Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet počtu ekvivalentních obyvatel

Interaktivní online výpočet EO. Pro velikost čistírny odpadních vod (ČOV) je rozhodující počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které budou k čistírně trvale napojeny. EO je uměle zavedená jednotka, která se používá pro návrh potřebné kapacity čistíren odpadních vod pro konkrétní území.

Vybavení Jednotka Počet
jednotek
1 jednotka
=  x EO
Rodinný dům
Dům s plochou do 40 m² odpovídá minimálně 2 osobám, nad 40 m² odpovídá minimálně 4 osobám.
Zdroje ÖN 1085, ATV A 129.
osoba
Ubytovna a jednoduchý internát postel
Ubytovna středně vybavená (např. s praním prádla) postel
Kempink návštěvník
Hostinec bez kuchyně místo u stolu
Hostinec se studenou kuchyní místo u stolu
Hostinec s trojnásobným použitím místa u stolu místo u stolu
Zahrádka místo u stolu
Divadlo, kino místo
Sportovní zařízení - návštevníci návštěvník
Sportovní zařízení - sportovci sportovec
Koupaliště a bazén návštěvník
Škola žák
Školka žák
Firma - zaměstnanci ve výrobě zaměstnanec
Firma - administrativa zaměstnanec
Kempink (stanoviště = 70 m2) stanoviště
Přístav kotviště
Počet připojených obyvatel  EO

Vody odpadající z domácností, obcí, měst, závodů, nemocnic atd., u nichž došlo ke zhoršení kvality, se považují za vody odpadní. Patří k nim také atmosférické vody, odváděné jednotnou kanalizační soustavou. Odpadní vody se dělí na splaškové, průmyslové.

Pokud máme objekt, který nelze připojit na veřejnou kanalizaci, je k výběru domovní čistírny odpadních vod (DČOV, ČOV) důležité vědět, zda jde o objekt trvale obydlený/užívaný, jaké vody bude čistit a také kolik osob bude trvale napojeno na čistírnu, tj. jak velká čistírna bude potřeba.

Pro velikost ČOV je rozhodující počet tzv. ekvivalentních obyvatel (EO), tj. osob, které budou k čistírně trvale napojeny. EO je uměle zavedená jednotka, která se používá pro návrh potřebné kapacity čistíren odpadních vod pro konkrétní území. Počet osob (EO), pro který je čistírna určena, stanovuje její výrobce. Obvykle se jedná o určité rozmezí, např. 2-6, 2-4 apod.

Jeden EO odpovídá průměrnému množství 120-150 litrů odpadních vod za den a znečištění 60 g BSK5 za den.

BSK5 je biochemická spotřeba kyslíku. Je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách za 5 dní. Stanovení BSK5 slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu při aerobních podmínkách. Čím vyšší je hodnota BSK5, tím větší je organické znečištění odpadní vody.

Znečištění průmyslových odpadních vod lze pomocí populačního ekvivalentu převést na fiktivní počet obyvatel (ekvivalentní počet obyvatel), produkující stejné znečištění jako výroba jedné výrobní jednotky nebo zpracování jednotky výchozí suroviny. Hodnota ekvivalentního počtu obyvatel se vypočítá podle vztahu

EO =  Q ·BSK5 60
 

kde

Q
je množství odpadní vody v m3.d-1 na výrobní jednotku produktu nebo výchozí suroviny (t, m3, kus, atd.)
BSK5
je průměrná hodnota znečištění odpadních vod v g.m-3
60
je specifické znečištění produkované jedním obyvatelem v BSK5.d-1
 

Důležitá poznámka:
Čistírna krátkodobě zvládne i velké přetížení, tj. není potřeba započítávat občasné návštěvy. Při předimenzování čistírny je nebezpečí, že nebude správně fungovat.
V případě nerovnoměrného zatížení v průběhu roku se požadavky na parametry pro vypouštění stanovují podle průměrného počtu osob. Tj. velikost podle počtu osob, které tam bydlí po delší období, a požadavky hodnoty pro vypouštění podle ročního průměrného zatížení ČOV.

Příklady převodu znečištění odpadních vod na EO. Uvedené hodnoty jsou orientační, jejich hodnota závisí na použité technologii.

Tabulka: Znečištění průmyslových odpadních vod v přepočtu na ekvivalentního obyvatele
Odpadní vodaVýrobní jednotkaEkvivalentní počet obyvatel
výkrm vepřůkus3
ustájení kravkus5 - 10
cukrovarytuna řepy45 - 70
mlékárny se sýrárnoum3 mléka40 - 230
papírnytuna papíru200 - 900
škrobárnytuna brambor500
pivovarym3 piva150 - 350
prádelnytuna prádla350 - 950
koželužnytuna kůže1 000 - 5 000
sulfitová celulózatuna celulózy3 000 - 5 000
drožďárnytuna droždí5 000 - 7 000

Zdroj tabulky: studijní materiály FSv ČVUT


 
 
Reklama