Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jakou technologii zvolit pro úpravu chladící vody?

Chladící zařízení jsou dnes běžnou součástí elektráren, tepláren a mnoha dalších průmyslových provozů, u kterých zastává chladící voda nezbytnou úlohu. Úkolem chladící vody je odvádět teplo a pro zachování účinnosti chladicího zařízení je vždy potřeba zajistit její úpravu.

Chladící věž
Chladící věž

Chladicí okruhy dělíme na 2 základní typy, a to na otevřené chladící okruhy, u nichž je chlazení zajišťováno odparem vody a uzavřené chladící okruhy, u kterých je teplo odváděno ohřevem chladicí kapaliny. U obou těchto typů je úprava vody nutná.

Proč upravovat chladící vodu?

Úprava chladící vody hraje velice významnou úlohu, jelikož neupravená voda by s sebou přinesla řadu negativních důsledků. Cílem úpravy chladící vody je zejména ochrana chladicího systému, předcházení všem negativním důsledkům a zajištění bezproblémového provozu celého procesu. Úprava chladící vody má navíc vliv na zachování ekonomické efektivity a vysoké účinnosti chladícího zařízení. Díky úpravě chladící vody se předejde také zdravotnímu riziku nemocí způsobených patologickými organismy, mezi které patří zejména výskyt velice nebezpečné bakterie Legionella pneumophila v chladícím systému.

Neupravená či nesprávně upravená voda by znamenala zvýšení nákladů z důvodů neefektivního přenosu tepla, jelikož již 1 mm usazenin či nánosu snižuje efektivitu teplosměnného procesu až o 8 %. A nakonec by bez řádné úpravy vody mohlo dojít i ke ztrátě účinnosti či nutnosti výměny vybavení, ke snížení životnosti chladícího okruhu anebo k odstávce celého chladicího systému.

Nejčastější problémy a jejich důsledky

Problémy chladícího okruhu lze rozdělit do 3 základních kategorií, které je třeba řešit. Jedná se o korozi, usazování vodního kamene a mikrobiologický růst.

 1. Koroze
  • vede k poškozování konstrukčního materiálu chladícího zařízení,
  • působí jako izolant teplosměnných ploch, což má vliv na efektivitu provozu a
  • vede k formování biofilmů, což může vést k rozvoji bakterií typu Legionella (biofilmy snižují účinnost dezinfekce).
 2. Usazování vodního kamene
  • vede k poklesu účinnosti, případně i ke ztrátě funkčnosti chladícího zařízení a
  • snižuje účinnost dezinfekce (minerální úsady zamezují kontaktu dezinfekce s mikroorganismy).
 3. Mikrobiologický růst
  • působí jako izolant teplosměnných ploch a zdroj koroze a
  • vytváří vhodné prostředí pro rozvoj a růst nebezpečných bakterií.

Zachování čistých teplosměnných ploch je velice důležité, jelikož nepatrné zhoršení přestupu způsobuje nárůst vyšší spotřeby energie, jak již bylo uvedeno výše. Mezi další negativní důsledky pak patří zhoršení kvality vody a zmenšení průřezu potrubí. Chladící věže navíc fungují jako „pračky vzduchu,“ čímž dochází k zanášení chladícího okruhu mechanickými nečistotami, prachem, pylem, bakteriemi apod.

Nakonec není vhodné ani podceňovat rizika, které s sebou přináší Legionella pneumophila, jelikož aerosol z chladících věží se za vhodných podmínek může dostat až do vzdálenosti několika kilometrů. Tím je pak ohroženo zdraví lidí, kteří aerosol s touto bakterií vdechnou.

Vhodná technologie

Pro úpravu chladící vody je třeba se vždy zamyslet nad vhodnou technologií. Nevhodná volba úpravy vody by totiž vedla také ke zvýšení nákladů na spotřebu energie a vody. Jedním z vhodných řešení je instalace elektrolytické úpravny KEUV, která je ideálním řešením pro otevřené i uzavřené chladící okruhy. Výhodou je, že se jedná o ekologické a zároveň ekonomické řešení, jelikož není nutné dávkovat chemikálie, jako inhibitory koroze, dispergátory, biocidy a další. Jejím působením dochází k odstranění všech nerozpuštěných látek větších než 5 mikronů.

Úpravna chladící vody EuroClean KEUV-CV
Úpravna chladící vody EuroClean KEUV-CV
Úpravna chladící vody v provozu
Úpravna chladící vody v provozu

Úpravna chladící vody KEUV –CV je zařízení využitelné pro ochranu chladících věží a výměníků před zanášením a tvorbou inkrustů a biofilmů, filtraci nerozpustných látek a dezinfekci vody v chladícím zařízení, čímž tak nahrazuje několik zařízení najednou. Chladící voda po použití elektrolytické úpravny je čirá, bez zákalu a ve vápeno-uhličitanové rovnováze. Zařízení je navíc zcela bezobslužné s rychlým účinkem úpravy. Tento typ úpravny byl realizován například pro společnost Lonza Biotec, s. r. o.

Výsledkem využití úpravny chladící vody KEUV je zvýšení účinnosti chlazení, prodloužení životnosti technologie, snížení nákladů na údržbu a bezproblémový chod chladícího zařízení.

Pro návrhy řešení úpravy chladící vody volejte +420 222703583 nebo pište na euroclean@euroclean.cz


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.