Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet objemu nádrže na dešťovou vodu

Posouzení možnosti využití srážkové vody

Výpočet umožňuje Posouzení možnosti využití srážkové vody. Při návrhu systému je vhodné postupovat následujícím způsobem: navrhnout dispozici systému, posoudit vhodnost povrchu střechy pro zachycování srážkových vod, stanovit objem akumulační nádrže, vybrat prvky systému od některého z výrobců a zvolit jejich uspořádání, zvolit způsob odvádění srážkové vody mimo systém, vybrat případná doplňková zařízení.


Stručný návod

Množství srážek j = mm/rok ???
Délka půdorysu včetně přesahů a = ???
Šířka půdorysu včetně přesahů b = ???
Využitelná plocha střechy () P = m2 ???
Koeficient odtoku střechy fs = <=  ???
Koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot ff =  ???
Množství zachycené srážkové vody Q:  m3/rok ???

Objem nádrže dle spotřeby
Počet obyvatel v domácnosti n =
Celková spotřeba veškeré vody na jednoho obyvatele a den Sd = l
Koeficient využití srážkové vody R =
Koeficient optimální velikosti z =
Objem nádrže dle spotřeby vody Vv:  m3 ???

Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody
Množství odvedené srážkové vody Q = m3/rok
Koeficient optimální velikosti (-) z =
Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody VP:  m3 ???

Potřebný objem a optimalizace návrhu objemu nádrže
Objem nádrže dle spotřeby Vv = m3
Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody Vp = m3
Potřebný objem nádrže VN:  m3 ???

Výsledek porovnání objemů

 
 
Reklama