Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí

Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku. Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.

VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K
Počet Zařizovací předmět
DU [l/s] ???

DU [l/s] ???

DU [l/s] ???

DU [l/s] ???
Umyvadlo, bidet
Umývátko
Sprcha - vanička bez zátky
Sprcha - vanička se zátkou
Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem
Pisoár se splachovací nádržkou
Pisoárové stání
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
Koupací vana
Kuchyňský dřez
Automatická myčka nádobí (bytová)
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l)
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l)
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l)
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
Nástěnná výlevka s napojením DN 50
Pitná fontánka
Umývací žlab nebo umývací fontánka
Vanička na nohy
Prameník
Velkokuchyňský dřez
Podlahová vpust DN 50
Podlahová vpust DN 70
Podlahová vpust DN 100
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70
Průtok odpadních vod  l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc=  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp=  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod  l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C =  ???
Množství dešťových odpadních vod  l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci  l/s ???
Potrubí 
Vnitřní průměr potrubí d = ???    
Maximální dovolené plnění potrubí  h = ??? Průtočný průřez potrubí S = m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = ??? Rychlost proudění v = m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = mm ??? Maximální dovolený průtok  Qmax = l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ  

 
 
Reklama