Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rodinný bazén - věrný přítel (III)

V prvním díle našeho seriálu jsme se věnovali dispozici venkovních bazénů, zasazených u objektu v zahradě. Říkali jsme si, že by měl být na slunném místě, nepřekážet provozu kolem domu, ale být vhodně přístupný s vazbou na objekt. Rozumné je, umisťuje-li bazén zahradní architekt ve spolupráci s bazénovým technologem. Jak je to ale v případě vnitřních bazénů?

Volba místa , velikost a dispoziční řešení interiérového bazénu

I začlenění bazénu do obytného objektu by měl řešit zkušený architekt ve spolupráci s uživatelem a technologem. Bazén může být dominantou interiéru - zasazen do hlavní obytné části, pokud mají všichni členové rodiny "plovací blány" a předpokládá se, že se kolem bazénu bude odehrávat převážná část rodinného života. Pokud tak není, je lépe umístit bazén do bočního křídla, kde je možné mnohem lépe zvládat i negativní důsledky působení bazénu na stavební konstrukci i provoz.


Bazén s posezením
Toto řešení bývá voleno nejčastěji, protože je pak i provozně méně nákladné. Uvědomme si velikost vodní plochy a množství vody, která se z hladiny bazénu uvolňuje. Bazénová hala by měla umožňovat dostatek pohybu kolem bazénu i možnost posezení, pokud si uživatel nechce vždy jen rychle zaplavat. Bazén by měl sloužit k celkové relaxaci a odpočinku, málokdy je požadavek pouze ke sportovnímu užití. Čím je ale hala větší, tím stoupají nároky na prvotní investici, na zvýšenou temperaci (oproti jiným prostorám domu) i na odvlhčovací zařízení snižující vlhkost vzduchu v bazénové hale. Je proto nutné vždy hledat rozumný kompromis na základě požadavku klienta.

V této chvíli záleží hodně na zkušenostech projektantů a architekta, aby velikost haly a bazénu splnila po výstavbě očekávání klienta.

Bazén nemusí být vždy umístěn ve středu haly, ani nemusí být obchozí ze všech stran, nutné je ale dopředu uvažovat, jakým způsobem se bude zajišťovat úklid a údržba všech zařízení, aby pak po nákladné investici do bazénu nebyl např. problém vyměnit žárovku nebo zavřít okno bez nutnosti vypustit bazén. Poblíž bazénu by neměla scházet sprcha nebo sprchový kout a toaleta. Ideálním doplňkem může být i malá sauna nebo infrakabina, pro milovníky opalování domácí solárium. Pokud k bazénu budete zvát hosty, je vhodné, aby se měli kde převléci, aniž by je majitel musel pouštět do soukromí své ložnice.Dispoziční umístění bazénu v objektu


Bazénová hala by měla mít dostatek světla, případně je vhodný výhled do venkovního prostoru, měla by ale zajišťovat dostatečnou intimitu pro koupající. Tohoto kroku lze dosáhnout prosklením stěny do zahrady a umístěním zakrytí. Uživatel si pak sám může zvolit koupání s venkovním výhledem, či se zabráněním nežádoucích pohledů od sousedů. U prosklených ploch je nutné nezapomenout na problematiku "rosného bodu" pro chladná období.

S jednou velkou chybou, se kterou se v naší projekční praxi velmi často setkáváme, je řešení bazénu jen z hlediska dispozice uživatelských prostor. Bazén je architektem v interiéru navržen, na stavbu je získáno stavební povolení, teprve pak je vyzván technolog ke spolupráci, aby umístil zařízení, které celý bazénový systém "oživí" a zajistí tak jeho funkčnost. Nikdo ale dopředu neuvažoval, kam se technologie umístí.


