Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Znečištění srážkových vod

Máme několik možností jak s dešťovou vodou naložit. První z nich je odpařování, dále přirozený vsak, odvedení do povrchových vod například pomocí kanalizace.

Výběr z legislativy:

Dešťová voda je klasifikována jako voda odpadní, a tudíž je to voda znečištěná. Síla znečištění je různá zejména podle povrchů, ze kterých dešťová voda stéká. V případě více znečištěné vody je nutné zvážit opatření pro snížení znečištění, příp. zda vůbec je voda pro vsakování vhodná, aby nedošlo k ohrožení podzemních nebo povrchových vod.

Následující tabulky z TNV 75 9011 uvádějí přibližný stupeň znečištění vody s ohledem na povrch:

Typ plochyMíra znečištění srážkových vod
 • Vegetační střechy
 • Střechy z inertních materiálů
 • Střechy s plochou neošetřených kovových částí do 50 m2
 • Komunikace pro chodce a cyklisty
 • Málo frekventovaná parkoviště osobních aut
 • Málo frekventované pozemní komunikacea (příjezdy k domům)
▮▮ ▮▮▮ ▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ nízká
 • Střechy s plochou neošetřených kovových částí 50 m2 až 500 m2
 • Středně frekventované pozemní komunikaceb
 • Vysoce frekventovaná parkoviště (osobní auta a autobusy)
střední
 • Střechy s plochou neošetřených kovových částí nad 500 m2
 • Vysoce frekventované pozemní komunikacec
 • Plochy u skladišť, manipulační plochy
 • Komunikace zemědělských areálů
 • Parkoviště nákladních autd
vysoká
a, b, c   viz tabulku A.1
d           parkoviště, která nejsou součástí veřejných komunikací
Typ plochyHrubé nečistoty, splaveninyJemné částiceTěžké kovyUhlovodíkyOrganické znečištění, BSK5Živiny N, PPatogenní mikro-organizmyChloridy
Střechyvegetační extenzivní
vegetační intenzivní
inertní○/●○/●○/●○/●○/●
s plochou neošetřených kovových částí do 50 m2○/●○/●○/●○/●
s plochou neošetřených kovových částí 50 m2 až 500 m2●●○/●○/●○/●○/●
s plochou neošetřených kovových částí nad 500 m2●●●○/●○/●○/●○/●
Zatravněné plochy ●/●●●●/●●●○/●
Komunikace pro chodce a cyklisty ●●○/●○/●○/●
Parkovištěmálo frekventovaná (osobní auta)●●
(vysoce) frekventovaná (os. auta a busy)●●●●●●●●●●
nákladní autad●●●●●●●●●●●●●●
Pozemní komunikacemálo frekventovanéa (příjezdy k domům)●●
středně frekventovanéb●●●●●●●●●●
vysoce frekventovanéc●●●●●●●●●●●●●●
Plochy u skladišť, manipulační plochy ●/●●●●/●●●●/●●●●/●●●●/●●
Komunikace zemědělských areálů ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●○/●
neznečištěná srážková voda
mírně znečištěná srážková voda
●● středně znečištěná srážková voda
●●● vysoce znečištěná srážková voda
/
a < 300 automobilů za 24 hodin, např. příjezdy k domům a místní komunikace v obytné zástavbě
b 300 až 15 000 automobilů za 24 hodin
c nad 15 000 automobilů za 24 hodin, obvykle dálnice a rychlostní silnice
d parkoviště, která nejsou součástí veřejných komunikací

 
 
Reklama