Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rodinný bazén - věrný přítel (V)

V minulém pokračování seriálu o rodinných bazénech jsme se zaměřili na možnosti materiálového provedení bazénových van u privátních bazénů. Dnes budeme pokračovat bazény betonovými, tvárnicovými, celokovovými a nerezovými.

Bazény betonové
Patří k nejpracnějším konstrukcím, citlivým na přesnost prováděných prací a kvalitu provádění. Dobře provedený betonový bazén má téměř neomezenou životnost. Zhotovují se vyléváním z tzv. vodostavebného betonu do předem provedeného bednění. Výztuž betonové vany se provádí převážně pomocí výztužných sítí. Kvalitně provedené bednění včetně jeho zajištění proti posunu je základem pro budoucí konstrukci a má výrazný vliv i na cenový náklad na povrchovou úpravu (náklady na vyrovnávací stěrky). Konečný vzhled betonovému bazénu pak vtiskne povrchová úprava. Ta bývá řešena nátěrem, pohledovou PVC fólií nebo keramickým obkladem.


Obr.1 - Konstrukce betonového bazénu


Nátěr betonové konstrukce, je investičně nejlevnějším řešením v cenovém rozsahu cca 200-300 Kč/m2 plochy, ale životnost nátěrů je poměrně malá a je třeba uvažovat s častou obměnou - cca jednou za 2-3 roky. Výjimku tvoří speciální nástřiky na bázi PE nebo PVC se životností cca 10 let, ale výrazně vyšší cenou (srovnatelnou s vyfóliováním bazénu).


Obr.2 - Izolace na bazénu před fóliováním
Fóliování betonového bazénu je poměrně častý způsob ošetření betonových bazénů. Materiálem jsou fólie z měkčeného PVC se skelnou výztuží, která zvyšuje mechanickou odolnost fólie a zabraňuje jejímu natahování. Nejčastěji se používají fólie DLW nebo ALCORPLAN jako dovozové materiály, případně z tuzemských materiálů fólie z Fatry Napajedla. Po fólii se zpravidla montuje tepelná izolace, která současně zakrývá drobné nerovnosti podkladní konstrukce a "změkčuje" povrch bazénu na dotek.

Fólie vytváří nejen povrchovou úpravu v bazénu, zajišťuje i barevné řešení (ve škále barev dané výrobcem) a slouží současně i jako hydroizolace konstrukce bazénů. Fólie se dobře udržují, jejich nevýhodou je však snadné mechanické poškození. Fólie se do bazénů svařují horkovzdušně na místě, stejným způsobem lze provádět i případné opravy při mechanickém poškození.

Materiál je dobře odolný běžným koncentracím bazénových chemikálií, vysoké koncentrace chlóru však mohou způsobit vyblednutí fólie. Cenově je nutné pro fóliování uvažovat s náklady cca 900-1200 Kč/m2 povrchu, podle složitosti tvaru a uvažovaném prostřihu.Obr.3 - Betonový bazén s fólií


Keramický obklad bazénu je forma povrchové úpravy sice nejdražší, ale s nejdelší životností. Obklady se lepí speciálními lepidly na vytvrdnutý betonový povrch opatřený hydroizolační stěrkou. Pro obklad je nutné volit bazénovou keramiku s nízkým stupněm nasákavosti, pro venkovní bazény mrazuvzdornou. Firmy nabízející bazénovou keramiku mají ve své nabídce i tvarovky k řešení koutů a hran bazénu, přelivné hrany a přechody na keramický obklad ochozu bazénu. Cenově se bazénová keramika pohybuje v rozmezi 3500-5000 Kč/m2 obkládané plochy.Obr.4 - Atypický venkovní železobetonový bazén s keramickým obkladem


Bazény tvárnicové
Bazény tvárnicové tvoří variantu k bazénům betonovým. Představují bazény s velkou trvanlivostí a jsou proto vhodné nejen pro venkovní, ale i pro interiérové bazény. Výstavba bazénového tělesa z betonových nebo škvárobetonových tvárnic umožňuje rychlejší způsob výstavby - není pro obklady nutná dlouhá technologická přestávka jako u betonu. Použití tvárnic však částečně omezuje tvarovou variabilitu bazénu. Cenově jsou tvárnicové bazény srovnatelné s bazény betonovými, stejný je i způsob povrchové úpravy a hydroizolace bazénu.Obr.5 - Výstavba bazénu ze škvárobetonových tvárnic


