Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Otázky investora před objednávkou bazénu (I)

Před pořízením bazénu je vhodné promyslet různé alternativy - typu, velikosti, tvaru, materiálu a budoucích doplňků, které si eventuálně můžete pořídit v budoucnosti. Článek kromě rekapitulace částí bazénu přináší užitečný seznam otázek pro investory, na které je třeba si odpovědět před objednáním bazénu.

Proč mít bazény
Bazény se v současné době staví téměř v každém větším domě. Ať už jako zahradní bazény nebo vnitřní bazény v bazénové hale. Plavání je sport, který nelze nahradit jinou pohybovou aktivitou. Střídavé zatěžování a uvolňování jednotlivých partií těla působí příznivě na jejich vývoj a způsobuje jejich rovnoměrné rozvíjení. Vodní prostředí má také pozitivní vliv na funkci krevního oběhu, snižuje se tepová frekvence, harmonizuje se dýchání. Odlišné teploty vzduchu a vody otužují celý organismus a působí tak preventivně proti nejrůznějším chorobám. V současné době se bazény stávají samozřejmou součástí vybavení rodinných domů, kde vytváří prostředí vhodné ke každodenní relaxaci.

Vnitřní bazény x venkovní bazény
Je to otázka jak finanční, tak i možnosti vlastního umístění v budově nebo na pozemku. Z hlediska využití jsou vnitřní bazény užívány celoročně, zatím co venkovní zahradní bazény lze užívat zpravidla od dvou do pěti měsíců. To je dáno způsobem ohřevu vody a zastřešením či zakrytím. Z našeho pohledu se nám zdá, že nejlepší kombinace je vnitřní bazén, který je umístěn do bazénové haly, kde je jedna stěna prosklená a dá se v případě pěkného počasí otevřít. Další možností je již zmiňované zastřešení venkovních bazénů.


Bazény - montáž a stavební příprava připravenost

1. Výkopové práce pro bazén
Bazény stejně tak jako každá jiná stavba potřebují důkladnou přípravu a výběr místa. Před vlastním výkopem je nutno vytyčit stavební jámu s přihlédnutím k okolnímu prostředí, zvláště k typu zeminy, druhu a velikosti bazénu. Po vytyčení přijde na řadu vlastní výkop, který se dnes většinou provádí menší stavební mechanizací (např. UNC), nebo větší mechanizací (kolové bagry), nebo v nouzi i ručně. Dočištění stavební jámy se většinou provádí ručně. Je nutné také počítat s odvozem zeminy na skládku popř. rozhrnutím zeminy po pozemku.2. Betonování a armování konstrukce bazénu
Způsob betonování bazénu je odvozen od typu bazénu. V každém případě je nutno u jakéhokoliv bazénu zajistit dostatečně armovanou konstrukci (železobetonová deska + stěny). Musí se předem počítat s osazením dílů pro instalaci bazénového potrubí a dalších doplňků včleněných do konstrukce bazénu (trysky, výpust, skimmer, světla, protiproudy atd.). Pro tyto díly se buď nechají připravené otvory v konstrukci, nebo se mohou zabetonovat přímo při betonování konstrukce. Betonová deska je u většiny bazénů stejná, různé postupy jsou až u betonování stěn. Bazény jsou rozděleny na několik druhů: fóliové, plastové, laminátové, keramické atd. U fóliových bazénů je potřeba zajistit, aby stěny a dno byly dostatečně hladké.

Rozdíl mezi skimmerovým a přepadovým bazénem:
Hlavní rozdíl je ve výšce vody v bazénu. Skimmerový bazén má vodu cca. 10 cm pod úrovní. U přepadového bazénu je voda současně s ochozem a přepadává do kanálků, odkud odchází do kumulační jímky a pak do čerpadla a filtrace.

3. Osazení vnitřku bazénu
Po dočištění betonové vany přichází na řadu vlastní montáž vnitřku bazénu. Bazény se osadí trubními rozvody, poté se nalepí na dno a stěny speciální geotextilie. Pak přichází na řadu fóliování povrchu bazénu. Fólie jsou většinou v pásech šířky 1,65 nebo 2,05 m. Jako první se provádí dno, poté přijdou na řadu stěny, schody... Po obvodu se osadí instalační plechy, na které se pak horkým vzduchem přivařuje fólie. Tato technologie zaručuje dokonalou těsnost jak v samotných spojích, tak i v propojovacích dílech (výpust, skimmer atd.). Proto je také možno na vodonepropustnost fólie poskytovat záruku 10 let. Nakonec se usadí a utěsní všechny propojovací díly.4. Montáž technologie
Technologie (filtr, čerpadla, osvětlení, ohřevy, protiproudy a další) se umisťuje, pokud je to možné, do prostorů budovy (sklep, garáž, jiné techn. místnosti...), nebo je možné ji osadit do šachty vedle bazénu. Tuto šachtu je vhodné izolovat proti vodě a zabezpečit i tepelnou izolací.

