolit způsob odvádění srážkové vody mimo systém, vybrat případná doplňková zařízení.


Stručný návod

Množství srážek j = mm/rok ???
Délka půdorysu včetně přesahů a = ???
Šířka půdorysu včetně přesahů b = ???
Využitelná plocha střechy () P = m2 ???
Koeficient odtoku střechy fs = <=  ???
Koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot ff =  ???
Množství zachycené srážkové vody Q:  m3/rok ???

Objem nádrže dle spotřeby
Počet obyvatel v domácnosti n =
Celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den Sd = l
Koeficient využití srážkové vody R =
Koeficient optimální velikosti z =
Objem nádrže dle spotřeby vody Vv:  m3 ???

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody
Množství odvedené srážkové vody Q = m3/rok
Koeficient optimální velikosti (-) z =
Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody VP:  m3 ???

Potřebný objem a optimalizace návrhu objemu nádrže
Objem nádrže dle spotřeby Vv = m3
Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody Vp = m3
Potřebný objem nádrže VN:  m3 ???

Výsledek porovnání objemů

 
 
Reklama