Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Generátory chlordioxidu, nejefektivnější likvidace legionell

Neustále se zpřísňující legislativa kolem kvality pitné vody nutí provozovatele vodovodních sítí hledat efektivnější řešení pro jejich mikrobiologické zajištění. Dle vyhlášky č. 70/2018 Sb. musí mít pitná voda takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví. Pitná i teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v množství představující zdravotní riziko.

Toho lze dosáhnout použitím vhodných, hygienicky schválených konstrukčních materiálů, které jsou pro stavbu vnitřního vodovodu použity. Hygienická nezávadnost potrubí se též zajišťuje proplachy a dezinfekcí.

Odpovědnost za kvalitu vody

V České republice je více než 90% obyvatel zásobováno pitnou vodou z veřejných vodovodů a spoléhá na to, že je zde nějaký odpovědný orgán, který na kvalitu dodávané vody dohlíží. I když tomu tak je, neznamená to, že bude stejně kvalitní voda jako u zdroje, vytékat i z kohoutku v koupelně, kuchyni či provozu.

Než se voda dostane ke spotřebiteli putuje i domovním potrubím či potrubím na konkrétním pozemku, za které dodavatel vody neručí a nemůže je kontrolovat. Jedná se o tzv. vnitřní vodovod a za jeho stav odpovídá majitel budovy, bytu či pozemku.

Dezinfekce vodovodních rozvodů

Rozvody vody
Rozvody vody

Dezinfekci je možno provést buďto přidáním dezinfekčního prostředku do pitné vody (viz ČSN 75 5409), nebo dezinfekci tepelným rázem. Celkové finanční náklady pro termodezinfekci jsou ale vysoké, tudíž se tento způsob dezinfekce nepovažuje za příliš efektivní. Nejen z důvodů energetických, ale i technických a organizačních.

Efektivní termodezinfekce totiž vyžaduje zaregulovaný systém TUV s minimem inkrustů a biofilmů, přičemž ji nelze použít v zařízeních s nepřerušitelným provozem (hotely, nemocnice, domovy pro seniory atd.). Termodezinfekce nezničí biofilmy a nelze ji použít ve rozvodech studené vody.

Chlordioxid v úpravě vody

Legionella pneumophila
Legionella pneumophila

Tento oranžový plyn byl poprvé použit již 1944 a v současnosti jeho obliba jako účinného dezinfikantu neustále vzrůstá. Má vyšší dezinfekční účinek než chlór, lze ho dávkovat do studené i teplé vody, proniká i do biofilmů a do odlehlých částí systému. Navíc je šetrný k životnímu prostředí, protože při jeho použití nevznikají žádné negativní vedlejší produkty (trihalomethany, chloridy).

Účinnost chlordioxidu nezávisí na pH, odstraňuje inkrusty v rozvodech, je vysoce účinný proti různým typům mikroorganismů včetně legionelly i při velmi nízkých koncentracích (kolem 0,2 mg/l).

Chlordioxid se vyrábí v místě spotřeby generátorem chlordioxidu, který látku v přesně stanoveném množství rovnou dávkuje do vody.

Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL

Generátor chlordioxidu EuroClean OXCL slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého – ClO2 (chlordioxidu) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody.

Instalované generátory chlordioxidu EuroClean OXCL
Instalované generátory chlordioxidu EuroClean OXCL

OXCL funguje plně automaticky a je navržen tak, aby ClO2 byl vždy čerstvý a maximálně účinný. Zařízení má vlastní unikátní filtr par, dále disponuje řídícím počítačem, který zobrazuje aktuální průtok, stav zásoby chemikálií, servisní a alarmová hlášení.

V rámci doplňkových služeb je možné instalovat měřící celu, která v upravované vodě analyzuje koncentraci ClO2.

Online dispečink

Za pomoci inteligentního řídícího systému s technologií HMI (Human Machine Interface) je možné s generátorem komunikovat na dálku prostřednictvím mobilního zařízení nebo PC.

Generátor OXCL je tedy neustále pod kontrolou ze strany dispečinku společnosti EuroClean, která zajišťuje i pravidelný servis.

Více informací v sekci dezinfekce vody.


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.