5. Technologie a příslušenství pro bazény
Technologií bazénu je myšleno veškeré zapojení pro správnou činnost bazénu.
 • písková filtrace
 • ohřevy pro bazény (i solární)
 • protiproudy a trysky
 • osvětlení
 • žebříky, schůdky, schodiště
 • desinfekční přístroje (desinfekce solí)
 • vysavače
 • kartáče a síťky
 • testry a tablety
 • kryty bazénů
 • odvlhčovače a klimatizace atd.


Výkon filtrace se určuje většinou podle objemu bazénu s přihlédnutím na provozní podmínky - na obr. je kompl. filtrace s šesticestným ventilem, čerpadlem a filtr. nádobou s vrchním plněním.
Protiproudy pro bazény se dodávají v různých výkonech a typech, skládají se z čela, prostupu stěnou a čerpadla (u vestavěných), případně z krabice a čerpadla (u závěsných).

Každý druh má své výhody a nevýhody. U nových bazénů se používají více vestavěné protiproudy, pro dodatečnou montáž se používají závěsné. Vestavěné protiproudy se umisťují do šachty, závěsné se pouze zavěsí za okraj bazénu.

Skimmer - slouží pro odvod vody k filtraci a čerpadlu. Je v něm umístěno sítko pro sběr nečistot. Napojuje se přes něj vysavač.

Bezpečnostní osvětlení 300 W/12 V - umocňuje pocit z večerního koupání, prosvětluje okolí bazénu.


Žebřík - dodávají se různé druhy a velikosti podle potřeb a prostoru okolo bazénu.

Hlava ručního vysavače - spolu s hadicí a teleskopickou tyčí základní nutnost ke každému bazénu.
Plastové bazény - výhody:
 • příznivá cena
 • snadná montáž
 • jednoduchá stavební připravenost
 • téměř hotový bazén až na místo určení
 • armování a trubní rozvody přímo v konstrukci bazénu
 • relativní variabilita tvarů a rozměrů
 • možnost vestavěného schodiště

Vnitřní keramické bazény (mozaika a obklady)

Bazény z keramiky
V současné době se zvyšuje zájem o bazény z keramiky a bazény ze skleněné mozaiky. Obkladové bazény jsou vysoce hodnoceny po vzhledové stránce a jsou oblíbené také pro svoji vysokou životnost a tvarovou nezávislost.

Mozaikové bazény x obkladačkové bazény
Mozaikové bazény na rozdíl od bazénů z klasické keramiky (obkladů) mají výhodu v tom, že je možno vytvořit téměř jakýkoliv tvar. Skleněná mozaika pak má další výhodu a to téměř nulovou nasákavost, což klasická keramika pro bazény i přes svoji nízkou nasákavost nesplňuje. Přesto bazény z klasické keramiky lze také do vnitřního prostředí doporučit a není opodstatněná obava, že mohou opadat atp. Pro venkovní bazény obklady ovšem nedoporučujeme.

Před pořízením bazénů z keramiky nebo skleněné mozaiky je vhodné konzultovat Vaše možnosti s odbornou firmou, která Vám ráda poradí s výběrem typu obkladu a způsobu montáže a umístění.

