Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TOPAS - domovní čistírna odpadních vod nové generace

Oceněná čestným uznáním v soutěži o cenu „Inovace roku 2014“

Nejnovější typ čistírny odpadních vod (ČOV) TOPAS, patří do generace čistíren, jejichž historie sahá až do roku 1992, kdy byl systém TOPAS poprvé patentován. Od té doby, prošly čistírny TOPAS mnohaletým vývojem, který je charakterizován v podstatě neustálým zdokonalováním a současně doprovázen dalšími patenty. Jedná se např. o pískový filtr, membránovou filtraci, monitorovací modul, řízení GSM či technologii ocelo-plastových nádrží. Všechny tyto zkušenosti a patenty byly využity při konstrukci čistírny, která představuje novou generaci domovních čistíren, kdy se současnou úroveň techniky velkých čistíren podařilo aplikovat i na čistírny domovní.

Hlavní přednosti

Čistírny odpadních vod TOPAS jsou řízeny sofistikovaným programem, který optimalizuje proces čištění, jak z hlediska kvality a množství vody na přítoku, tak z hlediska minimalizace spotřeby elektrické energie nebo dávkování chemikálií. Řídicí jednotka má samozřejmě i další funkce, které jsou dnes u obdobných technických výrobků běžné. Jde např. o hlášení všech závad na displeji, evidenci provozních hodin všech strojů, evidenci o průtoku vody čistírnou v m3/den (součet, průměr, denní max.), možnost přenosu a nastavování všech provozních dat systémem GSM apod.

TOPAS 10 Švédsko
TOPAS 10 Švédsko

Základní typ čistírny je možné doplnit o vestavěný pískový filtr s automatickým praním (Evropský patent), který při doplnění o UV lampu umožňuje zpětné využití vody v domácnosti nebo je vhodný pro kapénkovou zálivku. Čistírna je vybavena programem a zařízením k přesnému dávkování chemikálií. Při úplném přerušení přítoku splašků se automaticky zapíná speciální udržovací režim, který zaručí, že čistírna je plně biologicky funkční po dobu minimálně tří měsíců. Testování ve Švédsku prokázalo plnou funkci po 6 měsících bez přítoku. Jedná se tedy o domovní čistírnu, plně vhodnou pro rekreační objekty.

Nádrže ČOV TOPAS jsou plně samonosné, bez nutnosti obetonování stěn. Technologii TOPAS je možné instalovat prakticky do jakékoliv nádrže, pokud má dostatečný objem. Proto je využívána k rekonstrukci starých nebo i nových, špatně fungujících čistíren.

Legislativa domovních ČOV

Při samotné instalaci čeká majitele čistírny spousta jednání a vyřizování na úřadech. Kolečko začíná na vodoprávním úřadě, kde také vše, v lepším případě povolením čistírny, končí. Podle současné platné legislativy se proces úředního povolování domovních čistíren ubírá buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení k vypouštění odpadních vod“, nebo se postupuje jednodušším způsobem, tzv. na „Ohlášení“ (u certifikovaných čistíren, označovaných CE).

Hlavní rozdíly mezi oběma způsoby jsou následující:

 • „Povolení k vypouštění odpadních vod“
  • vyžaduje odběr vzorků akreditovanou laboratoří, obvykle 2× ročně
  • vydává se na omezenou dobu (nejčastěji na 10 let)
 • „Ohlášení“
  • ČOV musí splňovat požadovanou účinnost čištění, stanovenou pro danou lokalitu (kategorie výrobku I, II nebo III)
  • jedenkrát za dva roky je nutná kontrola technického komisaře
  • není nutné odebírat vzorky odpadní vody
  • vydává se na neomezenou dobu

O způsobu a podmínkách povolení ČOV v místě instalace ČOV se vždy před zakoupením čistírny nejprve informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě, kde Vám sdělí podrobnosti.

Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb., zatímco vypouštění odpadních vod do vod povrchových upravuje NV č. 401/2015 Sb.

Čistírny TOPAS splňují všechny požadované parametry v převážné většině lokalit už ve standardním provedení. Pouze ve vodárensky chráněných lokalitách je třeba zvolit vhodné doplňkové příslušenství.

Servis ČOV TOPAS
Servis ČOV TOPAS
ČOV TOPAS Plus s dávkovačem chemikálií
ČOV TOPAS Plus s dávkovačem chemikálií


TopolWater, s.r.o.
logo TopolWater, s.r.o.

Výroba a prodej domovních čistíren odpadních vod TOPAS pro 5 - 300 osob, kompletní dodávky komunálních ČOV s obchodními názvy MONOBLOK-T a FLEXIDIBLOK, subdodávky technologických celků, systémy pro čištění průmyslových odpadních vod.