Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Výpočet velikosti lapáku tuků

Výpočet je určen pro návrh jmenovité velikosti odlučovače lapáku tuků (někdy také odlučovače lehkých kapalin nebo odlučovače tuků).

Koeficient měrné hmotnosti lehkých kapalin ft =  
Koeficient měrné hmotnosti lehkých kapalin fd =  
Použití čisticích a oplachovacích prostředků fr =  
Množství vod z kuchyňského provozu Qs =  l/s 
Jmenovitá velikost odlučovače NG = Qs . ft . fd . fr =

Vypočítanou NG - jmenovitou velikost zaokrouhlete na nejbližší vyšší NG lapáku podle výrobní řady dodavatele zařízení.
Doporučené NG dle prEN 1825-1 jsou: 2,4,7,10,15,20 a 25.

 
 
Reklama