Používané obklady pro bazény:
 • Skleněná mozaika (la futura)
 • Keramická mozaika (Agrobuchtal, Bisazza)
 • Keramické obklady (RAKO, Floorgres, Agrobuchtal)
Tmely a hydroizolace:
 • Mapei, Schonox, Schomburg
Před pořízením bazénu je vhodné promyslet různé alternativy - typu, velikosti, tvaru, materiálu a budoucích doplňků, které si eventuálně můžete pořídit v budoucnosti. Před tím, než si zvolíte dodavatelskou firmu, měli byste ji osobně navštívit a zeptat se na několik bodů:
 • Jaký typ bazénu přesně nabízíte?
 • Budu potřebovat stavební povolení?
 • Dodáte mi stavební projekt pro stavební povolení?
 • Dodáte mi podklady pro stavební firmu?
 • Budete v součinnosti se stavební firmou vč. navazujících profesí elektro, vodo, plyn...
 • Poskytujete servis a poradenství?
 • Z jakého materiálu je bazén (zastřešení) složen? (Druhy fólií - Alkorplan, DLW, Flaga, Fatrafol, tenké fólie, materiál plast, laminát)
  - konstrukce
  - povrchová úprava
 • Jaké záruky nabízíte ve vztahu vůči ceně?
  - na konstrukci
  - na fólii
  - na technologii
 • Jakou stavební přípravu budu potřebovat?
 • Co se stane, když vypustím bazén, nezhroutí se pod tíhou okolní zeminy?
 • Nepoškrábe se povrch bazénu pískem, vysavačem... (Jak lze poškrábání opravit?), jaká je tepelná roztažnost a stálobarevnost?
 • Jaké navrhujete umístění bazénu, schodiště, případně žebříku v návaznosti na předpoklad budoucího zastřešení?
 • Kam umístit technologii? Pokud do šachty, jak ji odizoluji proti dešti a srážení vody zespodu na poklopu. Nebude poklop těžký, když ho zaobkládám dlažbou? Jak často budu otvírat šachtu? Nebude poklop rezavět? Budu muset technologii ze šachty na zimu demontovat?
 • Jak problémová je výměna písku dle druhu použitých filtračních nádob? (vrchní plnění - půlený filtr)
 • Způsob ukončení a vyřešení horní hrany bazénu. (Budu moci použít dlažbu, lem, obklad...?)
 • Jaký druh skimmeru používáte (dlouhé hrdlo, krátké hrdlo)? Jak umístím obrubu přes krátký skimmer? Budu muset udělat výřez v dlažbě?
 • Spojujete skimmer a dnovou výpust do jednoho vedení, nebo je vedete zvlášť? Nebude mít skimmer pak nižší výkon?
 • Je výkon čerpadla dostatečný pro můj bazén? Bude mít vysavač dostatečné sání? Budu moci do budoucna připojit i poloautomatický vysavač?
 • Jakým způsobem připojím vysavač do filtračního systému? (skimmer - sací tryska). Jak budu dopouštět a napouštět bazén?
 • Problematika oběhu a promíchání vody.
 • Nabízíte filtraci pískovou nebo kartušovou, případně filtrační schůdky? (Jak je náročné propírání?)
 • Montujete k bazénům dnovou výpust - jak budu vypouštět bazén, co se stane, když klesne voda pod skimmer, nezavzdušní se čerpadlo?
 • Stačí počet trysek na velikost mého bazénu?
 • Jaká je problematika protiproudů? (závěsný - vestavěný, výkon v m3/h)
 • Jaké osvětlení a kam ho umístit, aby neoslňovalo?
 • Potřebuji rozvaděč a další elektroinstalaci?
 • Jak zateplit bazén? Nemohu použít zateplovací ztracené bednění?
 • Máte bazény s profilovaným dnem? Jak hluboký a jaký profil dna doporučujete?
 • Nezapomněli jste u vnitřního bazénu na odvlhčení? Nebude se mi na oknech srážet vlhkost, přestože budeme mít odvlhčovač? (odvlhčovač x ofukování oken) Co odvod kondenzátu?
 • Budu si moci v budoucnu pořídit více doplňků a jak problematické to bude?
 • Doporučujete schodiště nebo žebřík? Jaký rozměr schodů, aby byl pohodlný? (výška/šířka - 1. schod)
 • Jak připravit stavbu pro možnost pořízení doplňků? (mobilní zastřešení, rolovací zařízení, protiproud, masážní trysky...)
 • Když budeme mít schodiště nebo žebřík z boku, nebude muset být zastřešení větší a dražší? Může se zastřešení montovat hned na okraj bazénu na lem?
 • Co budeme muset připravit před realizací stavby bazénu, domu?
 • Jaká je problematika ohřevu elektrického, výměníkového a alternativního?
 • Jakou desinfekci mám používat? (spotřeba chemie, obtížnost údržby, altern. desinf. systémy...)
 • Jak mám postupovat v zimě?
 • Rádi bychom se podívali na nějaký Váš bazén, je to možné?
 • Je cena, kterou jste nám poskytli, skutečně konečná cena pro zákazníka? (vč. technologie, montáže, DPH, dopravy...) Jak řešíte financování víceprací?
 
 
Reklama