Zvláštní druh tvárnicového bazénu představuje bazén polystyrénový. Polystyrénové tvárnice se na urovnaný betonový povrch vyskládávají formou stavebnice Lega - na zámek a vnitřek se pak postupně vylévá betonovou směsí. Při takovéto výstavbě odpadá nutnost bednění pro betonáž a polystyrén zajišťuje velmi kvalitní tepelnou izolaci bazénu. Výstavba se tak velmi zjednoduší a urychlí. Pro špatné mechanické vlastnosti polystyrénu je ale nutné před povrchovou úpravou provést vnitřní omítku bazénu, která polystyrén ochrání před poškozením a tím se výhoda rychlé a levné stavby částečně vytrácí. Povrch polystyrénových bazénů se řeší stejně jako u betonových nebo tvárnicových bazénů fólií nebo keramickým obkladem.Obr.6 - Výstavba bazénu z polystyrénových tvárnic


Bazény celokovové
U nás jsou používány několik desetiletí i jako bazény veřejné. Unifikované ocelové bazény se stavěly převážně v období 70. let. Jejich výhodou byla snadná dostupnost pro investora v době nedostatku stavebních kapacit (dnes již nepochopitelná) a velká rychlost výstavby svařením z předem připravených dílů. Nevýhoda ocelové konstrukce se ale projeví v provozu velmi brzy - pro vodu s vyšším obsahem chlóru není ocel ten nejlepší materiál. Každoroční nátěry konstrukce výrazně zvyšují provozní náklady. Pokusy byly provedeny i s hliníkem - ani hliníkové bazény nenašly široké uplatnění a brzy se i od tohoto materiálu upustilo. Uplatnění celokovových bazénů našlo až použití nerezových konstrukcí. Ty spojují výhodu rychlé výstavby, téměř bezúdržbového provozu a prakticky neomezené trvanlivosti srovnatelné s konstrukcí betonovou s keramickým obkladem.

Nerezové bazény
Snadno odolávají povětrnosti, proto jsou vhodné jak do interiérů, tak i ven, voda v nich může bez problémů zůstávat celoročně. Nerezové bazény mohou mít libovolný tvar, členitost a snadnost instalace rozličných atrakcí a doplňků. Nevýhodou může být pouze poměrně fádní šedost povrchu bazénu a tím i šedavý odstín vody. Zrcadlový efekt materiálu vyžaduje vhodné barevné řešení interiéru a osvětlení bazénové haly, u venkovních bazénů získává voda v bazénu pěkný vzhled při bezmračném slunečném počasí. Při pořizování nerezového bazénu je nutné počítat s poměrně vysokými investičními náklady, které se však vrátí v podobě jednoduché údržby a dlouhé životnosti.

Pro nerezové bazény se zřizuje jako stavební připravenost pouze betonový základový pás, na který se buduje nosná nerezová konstrukce a pak přivařují nerezové plechy stěn a dna bazénu. Výstavbu nerezového bazénu není možné provést svépomocí, musí ji provést odborná firma.Obr.7 - Nerezový dětský bazén


Rekapitulace konstrukcí bazénů:

Typ bazénu Výhody Nevýhody
Bazény nafukovací
Bazény montované přenosné
nízké pořizovací náklady
jednoduchý provoz
jednoduchá montáž bez odborné pomoci
bezpečné pro děti
možná demontáž a uložení
krátká životnost
nekontrolovatelná kvalita vody
nutná častá výměna vody
nelze v nich plavat
použití jen pro sezónu
Fóliové bazény nízké pořizovací náklady
snadná údržba
rychlost výstavby
snadná opravitelnost
možná výměna fólie
relativně krátká životnost
výrobcem daný tvar a hloubka
mechanicky málo odolné
náchylné při přechlórování
vhodnost odborné montáže
Laminátové bazény
Polypropylénové bazény
snadná a rychlá montáž
dostupná cena
snadná údržba
mechanicky odolné
chemicky odolné
výrobcem daný tvar a hloubka
pro montáž nutná mechanizace (jeřáb)
omezená velikost pro dopravu
stárnutím materiál ztrácí svůj prvotní hezký vzhled
opravy na konstrukci viditelné
Betonové bazény
Tvárnicové bazény
dlouhá, téměř neomezená životnost
možnost volby libovolného tvaru
možnost volby libovolné hloubky
možnost osazení libovolných atrakcí a doplňků
možnost volby povrchové úpravy (materiálu a barvy)
vhodné jako vnitřní i venkovní bazén
vysoké pořizovací náklady
nutnost odborné stavební firmy
nutnost specializované firmy na izolaci a povrchovou úpravu
dlouhá doba výstavby
nároky na preciznost prací
Celokovové (nerezové) bazény dlouhá, téměř neomezená životnost
možnost volby libovolného tvaru
možnost volby libovolné hloubky
možnost osazení libovolných atrakcí a doplňků
rychlá výstavba
vhodné jako vnitřní i venkovní bazén
mechanická odolnost
chemická odolnost
jednoduchá údržba
vysoké pořizovací náklady
nutnost odborné montážní firmy
nemožnost barevné volby
šedavý odstín bazénu
šedavý odstín vody


Příště (v pátek 19.7.): Volba velikosti a tvaru bazénu


 
 
Reklama