Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Reklama

Výpočet velikosti úpravny vody

Volba velikosti úpravny vody závisí na průtoku vody, její tvrdosti a na vlastnostech zařízení, resp. regeneračním cyklu náplně. Důležité je zajištění pravidelné regenerace náplně, ideálně samozřejmě v automatickém režimu. Změkčování se doporučuje u vody s tvrdostí vyšší než 15 °f (stupňů francouzských) jako ochrana před vodním kamenem, který je příčinou nefunkčnosti armatur a snižují výkon kotlů, ohřívačů a zásobníků vody.

Počet osob v domácnosti
Průměrná spotřeba vody l / (os . den) ???
Interval regenerace dny
Tvrdost vody

Potřebná výměnná kapacita úpravny vody

  m3 x °dH
K PROBLEMATICE:

Tvrdost vody
Tvrdost vody popisuje podíl mineralizace vody. Obecně se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Obsah vápníku ve vodě je přímo svázán s geologickou skladbou horniny, kterou protéká. Proto se tvrdost vody v jednotlivých geografických oblastech často liší. Voda pocházející z křídovité oblasti je tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti žulové.

Meze tvrdosti vody


Přepočty tvrdosti vody
1 mmol/l = 5,61o dH 1o dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10o F 1o F = 0,1 mmol/l
1o dH = 1,78o F 1o F = 0,56o dH
1o dH = německý stupeň
1o F = francouzský stupeň

Jak rozlišit tvrdou vodu od měkké? V případě tvrdé vody zeregistrujeme:

  • Mýdlo málo pění a snadno se oplachuje, na hladině kávy nebo čaje se tvoří povlak, z jídel a nápojů se ztrácejí aromatické látky, prodlužuje se doba vaření masa a zeleniny.
  • Zanechává bělavé stopy v hrncích, na nádobí a na sanitárním vybavení (na vanách, umyvadlech…)
  • Způsobuje tvorbu vodního kamene v teplovodních trubkách, v ohřívačích vody, v kotlích a v domácích elektrospotřebičích. Na druhou stranu však chrání potrubí před korozí.

Optimální tvrdost pitné vody ze zdravotního hlediska
Ze zdravotních hledisek dáváme přednost spíše vodě tvrdší. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus. Optimum v pitné vodě je uvedeno ve vyhlášce pro pitnou vodu.

Přítomnost látek zdraví prospěšných představuje tzv. „biologickou hodnotu pitné vody". A nejde pouze o obsah vápníku a hořčíku ve vodě, ale i o přítomnost řady stopových prvků, kde prokazatelně významnou úlohu má např. vanad, kadmium, chróm, mangan, selen, měď, zinek, lithium a řada dalších.

Technické hledisko
Z technického hlediska není žádoucí ani velmi měkká voda, která bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, ani voda tvrdá, která zase snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací.

Příklady tvrdosti vody v lokalitách:

 
 
Reklama