Interiérový bazén v objektu
Pro zajištění provozu bazénu nesmí chybět vhodná úpravna vody s rozumnou možností přístupu, ale není nejvhodnější její umístění do bazénové haly. K jednotlivým zařízením musí být zajištěn přístup pro kontrolu a údržbu, musí být možnost dopravovat sem chemikálie potřebné pro úpravu vody. Úpravna by neměla být vzdálená od bazénu - čím je dále, tím jsou delší rozvody a zbytečně narůstá jak investice, tak provozní náklady. Ideální řešení je umístění strojovny úpravny vody pod ochozem bazénu, ale s možností přístupu mimo bazénovou halu. Prostory strojovny se napojují na zdroj vody, nutné je odkanalizování prostoru strojovny, přívod topného média a elektrické energie. K provozu bazénu musíme dále řešit způsob větrání haly včetně odvlhčení a systému vytápění.

Důležitou otázkou při rozhodování o stavbě rodinného bazénu je volba optimální velikosti a tvaru. Zde je potřeba se zamyslet, k čemu bude bazén sloužit, máme-li dostatečný zdroj vody k napouštění bazénu a je-li kam použitou vodu vypustit. Při návrhu je vhodné spočítat množství vody, které k provozu bazénu bude potřeba (vrátíme se k tomuto tématu v některém z pokračování tohoto seriálu). Není pravdivé tvrzení některých dodavatelů bazénů, že se bazén jednou napustí a pak již se voda nemusí měnit. Velikostí bazénu a tím i objemu vody narůstají náklady nejen na vodě, ale i spotřeba chemikálií k potřebné úpravě a zabezpečení vody, spotřeba energie na výkonnější čerpadlo úpravny vody, spotřeba tepla pro temperaci vody a na klimatizaci a topení bazénové haly. Výrazně stoupají i investiční náklady nejen na bazén, ale na celou stavbu domu.

Malé bazény na druhou stranu nemusí splnit očekávání klienta. I ten nejmenší bazén způsobí radost dětem, ale ty odrostou a malý bazén pak nebude vyhovovat ani jim, když si v něm nebudou moci zaplavat. U venkovních bazénů lze uvažovat se zvětšením bazénového tělesa, u vnitřních bazénů to však je téměř nemožné bez vybourání kusu domu. Jakou velikost bazénu tedy zvolit?

Privátní bazén pro "plavání" by neměl mít menší rozměry než 6 x 2,5 m a hloubku min. 1,20 m. Doporučuje se ovšem mít bazén o trochu větší - pro 4 člennou rodinu optimální 7-8 x 3-4 m s hloubkou 1,4 m. Ani tato délka by asi neumožnila plavání, proto se tyto bazény vybavují zařízením na plavání proti proudu, které proti plavci vypouští provzdušněný proud vody. Bazén nemusí být vždy obdélníkový - oblíbené jsou ovály, příp. nepravidelný tvar se zákoutími pro posezení s perličkovou nebo podvodní masáží jako u vířivek. Stává se, že v našem projekčním ateliéru řešíme i speciální přání klientů - rodinný bazén ve dvou výškových úrovních s vodopádem z horní části do spodní, rodinný bazén "amerického typu" v délce nad 12 m nebo bazén v podobě plavecké dráhy - dlouhý 25 m a široký 2,5 m, bazén skokanský s hloubkou přes 3,4 m , bazén s nastavitelnou hloubkou a pod. Rodinné bazény "klasického" tvaru obdélníku či oválu s hloubkou do 1,6 m však převládají.

Bazén vířivý (whirlpool) je speciální kategorií rodinných bazénů. Není určen ani k plavání, ani k velkému dovádění, díky svým poměrně malým rozměrům - půdorysně 1,5 x 1,5 m až 2 x 2 m, s hloubkou cca 60 cm. Ve vířivkách uživatel převážně sedí nebo v polosedě leží a nechává se jemně masírovat podvodní nebo perličkovou masáží. Účelem těchto bazénků je klidová relaxace. Jejich výhodou je poměrně malý obsah vody - 1-2 m3. Rodinné vířivky jsou dodávány převážně jako výrobek vcelku včetně masážního čerpadla a dmychadla a s malou úpravnou vody, která udržuje kvalitu vody i stálou teplotu vody ve vířivce. Součástí dodávky bývá i kryt na vířivku pro snížení výparu a tepelných ztrát v mimoprovozní době.

V příštím pokračování seriálu (pátek 28.6.) se podíváme na:
MATERIÁLOVÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ BAZÉNU.

 
 
Reklama