Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků od 25.3.2013 do 16.8.2013

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

16.8.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Všechny polní plodiny vyžadují ke svému růstu živiny, vodu, vzduch a slunce. Správná rovnováha mezi těmito faktory zvyšuje úspěšnost sklizně. Spoléhání na přírodní dešťové srážky je nejjednodušší forma, pokud je však zapotřebí více vláhy, je závlaha perfektním řešením pro vyplnění mezery v dodávce.

12.8.2013
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství

Z diskuse v posledních 2-3 letech vyplývá, že finanční plány obnovy nejsou vesměs připraveny s odpovídající pečlivostí. Uplatnění teoretického procentuálního vyjádření roční potřeby („odpisu“) z hodnoty infrastrukturního majetku je obvykle zavádějící a vede ke zkresleným názorům.

9.8.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Charakteristika vody, která má být pro zavlažování použita, je velmi důležitá pro kvalitu závlahy. Různé vodní zdroje vyžadují rozdílný přístup. Výkony čerpadla jsou velmi závislé na analýze vodního zdroje a na základě těchto údajů je umožněn správný výběr zařízení.

tekoucí voda z kohoutku
6.8.2013
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Protože je pitná voda základní poživatinou, pro její bezpečnost platí legislativní požadavky neméně přísné jako pro ostatní potraviny, ve skutečnosti dokonce ještě přísnější. Předpokládá se totiž, že ji lidé denně co do množství konzumují více než ostatní potraviny.

29.7.2013
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB

Účelem revize ČSN 73 6660 bylo uvést národní normu pro vnitřní vodovody do souladu s normami evropskými (především ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717) a vytvořit z ní zbytkovou normu k těmto evropským normám, která by obsahovala požadavky, jež nejsou v evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec.

Liniové odvodnění Glynwed
23.7.2013
GLYNWED s.r.o.

Liniové odvodňovací žlaby jsou s výhodou používány pro odvodnění různých zpevněných ploch okolo domů i dalších veřejných prostranství a komunikací. Slouží k zachycení a následnému odvádění dešťové vody až k místu napojení na kanalizaci. Podle stupně zátěže, která je na žlab vyvíjena, rozlišujeme tři hlavní zátěžové třídy. Jim pak odpovídají jednotlivé druhy výrobků.

19.7.2013
WILO CS, s. r. o.

Dříve high tech čerpadla se stala standardem a moderní úsporná čerpadla vyžadují samotní investoři. Tříotáčková čerpadla začínají být pasé. Na výrobce kotlů nové požadavky dolehnou až od r. 2015, ale i oni stále častěji již nyní sahají u vestavěných čerpadel k řešení s vysokou účinností.

1.7.2013
IVAR CS spol. s r.o.

IVAR CS představuje moderní elektronicky řízenou domácí vodárnu E.sybox, kterou lze mimo jiné použít hlavně v případě nedostatečného tlaku v systému. E.sybox nevyžaduje žádné další komponenty, protože se skládá ze samonasávacího vícestupňového čerpadla a z elektroniky pro kontrolu a řízení tlaku či průtoku.

28.6.2013
EuroClean, s.r.o.

Úkolem byla modernizace úpravny vody pro změkčení, která byla vyhospodařená a vykazovala velkou četnost poruch. Po zhlédnutí místa úpravny a v souladu s požadavkem zadání jsme vycházeli z možnosti využít stávajícího zařízení tak, aby nepoškozené mechanické části byly využity pro další provoz úpravny. Nefunkční komponenty byly nahrazeny novými.

26.6.2013
ENBRA, a.s.

Lokální ohřev vody v zásobníku je jednou z nejúspornějších možností, jak mohou domácnosti získat teplou vodu. V nekvalitních zásobnících a bojlerech se však při nesprávném používání a údržbě mohou tvořit usazeniny a s nimi i nebezpečné bakterie. Připravili jsme pro vás několik tipů pro bezproblémový a hygienický ohřev vody v domácnosti.

11.6.2013
BRILON a.s.

Vlastníci domů se soukromými studněmi velmi často čelí vysokým hodnotám železa anebo manganu ve vodě. Ve studniční vodě se železo a mangan obvykle objevují v neviditelném rozpuštěném stavu, takže se voda čerpaná do vodovodní soustavy jeví jako čistá. Jakmile je ale vystavena vzduchu, železo a mangan oxidují a vytvářejí nerozpustné částečky.

27.5.2013
Ing. Jiří Skuhra, CSc., MMR ČR

Centralizované poskytování teplé vody v bytovém domě je spojeno se čtyřmi specifiky (nebytový prostor, neměřené množství tepla k přípravě a distribuci teplé vody, limity měrných spotřeb tepla, technologie dodávky tepla pro přípravu teplé vody prostřednictvím bytových předávacích stanic).

Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE
23.5.2013
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Mezi novinkami jsou nové materiály, především z hlediska ochrany proti korozi, dále nové technologie na úpravu pitné vody a nové technologie čištění odpadních vod, zejména pro menší obce. Zaujmou i novinky pro rekonstrukce inženýrských sítí včetně zařízení a strojů pro monitoring.

22.4.2013
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Ing. Petra Potyšová

Obsahem příspěvku je praktická ukázka provedení rizikové analýzy vodovodu obecního typu, čímž je myšlen vodovod provozovaný obcí. K realizaci rizikové analýzy byla použita metodika WateRisk, stejně tak jako stejnojmenný software.

 Nový modul Siemens umožňuje pro elektrodeionizaci použít i více znečištěnou vodu bez nutnosti předchozího změkčení reverzní osmózou
20.4.2013
Siemens, s.r.o.

Částice způsobující tvrdost vody (zejména vápník a hořčík) v procesu elektrodeionizace snižují účinnost čištění. Nový modul Siemens umožňuje pro elektrodeionizaci použít i více znečištěnou vodu bez nutnosti předchozího změkčení reverzní osmózou. To v praxi znamená nižší náklady na vybavení a výrazné energetické úspory.

15.4.2013
Ing. Renata Biela, Ph.D., Bc. Lucie Šopíková, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

V dnešní době se k dezinfekci pitné vody kromě chloru rovněž využívá ozon a UV záření, při jejichž použití nevznikají vedlejší chlorované produkty. Méně známou možností dezinfekce pitné vody je technologie MIOX, která je využívána především v zahraničí, i když u nás má již své zastoupení.

5.4.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Systém Oxiperm produkuje oxid chloričitý pomocí zředěného roztoku chloritanu sodného (NaClO2, 7,5%) a kyseliny chlorovodíkové (HCl, 9% v objemovém poměru 1:1). Jiné systémy využívají k výrobě oxidu chloričitého poměr 1:3, kde však hrozí riziko, že zředěná kyselina chlorovodíková nebude reagovat s oxidem chloričitým, čímž způsobí korozi materiálu potrubí.

1.4.2013
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Nová norma ČSN 75 5409 platí od 1. 3. 2013. Technická zpráva k ochraně proti legionelám bude platit od 1. 5. 2013. V případě konfliktu úspory energie a hygieny má přednost hygiena. Velikost zásobníku teplé vody se volí podle požadavku TČ. Velikost akumulace u solárních soustav je cca 50 l/m2 kolektorové plochy.

25.3.2013
RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav, Praha

UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby (filtry kombinované s UV lampou), pro rozvody teplé vody, v přístrojích s následnou možností tvorby aerosolu v různých lékařských přístrojích a v dalších aplikacích.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama