Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová směrnice pro pitnou vodu (DWD) po 22 letech nahrazuje původní směrnici

DWD byla intenzivně připravována od roku 2018. Vzhledem k pandemii covid-19 bylo odsunuto konečné schvalování, ale nyní již je připravena k vydání a publikována bude pravděpodobně koncem roku 2020.

Nová směrnice pro pitnou vodu (DWD)
Nová směrnice pro pitnou vodu (DWD)

Ing. Radka Hušková se tématu věnovala na webkonferenci Provoz vodovodů a kanalizací Pitná voda, kterou 10. 11. 2020, pořádal SOVAK ČR. 

Implementace do národních právních předpisů bude následovat v příštích 2 letech

Ing. Radka Hušková se ve své prezentaci zaměřila na novou směrnici pro pitnou vodu (DWD), která po 22 letech nahrazuje původní směrnici. DWD byla intenzivně připravována od roku 2018. Vzhledem k pandemii covid-19 bylo odsunuto konečné schvalování, ale nyní již je připravena k vydání a publikována bude pravděpodobně koncem roku 2020. Implementace do národních právních předpisů bude následovat v příštích dvou letech.

Změny vyplývající z nové směrnice pro pitnou vodu (DWD)

Nově jsou například zavedeny požadavky na kvalitu materiálů, chemikálií, filtračních médií v kontaktu s pitnou vodou.

Evropská komise do 1 roku zveřejní seznam látek, které vzbuzují obavy. Komise stanoví směrné hodnoty pro tyto látky a také do 3 let metodiku pro měření mikroplastů a technické pokyny pro sledování PFAS a sumu PFAS.

Nově je povinné vykazování ztrát vody metodou založenou na indexu infrastrukturní ztrátovosti vodovodní sítě nebo jiné vhodné metody.

U četnosti odběrů vzorků v případě provozovatelů produkujících nad 100 m3/den nedochází ke změnám, ale u malých vodovodů bude četnost navýšena.

Stejně tak se malé vodovody budou muset vypořádat s povinností informovat spotřebitele a nastavit si zveřejňování požadovaných informací, pokud tak již nečiní.

Na závěr Ing. Radka Hušková uvedla, že při impementaci směrnice do českých národních předpisů bude nutné rozložit povinnosti mezi zúčastněné strany, nejen pro provozovatele vodovodů a kanalizací.

Zdroj: Tisková zpráva z konference Provoz vodovodů a kanalizací Pitná voda, Ivana Weinzettlová Jungová, SOVAK ČR, 2020

 
 
Reklama