Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík I.

H2S zapáchá již při koncentraci 0,5 ppm a je silný čichový toxin. Při 50–300 ppm člověk ztrácí čich a v koncentracích nad 300 ppm je H2S životu nebezpečný. Grundfos má řešení, jak zmírnit zápach a strategii, jak problémy efektivně minimalizovat.

Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík, ilustrační foto D. Kopačková, redakce
Zapáchá kanalizační síť? Nejčastější příčinou je jedovatý sirovodík, ilustrační foto D. Kopačková, redakce

Tvorba sirovodíku v kanalizaci je složitý proces, který závisí na mnoha faktorech včetně teploty, složení odpadní vody, retenční doby v potrubí nebo provozní době čerpadel v čerpacích jímkách. Ideální řešení problémů se sirovodíkem musí brát v úvahu všechny tyto faktory a musí vycházet ze skutečných provozních podmínek. Na tomto přístupu je založeno řešení problémů se sirovodíkem od společnosti Grundfos.

Obvyklá situace – obyvatelé si stěžují na zápach z kanalizace

Když ale pracovníci provozovatele kanalizace přijedou na místo, žádný zápach necítí ani nenaměří. Proč? Sirovodík lze naměřit a cítit jen v určitou dobu. A jeho zápach se objevuje hlavně tehdy, když systém čerpá.

Sirovodík je jedovatý, při větších koncentracích způsobuje ztrátu čichu a je životu nebezpečný

Jaké množství sirovodíku se při čerpání uvolní závisí na pH, teplotě a turbulenci. Čím větší je turbulence a čím nižší pH, tím více sirovodíku se uvolní. Důsledkem uvolňování sirovodíku není jen zápach po zkažených vejcích, ale také je jedovatý a způsobuje korozi součástí a stěn betonového potrubí.
Zapáchá již při velmi malých koncentracích 0,5 ppm. Sirovodík je jedovatý a ve své podstatě silný čichový toxin, který paralyzuje čichové buňky v nose. V koncentracích 50–300 ppm člověk ztrácí čich a v koncentracích nad 300 ppm je sirovodík životu nebezpečný.
Bakterie za pomoci kyslíku přeměňují v potrubí sirovodík na kyselinu sírovou. Ta pak poškozuje stěny potrubí a šachty. Důsledkem může bý i úplné zhroucení kanalizačního potrubí.

Jak proces vzniku sirovodíku funguje se podívejte na videu:


Vznik sirovodíku představuje častý a závažný problém, který má zdravotní, bezpečnostní a finanční důsledky.

Příklad z praxe v Dánsku

Když dánská vodohospodářská společnost Mariagerfjord Vand A/S narazila na problémy se sirovodíkem ve své kanalizační síti, řešení od Grundfos tyto problémy rychle vyřešilo. Nikdo si už nestěžuje na zápach a náklady na chemikálie se v postižené oblasti snížily o 70 %.

Problémy nastaly při uzavření ČOV a vybudování čerpací stanice, která byla napojena na stávající kanalizaci. Obyvatelé si začali stěžovat na zápach a provozovatel se snažil situaci řešit přidáváním různých chemikálií, použitím čistících ježků, ale nic nepomáhalo,“ říká Brina Frost, Operations Manager Mariager Water utility.

Zaměřujeme se na množství energie, které potřebujeme k přepravě odpadní vody do ČOV, v důsledku čehož chceme čerpat co nejmenší objem. Rozdělujeme stávající sítě. Starý systém, ve kterém čerpáme povrchovou i odpadní vodu, jsme přeměnili na samostatné systémy, ale používáme zejména původní potrubí. Proto je v potrubí vzhledem k jeho délce málo odpadní vody. Díky tomu se prodlužuje retenční čas a to způsobuje stále větší problémy se sirovodíkem,“ vysvětluje Christian Schou, Application Manager Grundfos.

Grunfos měl zájem pomoci a přišel s flexibilním chytrým řešením

Řešení Grundfos měří údaje v čerpací šachtě a podle něj jsou dávkovány chemikálie.
Když jsme řešení zrealizovali, stížnosti obyvatel ustaly. Zlepšilo se naše pracovní prostředí a používáme méně chemikálií. Jsem velmi pokojen, usnadnilo mi to práci v čerpací stanici i v šachtě,“ říká Brina Frost.
Díky tomuto projektu jsem si uvědomil, jak překvapivě nízké spotřeby chemikálií se podařilo dosáhnout. Ušetřili jsme 70%  chemikálií. A co je nejdůležitější, lidé už nevolají a nestěžují si na zápach,“ shrnuje tento projekt Christian Schou.

Podívejte se na celý příběh:

Problém se zápachem z kanalizace u dánské vodohospodářské společnosti Mariagerfjord Vand A/S a řešení Grundfos.
Problém se zápachem z kanalizace u dánské vodohospodářské společnosti Mariagerfjord Vand A/S a řešení Grundfos.

Máte podobný problém? Dohodněte si schůzku s našimi odborníky


Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.

Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...