Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinka v DČOV: AS-IDEAL PZV – ideální řešení na ohlášení a do zásaku

Nové nařízení vlády NV 57/2016 Sb., které řeší vypouštění do vod podzemních, zpřísňuje požadavky na odtokové parametry – zejména co se týče forem dusíku. Z hlediska technologického to znamená navýšení objemů čistíren odpadních vod, změny v procesech, a tím pádem i novou certifikaci nebo hledání vhodného výrobku na trhu, dostupného okamžitě.

Název AS-IDEAL PZV a důvody vzniku

Jako ASIO, spol. s r.o. jsme tentokrát zvolili ten druhý postup. Našli jsme vhodnou technologii (a to přímo v Německu) a dohodli se na jejím využití v kombinaci s našimi nádržemi AS-MONA. Vznikl tak v podstatě „ideální“ výrobek i pro využití v té nejpřísnější třídě na ohlášení domovních ČOV, ve třídě PZV – tj. pro vypouštění do vod podzemních. Název je pak logickým spojením slov ASIO – IDEAL – PZV.

Výhody spojení technologie AS-Klärmax IDEAL a nádrží AS-MONA

První výhodou je, že německou technologii, vestavbu označovanou jako AS-Klärmax IDEAL, lze použít samostatně do volitelných nádrží, např. i k rekonstrukci stávajících septiků nebo jímek na vyvážení, a změnit je tak na plnohodnotné ČOV. V případě prokázání geometrické podobnosti mezi zkušebním zařízením a rekonstruovaným objektem lze pak předpokládat, že bude dosahováno hodnot ověřených na zkušebně při zkoušce typu, a garantovat tak obdobné hodnoty, jaké byly dosaženy na zkušebně – PIA v Aachenu. První výhodou je tak možnost odpovědně garantovat výstupní hodnoty i při rekonstrukcích.

Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV
Čistírna odpadních vod AS-IDEAL PZV

Druhou výhodou je, že pevným spojením řady plastových nádrží AS-MONA a společnou certifikací s vestavbou AS-Klärmax IDEAL vznikla domovní ČOV – AS-IDEAL PZV. Tato čistička odpadních vod, certifikovaný výrobek, má hned několik předností:

  • Jednoduchá instalace – čistírnu tvoří nádrž s technologií osazená v terénu a zasypaná, bez nutnosti obetonování (v případech umístění do vyšší spodní vody je nutné zabezpečit nádrž proti vztlaku), propojená s řídicí jednotkou vzduchovými hadicemi v chráničce.
  • Jednoduchá obsluha – SBR proces řízený procesorem, s velkým rozsahem v množství natékajících vod, bez nutnosti zásahů do provozu.
  • Jednoduché, ale skutečné řešení kalové problematiky – jednak je díky vysokému stáří kalu (více než 30 dnů) v ČOV kal stabilizovaný, jednak díky vysoké mineralizaci je jeho produkce minimální. Odkalování a zahušťování tak může být řešeno odvodňovacím prvkem přímo v čistírně.
  • „Super“ cena od cca 40 000,– Kč (+ DPH) – cena zahrnuje kompletní dodávku čistírny na ohlášení ve třídě PZV.

AS-IDEAL PZV – ideální řešení na ohlášení a do zásaku

Novinka mezi ČOV tak, přesně podle názvu, nabízí zákazníkovi ideální čistírnu určenou pro ohlašování ve třídě PZV, ale samozřejmě nejen to – ČOV bude dobře využitelná i pro všechna další použití zejména tam, kde bude docházet ke krátkodobým výkyvům v zatížení, a tam, kde se zákazník bude chtít zabývat provozem ČOV co nejméně.