Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Základy problematiky ATS – automatických tlakových stanic

Na co si dát pozor při výběru automatické tlakové stanice, co je pro její provoz zásadní, jaké jsou možnosti v sortimentu WILO, to je základní osnova webináře.

Úkolem automatických tlakových stanic je dopravovat tekutiny z nižších úrovní výše. Za nejjednodušší příklad ATS lze považovat jedno čerpadlo vybavené na svém výstupu tlakovým spínačem, který ovlivňuje činnost čerpadla k co největší stabilizaci tlaku za čerpadlem. Existují však různé druhy čerpadel, různé možnosti i potřeby řízení jejich činnosti, jejich výkonu včetně společného řízení více čerpadel atp.. To vše musí podle Ing. Petra Bradáče ze společnosti WILO správná ATS umět a také ji musí technik správně vybrat a instalovat. Nejčastěji jde o zásobování pitnou vodou, typicky třeba vodárny pro rodinné domy napojené na studnu, zásobování vodou užitkovou a dešťovou a významnou oblastí uplatnění ATS je dodávka hasicí vody. Běžně se ATS vkládají i do soustav, kde je nedostatečný tlak pro zásobování výše položených zařízení nebo zařízení či výtoků velmi vzdálených atp., typicky ve výškových budovách. V podstatě je důležité odlišovat, zda je přetlak na vstupu do ATS nebo zda existuje rozdíl hladin, který musí překonat sací schopnost ATS.


Prvky ATS

Základní prvkem ATS jsou čerpadla. Dále ATS obsahuje elektrickou výstroj včetně regulace, měření, přípravou pro komunikaci aj. Pro instalaci jsou nutná sběrná a sací potrubí, armatury aj. A to vše je upevněno na základovém rámu, který obsahuje silentbloky pro omezení přenosu vibrací do okolí. Pro řízení je podstatným prvkem talkový spínač, který je proti tlakovým rázům chráněn malou expanzní nádobou.

ATS s nárazově větším odběrem, například pro hasicí účely, jsou vybavovány předřazenou akumulační nádobou.

Pro menší dopravní průtoky a tlaky se používají především horizontální čerpadla. Pro větší tlaky se používají vertikální čerpadla, nyní řady Helix, které mají od výkonu 7,5 kW demontovatelnou spojku zásadně usnadňující výměnu kartušové ucpávky.

Zajímavostí WILO jsou například ponorná čerpadla TWI 5 SE, která mají vodní chlazení motorů a tak jsou použita i v některých ATS. Některá vertikální ponorná čerpadla lze použít i v horizontální poloze, což snižuje potřebnou výšku nádrže, konstrukce aj.

Základní typy zapojení ATS

Jednočerpadlové ATS, bez elektronického řízení otáček, vyžadují věnovat pozornost expanzní nádobě. S řízením otáček čerpadla potřeba expanzního objemu klesá.

Vícečerpadlové stanice mají standardně 2 až 6 čerpadel, zakázkově je počet čerpadel omezen jen rozumným přístupem k návrh. I ty mohou být bez regulace otáček, s regulací otáček jen jednoho čerpadla až po řízení otáček všech čerpadel.

Speciální rodina ATS je určena speciálně jen pro hasební účely. Od nejjednodušších řešení až po plně maximálně vybavené stanice obsahující i záložní čerpadlo poháněné dieselagregátem.

Regulace ATS

Regulace na konstantní tlak v případě on-off řízení čerpadla vyžaduje expanzní nádobu s objemem, který umožňuje minimalizovat tlakové rozdíly vyvolané měnícím se odběrem vody a nárazovým výkonem čerpadla, či čerpadel. Přesnější je elektronická regulace otáček čerpadel. Více čerpadel umožňuje i kombinaci způsobů regulace. Nejpřesnější je kaskáda, ve které má každé čerpadlo řízené otáčky, ty jsou vzájemně synchronizovány. Kritické provozní body vznikají při připínání nebo odepínání jednotlivých čerpadel. Proto je dnešním standardem, že v kaskádě se před připojením, či odpojením dalšího čerpadla upraví režim ostatních tak, aby případné kritické tlakové změny nevznikaly. I z nákladových poměrů je toto řešení optimální, neboť omezuje výskyt energeticky náročnějšího provozu s vyššími otáčkami, nevyžaduje expanzní nádobu, je i prostorově úsporné.

ATS WILO s typovým označením COR mají všechna čerpadla osazena frekvenčními měniči pro řízení otáček. Označení ATS SiBoost je přednostně určeno pro průmyslové použití.

Zobrazování dat, řízení

Samozřejmostí elektronicky řízených ATS WILO jsou různá provozní hlášení, zobrazování parametrů, příčin poruch atd. Všechny kontrolery jsou přes alikaci WiloCare připojitelné na cloud, nadřazené řízení aj. Přes Wilo-Assistant App lze řadu infromací přenášet i do smart telefonu.

Příslušenství

Velmi užitečný může být inverzní tlakový spínač chránící proti podkladu na sání, expanzní nádoby, montážní pomůcky, pružné kompenzátory tlumící přenos vibrací do potrubí, plovákové ventily atd.

Sací režim ATS

ATS pro provoz v sacím režimu jsou speciálním řešením a vyžadují odborný návrh. Více o nich v samostatném webináři.

On-line katalog

Současný sortiment konstrukčních řad ATS WILO je velmi rozsáhlý a doporučuje se s ním seznámit například s využitím podkladů na webu. Výběrových kritérií je více, patří k nim i úroveň hluku produkovaného ATS.

Katalog obsahuje i podklady pro projektování v BIM pro Revit, a doplňují se pro CAD profi.

Registrujte se a získejte předběžný přístup k novinkám v sortimentu, akcím pro zákazníky, webinářům.


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.