Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet objemu vsakovací nádrže

OD 1.3.2012 PLATÍ NOVÁ ČESKÁ NORMA ČSN 75 9010 VSAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD.

Pro výpočet v souladu s touto normou můžete použít například odkaz Návrh vsakovacího zařízení srážkových vod dle ČSN 75 9010

Problematiku nové normy ČSN 75 9010 můžete sledovat i v přehledu přednášek a zvukových záznamů ze semináře sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí, nebo v samostatných článcích, které jsme na TZB-info k problematice vsakování již zveřejnili a další připravujeme.

Níže uvedený výpočet vychází z německé normy ATV-DVWK-A 138, která u nás byla obecně přijímána v době, kdy česká norma ještě nebyla. Ponecháváme jej zde například pro posouzení dříve provedených instalací.


Odvodňovaná plocha AE =  m2 ???
Odtokový koeficient ψm =  ???
Koeficient zásoby vsakovacího bloku Garantia sR = 0,95 ???
Zvolená četnost dešťů n = rok-1 ???

kf hodnota
[m/s] ???
Šířka výkopu
[m] ???
Hloubka výkopu
[m] ???
 
 

Místní srážkové údaje
T [min] in [l/(s*ha)]
15  ???

Korekční součinitel pro intenzitu dešťů kČR  

Výpočet
Vypočtená délka zasakovacího prostoru L = --- m
Doporučený objem nádrže (pro vsakovací bloky, tunely) Vdop = --- m3
Objem nádrže po přepočtu na rozměry bloku V = --- m3 ???
Délka vsakovací jímky Lvsak = --- m ???
 
Zvolený počet vsakovacích bloků Garantia a = --- ks ???
Doporučená plocha geotextílie AGeo = --- m2 ???
Doporučený počet spojovacích prvků aVerb = --- ks ???

Pozn.: rozměry navržené vsakovací nádrže: Lvsak * bR * hR * kCR


 
 
Reklama